สาระน่ารู้

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Smartfix สำหรับผู้จัดการสถานี

คู่มือการใช้งาน Smartfix สำหรับผู้จัดการสถานี 1.การใช้งานระบบ Smartfix บนเว็บไซต์     1.1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบฯ โดยรหัสผ่านสามารถแจ้งขอรับได้ผ่านทาง Call center บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด      1.2 การแจ้งซ่อมระบบฯจะแสดงประเภทอุปกรณ์ ดังภาพ จากนั้นเลือกประเภทอุปกรณ์ที่จะทำการแจ้งซ่อม      1.3 ระบบจะแสดงอุปกรณ์ที่ติดตั้ง โดยจะเรียงจาก S/N และ รุ่นของอุปกรณ์ หากไม่มี S/N และ รุ่นของอุปกรณ์ ให้คลิกที่ "ไม่มีหมายเลขอุปกรณ์"      1.4 ระบบจะแสดงปัญหาของอุปกรณ์ จากนั้นเลือกปัญหาที่จะทำการแจ้งซ่อม      1.5 ทำการแนบภาพปัญหา(จำนวนขั้นต่ำ 2 ภาพ) และเพิ่มชื่อแจ้งซ่อม จากนั้นทำการเพิ่มรายละเอียดการซ่อม และกดยืนยันเพื่อแจ้งซ่อม      1.6 รายการแจ้งซ่อม         - ตรวจสอบสถานะของงานซ่อม         - ตรวจสอบรายละเอียดของงานซ่อม         - ยกเลิกงานซ่อม      1.7ประวัติการแจ้งซ่อม         - แสดงประวัติการทำงานเฉพาะสถานะ ‘เสร็จสิ้น’          - ตรวจสอบรายละเอียดของงานซ่อม         - ประเมินผู้รับเหมา   2.การใช้งานระบบ Smartfix บน Application     2.1 ทำการ Download Application Smartfix จาก Google Play หรือ Appstore     2.2 ทำการ Login เข้าสู่ระบบฯ และทำการเลือกกลุ่มอุปกรณ์ในการแจ้งซ่อม       2.3 ทำการเลือกทรัพย์สินที่ติดตั้งโดยดูจาก S/N และ รุ่น จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ขัดข้อง       2.4 ทำการเลือกอาการเสีย จากนั้นเพิ่มรายละเอียดการเสียที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชื่อผู้แจ้ง       2.5 ทำการแนบภาพประกอบการแจ้งซ่อม จากนั้นทำการตรวจสอบการแจ้งซ่อมและกดส่งข้อมูล       2.6 หมวดรายการแจ้งซ่อม และรายการอื่นๆ         - ติดตามสถานการณ์แจ้งซ่อม         - ยกเลิกการแจ้งซ่อม         - ตั้งค่าผู้ใช้งาน         - ตั้งค่าภาษา          - คู่มือการใช้งานเบื้องต้น   

จำนวนผู้อ่าน: 5034

14 กรกฎาคม 2017