“ตลาดโรงเกลือ” คึกคัก “พ่อค้ากัมพูชา” วอนไทยเปิดให้เข้ามาค้าขายปกติ

เปิดด่าน - จังหวัดสระแก้วได้เปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนส่งสินค้าในตลาดโรงเกลือได้ ส่งผลให้การค้าขายเริ่มคึกคักขึ้น

“ตลาดโรงเกลือ” คึกคัก พ่อค้ากัมพูชาวอนไทยขอเข้ามาค้าขายปกติ

นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้จังหวัดสระแก้วเปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนส่งสินค้าในตลาดโรงเกลือ ตามความจำเป็นตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 63 ได้วางมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่เดินทางเข้ามาต้องอยู่ในกฎระเบียบและการดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย

1. จะต้องแสดงหนังสือ ต.8 ตรวจวัดอุณหภูมิตามร่างกายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก่อนเดินทางเข้าประเทศ

2. จะต้องมีเอกสารการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. รถยนต์ที่ขับเข้ามาในตลาดโรงเกลือจะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น และมีผู้ติดตามได้คันละ 1 คนเท่านั้น

4. เมื่อเข้ามาภายในตลาดโรงเกลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น ส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินได้ผ่อนผันให้รถยนต์บรรทุกสินค้าทางการเกษตรเดินทางข้ามชายแดนได้ และจุดผ่อนปรนสินค้าชั่วคราว บ้านหนองปรือ และบ้านตาพระยา (บึงตะกวน) ผ่อนผันให้รถยนต์บรรทุกสินค้าทั่วไปวิ่งข้ามชายแดนได้เช่นกัน

“ยานพาหนะและพ่อค้า แม่ค้า ชาวกัมพูชาที่ขออนุญาตเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคจาก จนท.ด่านควบคุมโรคอรัญประเทศตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อขนสินค้าของตนที่อยู่ในร้านค้ากลับออกไป หรือเข้ามาดูร้านค้าได้เท่านั้น จะมาเปิดร้านค้าขายอย่างปกติไม่ได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ป้องกันการลักลอบเข้ามาค้าขายและอนุญาตให้อยู่ได้ถึงเวลา 13.00 น. เท่านั้น” ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าว

“ส่วนพ่อค้าชาวกัมพูชาที่อยู่ก่อนปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศในช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดและได้รับอนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย สามารถเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติ โดยห้ามเฉพาะชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาเพื่อการขนส่งสินค้าไม่ให้เข้ามาค้าขาย”

ตลาดโรงเกลือ กลับมาคึกคัก

ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดสระแก้วรายงานว่า บรรยากาศโดยรวมพบว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาดูสินค้าในตลาดเบญจวรรณ ต่างดีอกดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาตรวจดูสินค้าของตนเอง เนื่องจากสินค้าของตนเองถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ที่มีโควิด-19 ระบาดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา น่าจะเกิดความเสียหายบ้าง

ทั้งนี้ การเดินทางเข้ามาฝั่งไทยในครั้งนี้จะรีบตรวจสอบทำความสะอาดจัดเตรียมสินค้าไว้ให้ดี เพื่อรอให้ฝ่ายไทยอนุญาตให้เปิดร้านขายสินค้าได้ตามปกติ เนื่องจากในฝั่งประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำ ซึ่งแต่ละคนบอกว่าได้นำทรัพย์สินต่าง ๆ มาลงทุนที่ตลาดโรงเกลือฝั่งไทยจนหมดแล้ว เป็นความหวังสุดท้าย เพราะถ้ากลับไปอยู่ฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีอาชีพทำ

ในการกำหนดบริเวณให้มีการขนย้ายสินค้าออกจากตลาดโรงเกลือได้แบ่งเป็นวันแยกตามตลาด ได้แก่ วันอาทิตย์ ตลาดอินโดจีน, วันจันทร์ ตลาดโกลเด้นเกรท, วันอังคาร ตลาด อบจ., วันพุธ ตลาดเบญจวรรณ, วันพฤหัสบดี ตลาดรัตนธรรม และวันศุกร์ ตลาดเดชไทย

โดยพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาขนสินค้าในแต่ละวัน ให้เข้ามาตามเส้นทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้อยู่เฉพาะร้านค้าของตนเองเท่านั้น ให้คำนวณระยะเวลาที่เข้ามาขนสินค้าให้เพียงพอที่จะต้องเดินทางกลับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-493903


จำนวนผู้อ่าน: 198

20 กรกฎาคม 2020