เอ็มเฟคลงสนามแมชชีนเลิร์นนิง

เปิดตัว "เอ็มดีเฟนซ์” ช่วยธุรกิจองค์กรวิเคราะห์ข้อมูล เฝ้าระวังความผิดปกติการทำงานแอพพลิเคชั่น-ภัยคุกคาม มุ่งเจาะองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มโทรคมนาคม การเงิน ค้าปลีก

นายธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(ซีโอโอ) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็มเฟค กล่าวว่า ดึงเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงเข้ามาช่วยเพิ่มจุดต่างบริการด้านไอที มองว่าฐานธุรกิจเดิมบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มีการแข่งขันที่รุนแรง โอกาสถดถอยลงได้ ดังนั้นไม่อาจพึ่งพาเพียงการซื้อมาขายไป และจำต้องสร้างธุรกิจที่มีมูลค่า เปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างการเติบโตด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ๆ

ล่าสุด พัฒนาโซลูชั่น “เอ็มดีเฟนซ์ เดอะ ฟิวเจอร์ ออฟ อินเทลลิเจนท์ โปรเทคชัน(mDefense - The Future of Intelligent Protection)" ที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง(Machine Learning) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการทำนายและแจ้งเตือนล่วงหน้า สามารถป้องกันการเกิดผลกระทบต่อแอพพลิเคชั่นภายในองค์กรเป็นเจ้าแรกของไทย

เอ็มดีเฟนซ์ พัฒนาต่อยอดจากซิสโก้ เททเทรชัน แพลตฟอร์ม(Cisco Tetration Platform) โดยบริษัท ซิสโก้ เปรียบเสมือนถังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเก็บบันทึกเหตุการณ์การใช้งานโครงข่ายและข้อมูลการใช้งาน ขณะเดียวกันเป็นกล้องวงจรปิดขององค์กรที่สามารถนำมาดูย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผิดปกติของการใช้งานในโครงข่ายภายใน

“บริการนี้นับว่าเป็นโซลูชั่นที่มีความชาญฉลาดสามารถจดจำ เรียนรู้พฤติกรรม ทั้งกับสภาวะปกติอย่างการใช้งานทั่วไป และไม่ปกติ เช่น การโจมตีของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไวรัสเรียกค่าไถ่ หรือแรนซัมแวร์ โดยจะวิเคราะห์พฤติกรรมที่อาจส่งผลในด้านลบเป็นภัยคุกคาม หรือเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความเสียหายให้ระบบ”

นอกจากนี้ สามารถต่อยอดไปทำเป็นพรีดิกชั่น(Prediction) หรือการคาดการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้จะส่งไปยังผู้ดูแลระบบให้สามารถอ่านและดูรายละเอียดจากจอแดชบอร์ด(dashboard) ได้ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อการแก้ไขและวางแผนป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของภัยคุกคามใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ส่วนขั้นถัดไปอาจมีการพัฒนาไปถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลระบบว่าควรใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก มุ่งเจาะกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และที่กำลังเติบโตได้ดีเช่น การเงิน ประกันภัย พร้อมเพิ่มโฟกัสกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรซ์ ค้าปลีก และเฮลธ์แคร์ซึ่งระยะหลังมานี้เห็นได้ว่าตื่นตัวอย่างมากกับการลงทุนไอทีเพื่อรองรับการมาของสังคมผู้สูงอายุ

"เอ็มดีเฟนซ์เหมาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากระบบแอพเกิดความผิดปกติ ถูกโจมตี หรือมีข้อบกพร่องจะเกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจ บริษัทตั้งเป้าไว้ว้า ภายในสิ้นปี 2562 โซลูชั่นดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท"

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/807443


จำนวนผู้อ่าน: 5740

12 กรกฎาคม 2018