หอการค้าเชียงใหม่อัดกิจกรรมปลุกไนท์บาซาร์

กระตุ้น - หอการค้าเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายในย่านไนท์บาซาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปลุกการค้าย่านไนท์บาซาร์ ดีเดย์ 1 สิงหาคม 2563 ดึงผู้ประกอบการเปิดร้านค้า-โรงแรมสู้สถานการณ์โควิด-19 จับมือ สสว.และหอการค้าไทยจัดงานแสดงสินค้า “Chiang Mai Local Food Fair 2020” แบบ new normal จำนวน 300 บูท และธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่ตลาดอนุสาร ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ดึงกำลังซื้อท้องถิ่น-นักท่องเที่ยวภายในประเทศจับจ่ายกระตุ้น คาดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างสูง และทำให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs และรายย่อยขาดรายได้หมุนเวียน หอการค้าฯจึงประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้น โดยได้ประสานผู้ประกอบการให้มีการกลับมาเปิดร้านค้า และกิจการในย่านการค้าสำคัญของพื้นที่คือบริเวณไนท์บาซาร์ทั้งหมด ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกประมาณ 2,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การกลับมาเปิดครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าไทย จัดงาน “Chiang Mai Local Food Fair 2020” งานแสดงสินค้าวิถีใหม่ new normal ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดอนุสาร เชียงใหม่ โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่จำนวน 300 กิจการมาออกบูทในงานแบ่งเป็นด้านอาหาร-street food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าที่มีความโดดเด่น งานหัตถกรรม สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น

โดยภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมด้านการจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ การจัดกิจกรรมบันเทิงบนเวที การสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อ “กลยุทธ์ตลาดออนไลน์รับมือกับพฤติกรรมลูกค้ายุค new normal” ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยคุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร Co-founder & Digital Strategy Consult Nextdigital และจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ย่านไนท์บาซาร์ โดยหอการค้าประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายวโรดมกล่าวต่อว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีแผนงานที่จะกระตุ้นย่านการค้าสำคัญในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก ได้แก่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านอำเภอหางดง ย่านอำเภอสันกำแพง เป็นต้น หากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือสมัครร่วมออกบูท ทั้งนี้ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้าได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5310-5038 Email : cmchamber1977@gmail.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-498160


จำนวนผู้อ่าน: 179

30 กรกฎาคม 2020