อนุมัติเพิ่ม 10 ล้านบาท มหาดไทยเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 36 คัน 49.61 ล้านบาท

ภาพทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันโครงการจัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์จำนวน 36 คัน สำหรับนำมาใช้ในราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 5 ปี จากปี 2563-2567 โดยให้เพิ่มวงเงินจาก 39.5 ล้านบาท เป็น 49.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท

ซึ่งเหตุผลที่ต้องขอเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า หลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 39.50 ล้านบาท เพื่อเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ชนิด 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 36 คัน ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออี-บิดดิ้ง มาแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สืบราคาจากบริษัทผู้ให้เช่ารถในท้องตลาดพบว่า งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับเช่ารถ 21,100 บาท/คัน/เดือน ต่ำกว่าราคาค่าเช่าในท้องตลาดที่ปัจจุบันมีราคาประมาณ 26,500-28,800 บาท/คัน/เดือน จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าจากที่ ครม.อนุมัติไว้เดิม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานด้วยว่า ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ในครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ในอัตราค่าเช่า 26,500 บาท/คัน/เดือน รวมเป็นเงิน 49.61 ล้านบาท

โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ดังกล่าว รวมระยะเวลาเช่า 52 เดือน ที่อัตราค่าเช่าคันละ 25,800 บาท/คัน/เดือน รวมเป็นเงิน 48.30 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-507762


จำนวนผู้อ่าน: 54

19 สิงหาคม 2020