อนุมัติส่วนต่าง ประกันรายได้ ชาวสวนยางพารา 2,347 ล้านบาท

Photo by Jonathan KLEIN /AFP)

ครม.อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 2,347.90 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ความต้องการการใช้ยางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ซึ่งกระทบโดยตรงต่อราคายางพาราในประเทศไทย

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่ม เพื่อจ่ายค่าชดเชยส่วนต่าง (ระหว่างราคาประกัน-ราคาอ้างอิง) ที่เพิ่มขึ้น ครม.จึงอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 จำนวน 2,347.90 ล้านบาท จากเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 วงเงิน 24,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนเรื่องสถานการณ์ราคายางพารานั้น นายกรัฐมนตรีได้ติดตามราคาในตลาดโลกและราคาในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางในประเทศมีแนวโน้มขยับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะความต้องการในตลาดโลกที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ โดยเน้นที่ส่วนราชการเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ และออกมาตรการจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและลดปริมาณการผลิตยางพาราออกสู่ตลาด

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-507748


จำนวนผู้อ่าน: 56

19 สิงหาคม 2020