คู่มือการใช้งาน Smartfix สำหรับผู้จัดการสถานี

คู่มือการใช้งาน Smartfix สำหรับผู้จัดการสถานี
1.การใช้งานระบบ Smartfix บนเว็บไซต์
    1.1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบฯ โดยรหัสผ่านสามารถแจ้งขอรับได้ผ่านทาง Call center บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
     1.2 การแจ้งซ่อมระบบฯจะแสดงประเภทอุปกรณ์ ดังภาพ จากนั้นเลือกประเภทอุปกรณ์ที่จะทำการแจ้งซ่อม
     1.3 ระบบจะแสดงอุปกรณ์ที่ติดตั้ง โดยจะเรียงจาก S/N และ รุ่นของอุปกรณ์ หากไม่มี S/N และ รุ่นของอุปกรณ์ ให้คลิกที่ "ไม่มีหมายเลขอุปกรณ์"
     1.4 ระบบจะแสดงปัญหาของอุปกรณ์ จากนั้นเลือกปัญหาที่จะทำการแจ้งซ่อม
     1.5 ทำการแนบภาพปัญหา(จำนวนขั้นต่ำ 2 ภาพ) และเพิ่มชื่อแจ้งซ่อม จากนั้นทำการเพิ่มรายละเอียดการซ่อม และกดยืนยันเพื่อแจ้งซ่อม
     1.6 รายการแจ้งซ่อม
        - ตรวจสอบสถานะของงานซ่อม
        - ตรวจสอบรายละเอียดของงานซ่อม
        - ยกเลิกงานซ่อม
     1.7ประวัติการแจ้งซ่อม
        - แสดงประวัติการทำงานเฉพาะสถานะ ‘เสร็จสิ้น’ 
        - ตรวจสอบรายละเอียดของงานซ่อม
        - ประเมินผู้รับเหมา
 
2.การใช้งานระบบ Smartfix บน Application
    2.1 ทำการ Download Application Smartfix จาก Google Play หรือ Appstore
    2.2 ทำการ Login เข้าสู่ระบบฯ และทำการเลือกกลุ่มอุปกรณ์ในการแจ้งซ่อม
      2.3 ทำการเลือกทรัพย์สินที่ติดตั้งโดยดูจาก S/N และ รุ่น จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ขัดข้อง
      2.4 ทำการเลือกอาการเสีย จากนั้นเพิ่มรายละเอียดการเสียที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชื่อผู้แจ้ง
      2.5 ทำการแนบภาพประกอบการแจ้งซ่อม จากนั้นทำการตรวจสอบการแจ้งซ่อมและกดส่งข้อมูล
      2.6 หมวดรายการแจ้งซ่อม และรายการอื่นๆ
        - ติดตามสถานการณ์แจ้งซ่อม
        - ยกเลิกการแจ้งซ่อม
        - ตั้งค่าผู้ใช้งาน
        - ตั้งค่าภาษา 
        - คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  


จำนวนผู้อ่าน: 5111

14 กรกฎาคม 2017