“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย

วันที่ 8 กรกรฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,248 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป.

ดังรายละเอียดข้างล่าง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/157/T_0001.PDF

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-488414


จำนวนผู้อ่าน: 209

09 กรกฎาคม 2020