ธอส.เคาะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ‘Two-GEN’ 2% ต่อปี ผ่อนยาว70 ปี

อส.ส่งโครงการสินเชื่อบ้าน ‘Two-GEN’ หวังเจาะกลุ่มลูกค้าครอบครัวให้กู้ซื้อบ้านได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพียง 2% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสุด 70 ปี เปิดให้ยื่นกู้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

วันที่ 23 พ.ย.2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธอส.เปิดเผยถึงโครงการสินเชื่อบ้าน Two-Gen ที่มีความตั้งใจเจาะกลุ่มเป้าหมายพ่อ แม่ และลูก ให้สามารถร่วมกันกู้ซื้อบ้านโดยมีภาระการผ่อนชำระค่อนข้างต่ำนั้น ล่าสุด ธนาคารกำหนดรายละเอียดเบื้องต้น ได้แก่ กรอบวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% นาน 2 ปีแรก โดยลูกค้าสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้กู้หลัก (พ่อ-แม่) กำหนดอายุไม่เกิน 55 ปี ส่วนผู้กู้ร่วม (ลูก) กำหนดให้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้กู้ต้องไม่มีภาระกู้สินเชื่อบ้านและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) ในปัจจุบัน โดยการนำอายุลูกมากู้ร่วมจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ จากปัจจุบันสูงสุด 40 ปี เพิ่มเป็นนานสูงสุด 70 ปี อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถชำระมากกว่าเงินงวดได้เพื่อให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น หรือไม่จำเป็นต้องผ่อนถึง 70 ปี

ขณะที่กรณีกู้ซื้อบ้าน 1 ล้านบาท ผู้กู้จะผ่อนเงินงวดเริ่มต้นเหลือเพียง 2,000 บาทต่อเดือน โดยธนาคารกำหนดภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุด หรือ Debt Service Ratio (DSR) จากปกติ 1 ใน 3 เพิ่มเป็น 1 ใน 2 เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้วงเงินกู้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กู้ซื้อจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-560975


จำนวนผู้อ่าน: 266

24 พฤศจิกายน 2020