เริ่มนับหนึ่ง “โรงไฟฟ้าชุมชน” 150MW 3ปี ไม่เวิร์ก “เลิก”

พลังงานชงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโรงไฟฟ้าชุมชนเข้า กพช. เร็ว ๆ นี้ เตรียมนำร่อง 150 เมกะวัตต์ จาก 1,933 เมกะวัตต์ ชี้หากไม่ประสบความสำเร็จจ่อยกเลิกส่วนที่เหลือทั้งหมด ด้านโรงไฟฟ้าขยายผล quick win เปิดให้โรงเดิมที่ COD ไม่ได้อีก 100 เมกะวัตต์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน (สนพ.) กล่าวว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ยังมีนโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีกรอบรับซื้อ 1,933 เมกะวัตต์ ในปี 2563-2567 ซึ่งจะนำร่อง 150 เมกะวัตต์ ประกาศรับซื้อในเดือน ม.ค. 2564 และจ่ายไฟเข้าระบบในปี 2566 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเร็ว ๆ นี้

“เราต้องมองภาพใหญ่ทั้งหมด ถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับให้มากที่สุด หากลอตแรกทำแล้ว จะประเมินผล ถ้าไม่เวิร์กก็ต้องยกเลิกส่วนที่เหลือ ดังนั้น จึงต้องทบทวนปรับปรุงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนในรูปแบบที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและชุมชนสูงสุด โดยมีขนาด 3-6 เมกะวัตต์ ส่วนการประมูลแข่งขันราคาจะต้องคำนึงถึงศักยภาพสายส่งสายที่จะมารองรับ รวมถึงศักยภาพของเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วย”

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP hybrid ที่ยังค้างอยู่ 14 รายนั้น PDP ฉบับใหม่นี้จะดึงออกมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าส่วนขยาย แต่หลักการ คือ ยังคงต้องการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้เนื่องจากติดปัญหาสายส่งในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือโรงไฟฟ้าที่ยังไม่มีสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) รวมถึงโควตาที่เหลือจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2560 ที่ถูกยกเลิก

สำหรับวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงจะเน้นไปที่ชีวมวล และก๊าซชีวภาพรวมไปถึงวัตถุดิบในพื้นที่ทั้งหญ้า ใบอ้อยด้วย และจะใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา เพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับราคารับซื้อ ขั้นต่ำไม่เกิน 2.44 บาทต่อหน่วย คาดว่าจะประกาศเปิดรับซื้อได้ต้นปี 2564

นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หากไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน จำเป็นต้องมองถึงความเชื่อมโยงต่างประเทศด้วย ซึ่งความพร้อมและความมั่นคงด้านพลังงานจำเป็นต้องมี

“โรงไฟฟ้าชุมชนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ชุมชน ก็จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา ในวันที่ 11 พ.ย. 2563 นี้ ก่อนเสนอ กพช.พิจารณาเร็ว ๆ นี้”

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-553464


จำนวนผู้อ่าน: 316

13 พฤศจิกายน 2020