กระทรวงศึกษาฯไฟเขียว สั่งเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนชุมนุมในโรงเรียนได้

จากการที่เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ หลายจังหวัด ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยการชู 3 นิ้วระหว่างเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านอำนาจเผด็จการนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่ว เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

หนังสือดังกล่าว มีเนื้อหาว่า

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมตีให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎรได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 รับรองไว้

จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายได้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยมิให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

หนังสือราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/education/news-507860


จำนวนผู้อ่าน: 77

19 สิงหาคม 2020