สาระน่ารู้

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

วิธีใช้งาน Mobile Web Application บนระบบ IOS

1.เปิดเว็บไซต์ Smartfixs.net บน Application Safari จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังภาพ 2.กดที่ "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" 3. แก้ไขชื่อ Application จากนั้นกดที่เมนู "เพิ่ม"   เมื่อเสร็จสิ้น จะมี Icon Smart Fix แสดงที่หน้าจอ ดังภาพ

จำนวนผู้อ่าน: 2708

14 กรกฎาคม 2017