แจกใช้งานฟรี! 6 หน่วยงานจับมือพัฒนาโปรแกรมบัญชีเพื่อ SME

กรมพัฒน์เตรียมแจกโปรแกรมบัญชี! รองรับการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำ รองรับ e-Tax, e-Payment ภายใต้โครงการ National e-Payment

กรมพัฒน์เตรียมแจกโปรแกรมบัญชี! รองรับการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำ รองรับ e-Tax, e-Payment ภายใต้โครงการ National e-Payment

กรมพัฒน์ จับมือ 5 หน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับเอสเอ็มอี รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เตรียมแจกฟรี คาดใช้งานจริงทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้   ด้าน สสว. ชี้เป็นตัวช่วยเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs” กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้  โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs จัดทำขึ้นสำหรับการทำงานที่ครบถ้วน รองรับการประกอบธุรกิจของ SME ได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน (Point of Sale : POS) การจัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมไปถึงการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ SMEs ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ทั้งบน PC Smart Phone และ Tablet ด้วย INET Cloud Technology ที่ได้มาตรฐานระดับโลกแบบ Hybrid สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์รองรับระบบ e-Tax ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME อีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวบรรจงจิตต์ เผยด้วยว่า โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดยพันธมิตรในครั้งนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถรองรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ   โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานจริง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถติดต่อกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมทดสอบการใช้งานได้ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานจริงทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ (2560)

สำหรับปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งสิ้น 1,577,779 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 661,998 ราย และทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 915,781 ราย

ที่มา : www.bangkokbanksme.com


จำนวนผู้อ่าน: 2745

31 กรกฎาคม 2017