ผู้บริหาร SPRC มอบ “ถุงห่วงใย” 500 ถุง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านระยอง

ผู้บริหารพนักงาน SPRC ลงพื้นที่ส่งมอบ “ถุงห่วงใย” 500 ถุง ให้พี่น้องกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การท่องเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวจ.ระยองต่อไป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ฉบับที่ 10 ว่า

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ส่งมอบ “ถุงห่วงใย” 500 ถุงให้แก่พี่น้องกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้มีการจัดทีมลงพื้นที่เพื่อดูแลสถานการณ์และชี้แจงชุมชน เพื่อพบปะพูดคุย และให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันของบริษัทฯ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลกระทบ และข้อกังวลต่างๆ ของชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่

บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางจังหวัดระยองในการเตรียมแผนช่วยเหลือเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อและยื่นเรื่องได้ที่ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล ศูนย์ดำรงธรรม ณ บ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ท หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. เป็นประจำทุกวัน และจัดตั้งจุดให้บริการข้อมูลผ่านสายด่วน 1567

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การท่องเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้การบัญชาการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน กองทัพเรือ (ศอปน.ทร.) ในการปฏิบัติการและผลการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันและการสำรวจทางอากาศ ไม่พบคราบน้ำมันในทะเลและบนชายหาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกำจัดน้ำมันและคราบน้ำมันได้หมด

การปฏิบัติการทางทะเล และอากาศ

-มีการวางทุ่นกักน้ำมัน (boom) ในทะเลต่อไป เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของน้ำมันเข้าพื้นที่ชายฝั่ง

-คงมาตราการเฝ้าระวังโดยใช้เรือ จำนวน 10 ลำ รวมทั้งมีการใช้โดรน และเฮลิคอปเตอร์ ในการเฝ้าระวังและ สังเกตการณ์คราบน้ำมันบนผิวน้ำและตามแนวชายฝั่ง
การปฏิบัติการทางชายฝั่ง

-พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ จิตอาสา และทหารเรือ รวมจำนวนประมาณ 350 คน ดำเนินการสำรวจเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณแนวชายฝั่งและเก็บขยะทำความสะอาด
การปฏิบัติการใต้ทะเล

 

-ทีมนักประดาน้ำของกองทัพเรือมาช่วยในการสำรวจสภาพใต้ทะเลในพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและจุดบริเวณที่น้ำมันเข้ากระทบชายฝั่ง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการปฏิบัติการช่วยเหลือการขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าสู่ชายฝั่ง กำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลให้ได้หมด รวมถึงการทำความสะอาดชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาพเดิม

สำหรับการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินงานด้วยความปลอดภัย หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-857612


จำนวนผู้อ่าน: 1371

04 กุมภาพันธ์ 2022