ปลดล้มละลาย บุคคลนามสกุลดัง “วงษ์สุวรรณ-พงษ์พานิช-อมาตยกุล”

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากการล้มละลายหลายรายการ ทั้งตัวบุคคล และนิติบุคคล โดยมีบุคคลนามสกุลดังที่ได้รับการปลดจากการล้มละลาย น่าสนใจหลายราย อาทิ

1.นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ คดีหมายเลขแดงที่ ล.790/2557 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี

2.นายสามารถ พงษ์พานิช คดีหมายเลขแดงที่ ล.1411/2557 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี

และ 3.นางวรนุช อมาตยกุล คดีหมายเลขแดงที่ 356/2557 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี

 

ราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-507710


จำนวนผู้อ่าน: 51

19 สิงหาคม 2020