ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.วชิระภูเก็ตชงรัฐขอ 3 พัน ล. ลุย Medical Tourism ระดับเวิลด์คลาส

ภูเก็ตเมืองที่ได้ชื่อว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” เมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 14 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ภูเก็ตประสบปัญหาวิกฤต แต่วันนี้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการรับมือวิกฤตโควิด-19 จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้ริเริ่ม “โครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” (Project to turn Phuket” Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist Destination) ซึ่ง “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์ “นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถึงยุทธศาสตร์โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความก้าวหน้าของโครงการ ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นายแพทย์เฉลิมพงษ์เล่าว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกภาคส่วนในภูเก็ตได้รับผลกระทบ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามามีความเชื่อมั่นในการมาเที่ยวภูเก็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งในเรื่องการท่องเที่ยววิถีใหม่ (new normal) ไม่เน้นนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต จึงมองว่าในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการระบาดโควิด-19 น่าจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ปี น่าจะมีโครงการที่ดีมารองรับในเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า และเป็นวิถีใหม่ซึ่งภูเก็ตเป็นเหมือนประตู เป็นหน้าตาของประเทศไทย จึงมาช่วยกันคิดยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ซึ่งแนวคิดนี้เดิมถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2560-2561 ในสมัย นายนรภัทร ปลอดทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีการคิดทำยุทธศาสตร์ให้ภูเก็ตมีมิติต่าง ๆ มองในส่วนที่เป็นจุดแข็งของจังหวัด โดยนำมิติการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกับมิติทางด้านสุขภาพ คือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระดับศูนย์โรงพยาบาลของภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีโรงพยาบาลระดับเล็ก ๆ แวดล้อม เช่น โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาลป่าตอง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ มีศักยภาพที่จะรองรับดูแลชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีกลุ่มลูกค้าที่บินมารักษาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงนำทั้งสองจุดมารวมกัน ปัจจุบันได้นำเสนอให้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบัน รับทราบ และได้มีการนำเสนอโครงการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องงบประมาณดำเนินโครงการ และทำเรื่องขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์ ทุ่ม 3 พัน ล.ที่ธนารักษ์ 141 ไร่ นายแพทย์เฉลิมพงษ์บอกต่อไปว่า สำหรับ “โครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” วงเงินงบประมาณ 2,967 ล้านบาท ในด้านการลงทุนในช่วงแรกคงต้องให้ภาครัฐใช้งบประมาณนำร่องไปก่อน แต่ในอนาคตอยากเห็นภาพของรัฐร่วมกับเอกชน ส่วนจะในรูปแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน คงต้องพิจารณากัน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย กับจังหวัดภูเก็ต แต่ในช่วงแรกคือผลักดันภายใต้การดูแลของจังหวัดภูเก็ต แล้วให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นผู้ขับเคลื่อนในโครงสร้างของบประมาณและเรื่องสถานที่ตรงนี้ให้เกิดขึ้นก่อน ตัวโครงการประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร Internation Health Plaza ประกอบไปด้วย Wellness Center, Internation Dental Center, One day Century, Phuket Souvenirsand Health Tourism Packages 2.ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรทางการแพทย์ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3.ศูนย์ใจรักษ์ (His-pice Home) 4.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม 5.ศูนย์บำราศนราดูร เขตภาคใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ 6.ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์เฉพาะทางในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน 7.ศูนย์รังสีรักษาเขตอันดามัน ศูนย์เฉพาะทางในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง มีการเสนอใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 141-2-64 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่สวยงามติดชายทะเล เป็นพื้นที่ไม่มีตึกสูง สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ทางด้านหัวเกาะ คือ ข้ามสะพานสารสินมาจะเห็นพื้นที่แห่งนี้อยู่ขวามือ ถ้าออกจากภูเก็ตไปพังงา เส้นนี้จะผ่านเทพกระษัตรี อยู่ทางซ้ายมือติดถนนไปมาหาสู่สะดวก และเดินทางต่อไปติดทะเล จะมีอัตลักษณ์ในเรื่องการพัฒนาตรงนี้เป็นรูปเต่ามะเฟือง ทำเลอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ต 17.5 กม. ห่างจากหาดบางเทา 31.8 กม. ห่างจากหาดป่าตอง 50 กม. ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 43.2 กม. และห่างจากหาดราไวย์ 61.2 กม. ที่ดินแปลงนี้เดิมจะทำโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต แต่ประสบปัญหาขัดข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณสูง จึงแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ในเฟสที่ 1 ปี 2564 งบประมาณ 1,295,941,100 บาท ประกอบด้วย 5 โครงการหลัก คือ 1.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ หรือเมดิคอลพลาซ่า 2.ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ 3.ศูนย์ใจรักษ์ หรืออภิบาลดูแลประคับประคองผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 4.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร คือ ศูนย์ที่ทำให้ฟื้นฟูสภาพของคนให้ดูหนุ่มสาวยิ่งขึ้น 5.งานสาธารณูปโภคและงานภูมิทัศน์โครงการ ตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้หากได้รับการอนุมัติ ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564 เดิมเสนอขอใช้งบฯฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดน่าจะพิจารณากลับมาใช้งบฯแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบภายใต้การระบาดโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเงินอยู่ 45,000 ล้านบาท ในส่วนเฟสที่ 2 ปี 2565 งบประมาณ 1,671,100,000 บาท ประกอบด้วย การป้องกันโควิดหรือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร เขตภาคใต้ เป็นโครงการภายใต้งบประมาณของกรมควบคุมโรค 2.ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน จะใช้งบฯกรมควบคุมโรค จะทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นมากขึ้น หากเกิดการระบาดของโรคจะมีสถาบันที่ดีเหมือนเช่นกรุงเทพฯ และ 3.หน่วยรังสีรักษา เขตอันดามัน หรือศูนย์มะเร็งฝั่งอันดามัน จะให้บริการเครื่องฉายแสง รังสีรักษายังไม่มีที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเลย มีแต่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา การที่มีศูนย์มะเร็งในฝั่งอันดามัน ชาวไทยจะได้ประโยชน์ในเรื่องรักษามะเร็งครบวงจร และนักท่องเที่ยวที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาล การให้เคมี การฉายแสงต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลทำให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่ไม่ป่วย มาเช็กอัพธรรมดาจนถึงป่วย และจนถึงวาระสุดท้าย มีการดูแลครอบคลุมครบวงจรให้กับนักท่องเที่ยว เม็ดเงินสะพัด 5 หมื่นล้าน นายแพทย์เฉลิมพงษ์บอกว่า สิ่งที่คาดหวังในการทำโครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ภาพรวมคืออยากให้ทั่วโลกได้เห็นว่า ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการแพทย์ที่ราคาไม่แพง พร้อมมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาจจะซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไปด้วยกับการมารักษาสุขภาพ เดิมกรุงเทพฯได้เริ่มทำแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือเมดิคอลฮับ แต่ภาพของประเทศไทยยังไม่เห็นความชัดเจนในรูปของโครงสร้าง ดังนั้นในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของภูเก็ต เป็นประตูที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเช็กอินผูกโยงกับการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพทางการแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในเมดิคอลพลาซ่าต้องมีองค์ประกอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขับเคลื่อน เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรงแรม การท่องเที่ยว การกีฬา สปา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เอาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ มาจำหน่าย ปัจจุบันอยากให้มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1 ล้านคน มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง รายได้ต่อคนตั้งแต่ 1-5 แสนบาท เม็ดเงินที่จะได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาจจะเป็น 10,000-50,000 ล้านบาท ก็แล้วแต่เป็นจำนวนที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในเรื่องการจ้างงาน สุดท้ายคือความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่ภูเก็ต จะต้องมีความมั่นใจที่จะเห็นภาพของภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ต้องนึกถึงภูเก็ตในการบริการ ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังช่วยกันผลักดันอยากให้โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นจริง และเป็นหน้าตาของประเทศไทย เพื่อเปิดตลาดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดภูเก็ตจะนำร่องแบบครบวงจรแห่งแรกในไทย และขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ จนวันหนึ่งประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-493940

จำนวนผู้อ่าน: 491

20 กรกฎาคม 2020

ศบค. เผยผลตรวจโควิด “ระยอง-กรุงเทพ” 6,285 ราย

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย มาจากสิงคโปร์ และอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ในกทม.  ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่  3,250 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิมคือ 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,096 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 96 ราย สำหรับการตรวจหาผู้ติดเชื้อกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองและกรุงเทพฯนั้น ตรวจไปแล้ว 6,285 ราย ไม่พบเชื้อ 6,287 ราย รอผล 214 ราย(ตามตาราง) แยกเป็นในส่วนของจังหวัดระยองมีการตรวจไปแล้ว 6,501 ราย ไม่พบเชื้อ 6,287 ราย ยังรอผล 214 ราย ส่วนกรณีของกรุงเทพมหานคร เคสเด็กหญิงที่มาจากซูดาน ผลตรวจ 364 ราย ไม่พบเชื้อทุกราย “พูดภาษาชาวบ้าน ปิดเคสได้แล้วทางด้านของกรุงเทพ” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว วันเดียวกัน (20 กรกฎาคม 2563) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ระยอง และ กทม. ดังนี้ ผลการดำเนินงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 1.มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีทหารต่างชาติที่ติดเชื้อเข้าพักในโรงแรมและเดินห้างสรรพสินค้าใน จ.ระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,336 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 2.มีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวอุปทูต ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 และเข้าพักในคอนโด ย่านสุขุมวิท มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,252 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 1.มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,244 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 2.มีประชาชนในพื้นที่ กทม. มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 97 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,374 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน รวมทั้งสิ้น 809 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน รวมทั้งสิ้น 486 คน ผลตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ คำแนะนำสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ปัจจุบันตรวจไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย ส่วนการเฝ้าระวัง 14 วัน (นับหลังจากที่สัมผัสในวันที่ 10 ก.ค. 63) ผ่านมา 9 วันแล้ว ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ  เหลืออีก 5 วัน ก็จะครบ 14 วัน โดยขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งนี้ บุคคล กิจการ กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เน้นวิถีใหม่ “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ขอบคุณข้อูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-494063

จำนวนผู้อ่าน: 456

20 กรกฎาคม 2020

“การบินไทย” แต่งตั้ง “ชาย เอี่ยมศิริ” เป็นรักษาการ CFO มีผลวันนี้

AFP PHOTO/ Saeed KHAN (Photo by SAEED KHAN / AFP) บอร์ด “การบินไทย” มีมติแต่งตั้ง “ชาย เอี่ยมศิริ” เข้าดำรงตำแหน่ง CFO มีผลวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ข่าวสด รายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการพ้นตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และการแต่งตั้ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายเงินและการบัญชี โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ) และมีมติแต่งตั้งให้ นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน และการบัญชี อีกหนึ่งตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป “ชาญศิลป์” ยันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ สหภาพฯ การบินไทยสิ้นสภาพ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/tourism/news-494021

จำนวนผู้อ่าน: 396

20 กรกฎาคม 2020

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 1 ราย มาจากสิงคโปร์ ปิดเคสกรุงเทพ ไม่มีผู้ติดเชื้อจาก”ซูดาน”แล้ว

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย มาจากสิงคโปร์ และอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ในกทม.  ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่  3,250 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิมคือ 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,096 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 96 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ที่มาจากสิงคดปร์ เป็นชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพช่างไฟฟ้า เดินทางมาไทยเมื่อวันที่ 6 ก.ค. เข้าสถานที่กักกัน 14 วัน ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 17 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ โฆษก ศบค.กล่าวถึงการตรวจหาผู้ติดเชื้อกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองและกรุงเทพฯว่า ในส่วนของจังหวัดระยองมีการตรวจทั้งสิ้น 6,501 ราย ไม่พบเชื้อ 6,287 ราย ยังรอผล 214 ราย ส่วนกรณีของกรุงเทพมหานคร กรณีเด็กหญิงที่มาจากซูดาน ผลตรวจ 364 ราย ไม่พบเชื้อทุกราย กล่าวได้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี้ พูดภาษาชาวบ้านตอนนี้เรียกว่า”ปิดเคส”แล้ว คือไม่พบผู้ติดเชื้อ “ปิดเคสได้แล้วทางด้านของกรุงเทพ รวมทั้ง 2 เคส ตรวจไป 6,285 ราย ไม่พบเชื้อ 6,287 ราย รอผล 214 ราย(ตามตาราง) เพื่อให้พี่น้องชาวระยองและกรุงเทพได้มั่นใจในเรื่องของการควบคุมโรค” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 • ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศ 0 ราย (56วันติดต่อกัน) • ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใน State Quarantine 1 ราย • กลับบ้านแล้ว 3,096 ราย • รักษาตัวในโรงพยาบาล 96 ราย • ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ศพ • ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,250 ราย • ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 101 ของโลก ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-493999

จำนวนผู้อ่าน: 402

20 กรกฎาคม 2020

ทุ่มยกระดับ “ท่าเรือระนอง” บูมภาคใต้ฮับขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า การท่าเรือฯกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 12,000 DWT ทั้ง 2 ท่าเทียบเรือ เป็นการยกระดับการให้บริการตามนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำ ถนน และรางระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยจากท่าเรือระนองกับท่าเรือชุมพร และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าของประเทศพัฒนา ให้ท่าเรือระนองเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏาน และไทย โดยการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนองในวงเงินรวม 41.8 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือ 1 และ 2 ให้มีความปลอดภัย และให้ท่าเทียบเรือที่ 1 สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้เท่ากับท่าเทียบเรือที่ 2 สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว แบ่งออกเป็นงานปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 1 ความยาวหน้าท่า 130 เมตร พร้อมติดตั้งยางรองรับแรงกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1 ขนาด 800H-2500L (Arch Fender) จำนวน 35 ชุด ให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 12,000 DWT งานปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 2 ความยาวหน้าท่าเทียบเรือ 150 เมตร และซ่อมแซมยางรองรับการกระแทกท่าเทียบเรือที่ 2 จำนวน 2 ชุด รองรับเรือสินค้าขนาด 12,000 DWT รองรับการใช้งานเครนขนาด 65.3 ตัน สะพานทางเข้าท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2 สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ได้ นอกจากนี้กำลังดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบในการทำพื้นที่วางตู้สินค้าเพิ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-494012  

จำนวนผู้อ่าน: 409

20 กรกฎาคม 2020

อาเซียนถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด จ่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมด้านยานยนต์ ส.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 3/51 หารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และมาตรการที่ออกมาใหม่ช่วงการแพร่ระบาด เตรียมพร้อมความตกลงยอมรับร่วม APMRA ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจลงนามในเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมถก 11 คู่เจรจา หาแนวทางจัดทำ FTA กับประเทศใหม่ๆ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 3/50 ผ่านระบบทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งสุดท้ายของปี เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 52 ในเดือนสิงหาคม และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 การประชุม SEOM ครั้งนี้ จะหารือประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 รวมถึงมาตรการที่แต่ละประเทศออกมาในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของสินค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหารือเรื่องการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมพร้อมเพื่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APMRA) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะลงนามความตกลงร่วมกันในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนจะพบกับ 11 คู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐฯ แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหภาพยุโรป รวม 12 การประชุม โดยจะหารือประเด็นสำคัญ เช่น การเปิดเสรีเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงที่มีอยู่เดิมกับจีน ความเป็นไปได้ในการเจรจาทำความตกลง FTA ใหม่ๆ กับแคนาดาและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ที่มีรัสเซียเป็นหัวเรือใหญ่ รวมถึงความคืบหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ความคืบหน้าการจัดทำขอบเขตการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่าการค้ารวม 107,928 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุล 17,880 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,904 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,024 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 41,218 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 24,697 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 16,522 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-493979

จำนวนผู้อ่าน: 401

20 กรกฎาคม 2020

พาณิชย์ ผนึก “ช้อปปี้-ลาซาด้า” แก้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าแก้ปัญหาการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ เตรียมร่วมมือกับช้อปปี้ ลาซาด้า คุมเข้มผู้ค้าในระบบไม่ให้ขายสินค้าละเมิด นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะที่ไทยยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน และนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภาพรวม ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนผู้บริโภคที่มีต่อระบบการค้าขายออนไลน์ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้หารือกับแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเช่น ช้อปปี้และลาซาด้า ขอให้เพิ่มความเข้มงวดกรณีมีผู้ฝากร้านขายสินค้าในแพลตฟอร์มไม่ควรให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยกำหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนในการรับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดและนำผู้ค้าสินค้าละเมิดออกจากแพลตฟอร์มของตน “ลาซาด้า” เผยพฤติกรรมนักช้อปช่วงล็อกดาวน์ LINE เผยช่วงโควิด-19 ดัน “ไลน์แมน” โตขึ้น 3 เท่า LINE เผยวิธีใช้ Keep Memo เก็บข้อมูลในแชทแบบ “ไม่มีหมดอายุ” นอกจากนี้ เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน กรมฯ ได้ จัดประชุมร่วมตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากว่า 10 รายที่ดูแลสินค้าแบรนด์เนมทั้งไทยและต่างประเทศ และเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้า เพื่อจะร่วมกันดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมฯ ได้ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตหรือ MOU ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์ม ในชั้นนี้ กรมฯ ได้ส่งร่าง MOU ไปยังตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ว ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาร่าง MOU ดังกล่าว หากสามารถตกลงร่วมกันได้ก็จะมีการลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-493962

จำนวนผู้อ่าน: 368

20 กรกฎาคม 2020

“เทวัญ ลิปตพัลลภ” ลาออก รมต.สำนักนายกฯ เปิดทางปรับ ครม.

เทวัญ ลิปตพัลลภ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดทาง ปรับ ครม. ประยุทธ์ 2/2 วันนี้ (20 ก.ค.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดนจะเดินทางไปยื่นจดหมายลาออกต่อ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอำลาข้าราชการในช่วงบ่ายนี้ ตามรายงานของ ข่าวสด ทั้งนี้ การลาออกครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยนายเทวัญ เผยถึงเหตุผลการลาออกว่าเพื่อเปิดทางสำหรับการปรับปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี และได้แจ้งเรื่องดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับทราบแล้ว หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า ตนและพรรคยังพร้อมสนับสนุนการทำงานรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป ขณะที่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพี่ชายของนายเทวัญ ระบุตรงกันว่า การลาออกครั้งนี้เพราะนายเทวัญต้องการเปิดทางให้มีการปรับ ครม. โดยพรรคชาติพัฒนาขอเสียสละ เพราะถือว่าขณะนี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหา จึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อินไซด์ ปรับ-ย้าย “ขุนพลมหาดไทย” คุมฐานการเมือง ค้ำบัลลังก์ 3 ป. ประชาธิปัตย์ ซัดกันเละ ส.ส.จี้ตัดเกรดรัฐมนตรี พูดตรง “ปัญญาอ่อน น้ำเน่า นินทา” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรี “กลุ่ม 4 กุมาร” ได้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกัน หลังจากถูกกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในชื่อ “สามมิตร” ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอนุชา นาคาศัย เป็นแกนนำในการรุกไล่ จนต้องพ้นจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค นำไปสู่การลาออกจากสมาชิกพรรค และถูกกดดันจากกลุ่มการเมือง ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคคนใหม่ เร่งรัดให้ พล.อ.ประยุทธ์ ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-493955

จำนวนผู้อ่าน: 384

20 กรกฎาคม 2020

หุ้นไทยรีบาวนด์ไปได้ไม่ไกล ถูกจำกัด “การเมืองนอกสภา-โควิดระบาด”

หุ้นไทยรีบาวนด์ไปได้ไม่ไกลในกรอบระหว่าง 1,350-1,375 จุด ถูกจำกัดจากความกังวลเรื่อง “การเมืองนอกสภา-โควิดระบาดในต่างประเทศ-ค่าเงินบาทอ่อน” จับตาการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้าวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.63 ว่า ตลาดหุ้นวันนี้มีแนวโน้มรีบาวนด์ต่อจากความคืบหน้ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เริ่มเห็นว่าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจออกมาชัดเจนมากขึ้น กอปรกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดระลอก 2 ในไทยลดลง แต่การขึ้นของดัชนี SET INDEX อาจถูกจำกัดด้วยการเมืองนอกสภา และสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในต่างประเทศ ทางฝ่ายจึงคาดว่าเช้านี้ SET INDEX มีโอกาสรีบาวนด์แต่ไปได้ไม่ไกลในกรอบระหว่าง 1,350-1,375 จุด ด้านการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในไทยที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอก 2 เริ่มคลายความกังวลลงหลังตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกผ่านมาแล้วกว่า 4 วัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศ และ ศบค. เผยเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ จ.ระยอง อีกครั้ง ส่วนทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่าหลังความเสี่ยงที่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแทรกแซงค่าเงินจากรายงานกระทรวงการคลังของสหรัฐลดลง เมื่อ ธปท. เผยได้เจรจาเรื่องนี้กับสหรัฐตลอดเวลาและทางสหรัฐเข้าใจดี เพราะค่าเงินบาทส่งผลต่อภาคการส่งออกและท่องเที่ยวของไทย ขณะที่การเมืองในประเทศเริ่มมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นกดดันบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีเผยได้ทาบทามบุคคลในภาคธุรกิจมาร่วมทีมเศรษฐกิจ และหากตอบรับมีโอกาสที่จะปรับ ครม.ทันทีใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ด้านพรรคร่วมยืนยันเคารพการตัดสินใจของนายกฯ ส่วนการเมืองนอกสภาจับตานักศึกษากลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” จัดชุมนุมขับไล่รัฐบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และได้เรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อได้แก่ 1.ประกาศยุบสภา 2. หยุดคุกคามประชาชน และ 3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกำหนดขีดเส้น 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลจะยกระดับการชุมนุมต่อไป ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-493907

จำนวนผู้อ่าน: 384

20 กรกฎาคม 2020

“ตลาดโรงเกลือ” คึกคัก “พ่อค้ากัมพูชา” วอนไทยเปิดให้เข้ามาค้าขายปกติ

เปิดด่าน - จังหวัดสระแก้วได้เปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนส่งสินค้าในตลาดโรงเกลือได้ ส่งผลให้การค้าขายเริ่มคึกคักขึ้น “ตลาดโรงเกลือ” คึกคัก พ่อค้ากัมพูชาวอนไทยขอเข้ามาค้าขายปกติ นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้จังหวัดสระแก้วเปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนส่งสินค้าในตลาดโรงเกลือ ตามความจำเป็นตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 63 ได้วางมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่เดินทางเข้ามาต้องอยู่ในกฎระเบียบและการดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย 1. จะต้องแสดงหนังสือ ต.8 ตรวจวัดอุณหภูมิตามร่างกายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก่อนเดินทางเข้าประเทศ 2. จะต้องมีเอกสารการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. รถยนต์ที่ขับเข้ามาในตลาดโรงเกลือจะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น และมีผู้ติดตามได้คันละ 1 คนเท่านั้น 4. เมื่อเข้ามาภายในตลาดโรงเกลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น ส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินได้ผ่อนผันให้รถยนต์บรรทุกสินค้าทางการเกษตรเดินทางข้ามชายแดนได้ และจุดผ่อนปรนสินค้าชั่วคราว บ้านหนองปรือ และบ้านตาพระยา (บึงตะกวน) ผ่อนผันให้รถยนต์บรรทุกสินค้าทั่วไปวิ่งข้ามชายแดนได้เช่นกัน เผย “ยอดค้าชายแดน” 5 เดือน วูบเกือบ 10% ด่านมาเลเซียร่วง 30% อวสานฮับค้าส่ง! ผู้ค้า “จตุจักร” ถึง “ประตูน้ำ” ปิดแผง-เซ้งร้านเกลื่อน “ยานพาหนะและพ่อค้า แม่ค้า ชาวกัมพูชาที่ขออนุญาตเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคจาก จนท.ด่านควบคุมโรคอรัญประเทศตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อขนสินค้าของตนที่อยู่ในร้านค้ากลับออกไป หรือเข้ามาดูร้านค้าได้เท่านั้น จะมาเปิดร้านค้าขายอย่างปกติไม่ได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ป้องกันการลักลอบเข้ามาค้าขายและอนุญาตให้อยู่ได้ถึงเวลา 13.00 น. เท่านั้น” ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าว “ส่วนพ่อค้าชาวกัมพูชาที่อยู่ก่อนปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศในช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดและได้รับอนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย สามารถเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติ โดยห้ามเฉพาะชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาเพื่อการขนส่งสินค้าไม่ให้เข้ามาค้าขาย” ตลาดโรงเกลือ กลับมาคึกคัก ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดสระแก้วรายงานว่า บรรยากาศโดยรวมพบว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาดูสินค้าในตลาดเบญจวรรณ ต่างดีอกดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาตรวจดูสินค้าของตนเอง เนื่องจากสินค้าของตนเองถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ที่มีโควิด-19 ระบาดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา น่าจะเกิดความเสียหายบ้าง ทั้งนี้ การเดินทางเข้ามาฝั่งไทยในครั้งนี้จะรีบตรวจสอบทำความสะอาดจัดเตรียมสินค้าไว้ให้ดี เพื่อรอให้ฝ่ายไทยอนุญาตให้เปิดร้านขายสินค้าได้ตามปกติ เนื่องจากในฝั่งประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำ ซึ่งแต่ละคนบอกว่าได้นำทรัพย์สินต่าง ๆ มาลงทุนที่ตลาดโรงเกลือฝั่งไทยจนหมดแล้ว เป็นความหวังสุดท้าย เพราะถ้ากลับไปอยู่ฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีอาชีพทำ ในการกำหนดบริเวณให้มีการขนย้ายสินค้าออกจากตลาดโรงเกลือได้แบ่งเป็นวันแยกตามตลาด ได้แก่ วันอาทิตย์ ตลาดอินโดจีน, วันจันทร์ ตลาดโกลเด้นเกรท, วันอังคาร ตลาด อบจ., วันพุธ ตลาดเบญจวรรณ, วันพฤหัสบดี ตลาดรัตนธรรม และวันศุกร์ ตลาดเดชไทย โดยพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาขนสินค้าในแต่ละวัน ให้เข้ามาตามเส้นทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้อยู่เฉพาะร้านค้าของตนเองเท่านั้น ให้คำนวณระยะเวลาที่เข้ามาขนสินค้าให้เพียงพอที่จะต้องเดินทางกลับ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-493903

จำนวนผู้อ่าน: 377

20 กรกฎาคม 2020

เปิด PPP 1.4 หมื่นล้าน “รถแทรม-เมล์ไฟฟ้า” นำร่อง 3 สายเชื่อม EEC

เคาะโครงการนำร่องแล้ว สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลัง “สนข.-สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร” ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม รูปแบบการลงทุน โดยภาพรวมการเชื่อมโยงพื้นที่เมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะมี 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบขนส่งสาธารณะหลัก เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐาน 2.ระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมโยงระบบหลักและแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างเมืองในเขตเมือง และ 3.ระบบขนส่งสาธารณะเสริม เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมย่อยในเขตเมืองหรือพื้นที่อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสายรอง สำหรับรูปแบบของรถโดยสารจะเป็นรถโดยสารไฟฟ้า EV bus รถโดยสารขนาดเล็ก EV minibus และรถไฟฟ้าล้อยาง Trambus โดยการลงทุนรัฐบาลจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และบริษัทเอกชน รูปแบบ PPP จากการศึกษาเบื้องต้นได้ประเมินมูลค่าลงทุนไว้ 14,400 ล้านบาท แยกเป็น 2 ช่วง ในช่วงก่อสร้าง มีค่าเวนคืนที่ดิน ค่างานโยธา จัดซื้อขบวนรถโดยสารและงานระบบ รวมมูลค่าลงทุน 7,600 ล้านบาท และช่วงเปิดบริการ มีค่าดำเนินการ 3,900 ล้านบาท และค่าบำรุงรักษา 2,900 ล้านบาท แยกเป็น จ.ฉะเชิงเทรา 1,207 ล้านบาท ชลบุรี 2,832 ล้านบาท และระยอง 3,543 ล้านบาท ระดมฟื้นท่องเที่ยว “ระยอง” เลื่อนยาว “แทรเวลบับเบิล” “ศักดิ์สยาม” เปิดปมทำไม “รถไฟฟ้าสายสีแดง” เลื่อนเปิดปี’64 ขณะที่แนวเส้นทาง สนข.เคาะเส้นทางนำร่องของทั้ง 3 จังหวัดแล้ว โดย “จ.ฉะเชิงเทรา” เลือกแนวเส้นทางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา-โรงเรียนเบญจมฯ-ตะวันออกคอมเพล็กซ์ มีจุดเริ่มต้นที่สถานีฉะเชิงเทรา มุ่งตรงไปทางทิศใต้บนถนนสุวินทวงศ์จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศุขประยูร ผ่านแม่น้ำบางปะกงจนถึงสี่แยกคอมเพล็กซ์ บริเวณ กม.75+150 จากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 365 จนไปสิ้นสุดแนวเส้นทางโครงการ ที่บริเวณตะวันออกคอมเพล็กซ์ ระยะทาง 7.97 กม. มี 13 สถานี 3 ลานจอดแล้วจร รองรับได้ 225 คัน 1 ศูนย์ซ่อมบำรุง และ ITF บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา เป็นระบบรถโดยสารไฟฟ้า EV bus ค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย เปิดบริการปี 2567 ผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 2,700 เที่ยวคน/วัน ชลบุรี “จ.ชลบุรี” เลือกแนวเส้นทางจากเมืองศรีราชา-รถไฟความเร็วสูงศรีราชา-นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง (ปลวกแดง) เริ่มต้นที่โรบินสัน ศรีราชา บนถนนสุขุมวิท จากนั้นแนวจะเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่แนวถนนอัสสัมชัญ ผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญ จุดตัดสี่แยกเขาสวนเสือศรีราชา ผ่านอ่างเก็บน้ำหนองค้อ แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่แนวถนนทางหลวง 331 จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าสู่แนวถนน 331 เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่แนวถนนระยอง 3013 แยกปากร่วม จนไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่บริเวณทางเข้าออก เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค รวมระยะทาง 42 กม. มี 29 สถานี 4 ลานจอดแล้วจร รองรับ 125 คัน 1 ศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นระบบรถโดยสารไฟฟ้า EV busราคาค่าโดยสาร กม.ละ 1 บาท เริ่มต้น 10-45 บาท มีผู้โดยสารในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 เที่ยวคน/วัน ระยอง “จ.ระยอง” เลือกแนวนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-นิคมอุตสาหกรรม IRPC เริ่มต้นที่ทางเข้า-ออก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บนถนนสุขุมวิท ผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จุดตัดสี่แยกตลาดมาบตาพุด สะพานข้ามคลองน้ำหู กม.214+195 จากนั้นเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก ผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จุดตัดสามแยก บริเวณโรงพยาบาลระยอง ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำระยอง กม.222+306 ผ่านปั๊มน้ำมันไออาร์พีซี สวนสุขภาพ เชิงเนิน ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ทางเข้า-ออก เขตประกอบการอุตสาหกรรม บมจ.ไออาร์พีซี ระยะทาง 18.89 กม. มี 22 สถานี 4 ลานจอดรถ รองรับได้ 350 คัน 1 ศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นระบบรถไฟฟ้าล้อยาง Trambus ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย มีผู้โดยสารปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,000 เที่ยวคน/วัน เป็นจุดเริ่มต้นที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในอีก 1-2 ปีนี้ เพื่อรองรับคลื่นคนและการเดินทางที่จะไหลไปยัง 3 จังหวัดพื้นที่อีอีซี ว่าที่ศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-493891

จำนวนผู้อ่าน: 493

20 กรกฎาคม 2020

หุ้นไทยวันนี้ (20 ก.ค.) เปิดตลาด -0.33 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,359 จุด

ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (20 ก.ค.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,359.25 จุด ปรับลง -0.33 จุด หรือคิดเป็น -0.02% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,333 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:06 น. ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับลง -1 จุด หรือ -0.11% อยู่ที่ 891.09 จุด โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 480 ล้านบาท (คิดเป็นราว 35.99% ของ SET) “MINT” เปิดจอง หุ้นเพิ่มทุนถึง 23 ก.ค.นี้ ดึงเอกชนเหมาเข่ง รถไฟฟ้าสายสีแดง “ศักดิ์สยาม” เปิดสัมปทาน 50 ปี 10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อ-ขายโดดเด่นที่สุด ได้แก่ 1. STGT ซื้อขาย 137.39 ล้านบาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 2. SUPER ซื้อขาย 134.46 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.02 (+2.00%) 3. EA ซื้อขาย 95.14 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.25 (+0.51%) 4. STA ซื้อขาย 86.91 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.25 (+0.86%) 5. CPALL ซื้อขาย 62.97 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.00 (-1.50%) 6. JMART ซื้อขาย 59.41 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.40 (+3.12%) 7. SCC ซื้อขาย 37.69 ล้านบาท ราคาหุ้น +2.00 (+0.52%) 8. TFG ซื้อขาย 34.77 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.11 (+2.23%) 9. LPN ซื้อขาย 33.80 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.10 (+1.94%) 10. CPF ซื้อขาย 29.93 ล้านบาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนตลาด mai ปรับขึ้น +1.01 จุด หรือ +0.33สวนทางกับ SET อยู่ที่ระดับ 303.34 จุด มูลค่าซื้อขาย 61.42 ล้านบาท ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-493897

จำนวนผู้อ่าน: 373

20 กรกฎาคม 2020

ระดมฟื้นท่องเที่ยว “ระยอง” เลื่อนยาว “แทรเวลบับเบิล”

“ระยองเอฟเฟ็กต์” รัฐ-เอกชนระดมมาตรการฟื้นความเชื่อมั่นท่องเที่ยวระยอง ผู้ประกอบการเผยผลกระทบยกเลิกห้องพักยาวถึงสิงหาฯ รมว.ท่องเที่ยวยอมรับกระทบแผน “Travel Bubble” มั่นใจไม่กระทบมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ด้านหอการค้า-กกร.จังหวัดยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ขอมาตรการช่วยเหลือพิเศษฟื้นชีพระดมเรียกความเชื่อมั่น นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังเกิดเหตุการณ์ทหารอียิปต์ติดโควิดที่จังหวัดระยอง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของระยองและจังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและหนักมาก จากเดิมที่ทุกฝ่ายประเมินกันว่าทั้งภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ สทท.ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมาเพื่อหารือถึงแผนการทำตลาดและแผนการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับคืนมาโดยเร็วในหลาย ๆ ประเด็น อาทิ แผนการเตรียมทำบิ๊กคลีนนิ่งเมืองระยองครั้งใหญ่ พร้อมนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริง ว่าการท่องเที่ยมีความปลอดภัย หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ส่งทัวร์ อสม.ในโครงการกำลังใจ ไปเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อช่วยกันกระตุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้หารือกับสมาคมท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัย และร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือ new normal กับผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค “ไทยแอร์เอเชีย” พลิกเกม ใคร ๆ ก็บินได้ (อีกครั้ง) “เราเที่ยวด้วยกัน” เผยรายชื่อ “โรงแรม-ร้านอาหาร” ที่เข้าร่วมโครงการ อัดยับรัฐออกประกาศซ้ำเติม นายชัยรัตน์กล่าวด้วยว่า ในภาพรวมขณะนี้ถือว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความปลอดภัย และมีมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ Thailand Sure หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง “ในความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้น่ากังวลมากนัก แต่ข่าวที่ออกมา สร้างความตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยจนไม่กล้าที่จะไปเที่ยวระยองและจังหวัดใกล้เคียง เพราะมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าคนที่ไประยองมาต้องกักตัว 14 วัน ที่ห้ามไม่ให้คนเดินทางไประยอง ประกาศเหล่านี้รุนแรงมาก แม้จะไม่ใช่ประกาศปิดจังหวัดแต่ก็เหมือนใช่ เพราะทำให้คนไม่กล้าเดินทางเป็นการซ้ำเติมระยองอย่างมาก” ยกเลิกห้องพักยาวถึงสิงหาฯ นายชัยรัตน์กล่าวต่อไปว่า ภาพรวมของการจองห้องพักโรงแรมในจังหวัดระยองตอนนี้หายไปเกือบ 100% และที่น่าเป็นห่วงคือโรงแรมที่อยู่ต่างอำเภอ เช่น บ้านฉาง, แกลง ฯลฯ รวมถึงเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และไม่ใช่แค่เดือน ก.ค. แต่ขณะนี้ยอดจองโรงแรม ห้องพัก รวมถึงงานสัมมนาจำนวนมากถูกยกเลิกไปถึงเดือน ส.ค.แล้ว “วันนี้ความหวาดระแวงเกิดขึ้นเกินความเป็นจริงไปแล้ว ทุกคนต้องมาร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นธุรกิจล้มละลายกันอีกจำนวนมาก วันนี้ผู้ประกอบการน่าสงสารมาก ในหลาย ๆ จังหวัดผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวนมากปิดตัวถาวรไปแล้ว” นายชัยรัตน์กล่าว ขณะที่รายงานข่าวจาก จ.ตราดแจ้งว่า ปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.ระยองได้มีผลกระทบการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดประมาณ 20-30% ที่ขอยกเลิกและเลื่อนการเดินทาง เช่น พื้นที่เกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีโรงแรม รีสอร์ตและโฮมสเตย์เกือบ 300 แห่ง บางแห่งมีการแจ้งขอเลื่อนการเข้าพักออกไปถึงเดือนตุลาคม 4 พันห้องเกาะเสม็ดยกเลิก 90% นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากมีข่าวทหารอียิปต์ติดโควิดในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง แม้ผลตรวจออกมาจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็ตาม เกาะเสม็ดที่อยู่ห่างจากเมืองระยองกว่า 30 กิโลเมตร ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย บนเกาะเสม็ดมีโรงแรมที่พักทั้งหมดกว่า 4,000 ห้อง จากผู้ประกอบการประมาณ 130 ราย โดยที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการได้เตรียมมาตรการควบคุมและตรวจคัดกรองโควิดอย่างเคร่งครัดด้วยการรับนักท่องเที่ยวเพียง 30% หรือเข้าพักได้ 1,000 กว่าห้อง รับนักท่องเที่ยวได้เพียง 2,700 คน/วัน พอประคองธุรกิจให้อยู่ได้ไปก่อน และมั่นใจว่าในพื้นที่ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อโควิด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ยอดจองที่พักในช่วงวันหยุด 25-27 ก.ค.ที่จะถึงนี้ถูกยกเลิกไปแล้วประมาณ 90% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดที่มีประกาศว่าหากเดินทางเข้าระยองต้องกักตัว 14 วัน ทำให้เกิดความหวั่นวิตก เลื่อนเปิด “แทรเวล บับเบิล” ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยอมรับว่า กรณีที่พบทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะโซนจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี แต่เชื่อว่าจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ติดกับพื้นที่ดังกล่าว นักท่องเที่ยวจะยังคงเดินทางท่องเที่ยวตามปกติ เห็นได้จากยอดการลงทะเบียนรับสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “เหตุการณ์ดังกล่าวนี้กระทบความเชื่อมั่นในเบื้องต้นเท่านั้น เชื่อว่ายังสามารถดำเนินการตามแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่วางไว้ได้และคนไทยยังเชื่อมั่นท่องเที่ยวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์” สำหรับโครงการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างจำกัด หรือ travel bubble นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้ให้ 4 กระทรวง คือ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศทำงานต่อไปไม่ต้องหยุดโดยให้เน้นขั้นตอนเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการประชาสัมพันธ์ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานย่อยในประเทศต้นทาง ซึ่งอาจเป็นการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศต่อกลุ่มประเทศ ประเทศต่อประเทศ หรือประเทศต่อเมือง “ในส่วนของรายละเอียดกรอบเวลาต่าง ๆ ขอยืดเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับจากเหตุการณ์ทหารอียิปต์ที่ระยอง เพื่อให้ประชาชนหายตระหนกก่อน จึงค่อยมาคุยกันอีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้วางกรอบเวลาว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้” อวสานฮับค้าส่ง! จาก “จตุจักร” ถึง “แพลทินัม” ปิดแผง-ปิดป้ายเซ้งเกลื่อน 5 แสนแรงงานการ์เมนต์ระทึก โรงงานจ่อปิดประกันสังคมเมินจ่าย 62% สั่งต่อ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 2 นายพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 พบว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ 2 วัน (15-16 ก.ค. 63) 3.3 ล้านราย เป็นไปตามเป้าหมายและคาดว่าจะบรรลุเป้า 5 ล้านคนภายใน 3 วัน แม้ประชาชนจะลงทะเบียนรับสิทธิและจองห้องพักครบ 5 ล้านคน ก็จะใช้งบประมาณไม่ถึง 1.8 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเหลือเงินราว 1 หมื่นล้านบาทสำหรับใช้ในเฟสที่ 2 โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯร่วมกับ ททท.หาแนวทางกระตุ้นคนไทยให้ออกไปท่องเที่ยวในเมืองรองและชุมชนมากขึ้น กระทรวงจึงเตรียมผลักดัน “เมืองรอง-ชุมชน” ในเฟส 2 ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ราว ส.ค.นี้ ทั้งนี้ คาดว่าในเฟส 2 จะสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง55 จังหวัด แต่ในเมืองรองรัฐจะอุดหนุนมากกว่า โดยรัฐจ่ายให้ 60% และประชาชนจ่าย 40% ขณะที่เมืองหลักรัฐจ่ายให้ 40% ประชาชนจ่าย 60% ทั้งสิทธิส่วนลดค่าโรงแรม สิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว และเปิดให้โฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง ศบค. ออก 5 มาตรการฟื้นระยอง ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)หรือ ศบค. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากข่าวการติดเชื้อของทหารอียิปต์ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กเตรียมจัดกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด จ.ระยอง 5 มาตรการคือ 1.ขอความร่วมมือภาครัฐจะจัดงานสัมมนาในพื้นที่ จ.ระยอง 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน 3.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล จากทีมในไทยลีกรูปแบบใหม่ แบบมีผู้ชม ที่ จ.ระยอง 4.จัดการแสดงสดคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ และ 5.การจัดกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในพื้นที่ กกร. ระยองร้องรัฐแก้ปัญหา นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ได้ยื่นหนังสือให้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เมื่อ17ก.ค. ตามมติที่ประชุม กกร.จังหวัดระยอง โดยข้อเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงแนวทางช่วยเหลือ 5 ประเด็นหลัก 1.แก้กฎหมายให้มีความเท่าเทียมกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2.มิให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสื่อสารภาพลบ 3.ให้มีจัดครม.สัญจร สัมมนาของหน่วยงานราชการรวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดระยอง 4.จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เริ่ม ก.ค.ถึงสิ้นปี”63 อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขอให้คนระยองสามารถใช้สิทธิเที่ยวในจังหวัดระยองได้, เสนอให้มีโครงการชิม ช้อป เที่ยว ใช้ในจังหวัดระยองโดยได้รับการสนับสนุนเงินคืนจากรัฐ 50% และ 5. มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินการคลัง อาทิ กรณีชิม ช้อป เที่ยว ใช้ และอบรมสัมมนาในจังหวัดระยอง ให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า, ขยายมาตรการเยียวยาของผู้ประกันตนออกไปอีก 3 เดือน รวมถึงให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเพิ่มการจ้างงานลูกจ้างที่ตกงานในจังหวัดระยอง ในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากใครเดินทางมาระยองแล้วติดเชื้อโควิดทางนายกอบจ.จะมอบเงินให้ 1 แสนบาท/คน เอฟเฟ็กต์ Travel Bubble นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร กล่าวว่า หากผลกระทบจากกรณีปัญหาการติดเชื้อที่จังหวัดระยองส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงันลงไป เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีแผนจะเปิด travel bubble แต่ตอนนี้ประชาชนเริ่มมีความรู้สึกต่อต้านการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นรวมถึงกรณีทูตเอสโตเนีย เป็นต้น “ตอนนี้โอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็จะยากขึ้นอีก ก็ต้องมาพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ แต่จากข้อมูลปีที่แล้วการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในประเทศมีแค่ครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แปลว่าถ้าจะกระตุ้นให้ทดแทนกันได้ก็ต้องทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งคงไม่มีทางนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนให้ไปเที่ยวก็อาจจะกระตุ้นได้บ้าง แต่คงไม่สามารถทดแทนสิ่งที่หายไปได้ทั้งหมด” สิ่งที่น่ากังวลหากการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผน ก็คือจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้าออกไปอีก แต่ขณะนี้ก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 จะหดตัวลึกสุดระดับ -12% ถึง -14% และไตรมาส 3-4 น่าจะดีขึ้น แต่จะยังคงติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว “ครึ่งปีหลังเรามองจีดีพีน่าจะ -9% ถึง-10% เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มี ส่วนเครื่องยนต์อื่น ๆ ก็ติดลบหมด เหลือแต่การใช้จ่ายภาครัฐตัวเดียว” อินไซด์ ปรับ-ย้าย “ขุนพลมหาดไทย” คุมฐานการเมือง ค้ำบัลลังก์ 3 ป. ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/tourism/news-493789

จำนวนผู้อ่าน: 378

20 กรกฎาคม 2020

“บิ๊กแดง” โยนทีมโฆษก ทบ. แถลงปม “ผู้พันเจี๊ยบ” เรียก “ม๊อบมุ้งมิ้ง”

ภาพจากทวิตเตอร์ Deep Blue Sea วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีทวิตเตอร์ชื่อ Deep Blue Sea ของ “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง ทวีตภาพบิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมข้อความระบุว่า “บิ๊กแดง” เตรียมแถลงข่าวเอง วันนี้… คาดประเด็น ม็อบ FreeYouth ใน กทม.และเชียงใหม่ …พร้อมปม “ทนาย อานนท์” เตรียมนำพลบุกก.ทบ. …หลัง “ผู้พันเจี๊ยบ นุสรา” โพสต์ความเห็นส่วนตัว “ม๊อบมุ้งมิ้ง” …โดย ทบ.ยันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษก ทบ.แล้ว ทบ.แจ้งสื่อแต่เช้าตรู่.. แต่อาจมีเปลี่ยนแปลง ประมาณ 40 นาทีต่อมา ทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์แจ้งอีกครั้งว่า “บิ๊กแดง” สั่งทีม โฆษก ทบ.แถลงข่าวแทนหลายประเด็น หลังประชุม มอร์นิ่งบริ๊ฟ แจง 151 ทหารไทยกลับจากฮาวาย กักตัว SQ ชลบุรี และปมผู้พันเจี๊ยบ คาดหวั่นยิ่งพูด จะยิ่งปลุกม็อบ! ก่อนหน้านี้ มติชน รายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊ก พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร นายทหารประจำ กรมยุทธการ ทบ. อดีตรองโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็น ถึงกลุ่มผู้ชุมนุม เยาวชนปลดแอก โดยเรียกเป็นการชุมนุมอนุสาวรีย์ฯ เป็นม็อบมุ้งมิ้ง ตีกันเอง ระแวงกันเอง จนสลายการชุมนุมกันเอง พร้อมกล่าวถึงข้อเรียกร้องของม็อบมุ้งมิ้ง 3 ข้อ เช่น ยุบสภา ขอให้รออีก 2 ปีครึ่ง ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว ส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ตอนที่ทำประชาพิจารณ์และลงมติรับรัฐธรรมนูญ น้อง ๆ ทำอะไรอยู่ ทั้งยังวิจารณ์ว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง ตอนนี้ประเทศกำลังไปได้ดี ควรเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่า ต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่า พ.อ.หญิง นุสรา ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแล้ว จากการตรวจสอบเฟสบุ๊กส่วนตัวของ รองโฆษก ทบ. ไม่พบโพสต์ดังกล่าว ล่าสุด วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ข่าวสด รายงานว่า นายอานนท์ นำภา ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ภาพข้อความที่ พ.อ.หญิง นุสรา โพสต์ถึงกลุ่มผู้ชุมนุม เยาวชนปลดแอก พร้อมระบุว่า “พรุ่งนี้ (20 กรกฎาคม) เวลา 17.00 น. ผมจะไปประท้วงและปราศรัยหน้ากองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เพื่อแสดงออกในฐานะประชาชนที่ไปพอใจกับการกล่าวหาประชาชนของ พันเอกหญิงนุสรา รองโฆษกกองทัพบกคนนี้ ท่านใดสะดวกมาร่วมประนามคนแบบนี้ เจอกันหน้ากองทัพบกครับ” อวสานฮับค้าส่ง! จาก “จตุจักร” ถึง “แพลทินัม” ปิดแผง-ปิดป้ายเซ้งเกลื่อน ท่าแพเดือดต่อ! เยาวชนตบเท้าร่วมชุมนุม ผุด #คนเชียงใหม่จะไม่ทนtoo ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-493857

จำนวนผู้อ่าน: 387

20 กรกฎาคม 2020

ราคาทองวันนี้ (20 ก.ค.) ปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 27,650 บาท

ราคาทองวันนี้ (20 ก.ค.) ปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ มีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,050 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 27,150 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 9:30 น. ที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 26,560.32 บาท และขายออกที่ราคา 27,650 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,807.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ วิกฤต (ราคา) อาหารในจีน โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจระยะฟื้นตัว อินไซด์ ปรับ-ย้าย “ขุนพลมหาดไทย” คุมฐานการเมือง ค้ำบัลลังก์ 3 ป. อวสานฮับค้าส่ง! จาก “จตุจักร” ถึง “แพลทินัม” ปิดแผง-ปิดป้ายเซ้งเกลื่อน สรุปราคาซื้อ-ขายทองคำในประเทศไทย ล่าสุด ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2563 ประกาศราคาซื้อ-ขายทองคำในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ทองแท่ง • รับซื้อ บาทละ 27,050 บาท • ขายออก บาทละ 27,150 บาท ทองรูปพรรณ • รับซื้อ บาทละ 26,560.32 บาท • ขายออก บาทละ 27,650 บาท ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-493865

จำนวนผู้อ่าน: 351

20 กรกฎาคม 2020

ดึงเอกชนเหมาเข่ง รถไฟฟ้าสายสีแดง “ศักดิ์สยาม” เปิดสัมปทาน 50 ปี

“ศักดิ์สยาม” รื้อ รถไฟฟ้าสายสีแดง “ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต” เปิด PPP ดึงเอกชนลงทุน 50 ปี 1.7 แสนล้าน เหมาสร้าง 3 ส่วนต่อขยาย พื้นที่รีเทล 29 สถานี พ่วง “สถานีกลางบางซื่อ” แลกสัมปทานเดินรถรังสิต-ศาลายา ประมูลกลางปี”64 กระทบไทม์ไลน์เปิดหวูดขยับเป็นปี”66 บิ๊กบีทีเอส ซิโน-ไทยฯ เชียร์สุดตัว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะปรับรูปแบบการเดินรถของรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน จากเดิมมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้บริษัทลูกการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) คือ บจ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ผู้เดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ เป็นผู้เดินรถ จะเปลี่ยนเป็นเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP net cost สัญญาเดียวทั้งสร้างส่วนต่อขยาย งานระบบและขบวนรถ เก็บค่าโดยสาร โดยเอกชนจะได้สัมปทานเดินรถและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 29 สถานี รวมสถานีกลางบางซื่อด้วย รื้อรูปแบบเดินรถสีแดงใหม่ “ที่ผ่านมามีปัญหาปรับแบบก่อสร้าง ทำให้งบฯลงทุนเพิ่มหลายครั้ง ล่าสุดเพิ่ม 10,345 ล้านบาท ต้องขอคณะรัฐมนตรีขยายกรอบวงเงิน จึงให้รถไฟไปศึกษาให้เอกชนร่วมลงทุน รับภาระค่าลงทุนต่าง ๆ เพื่อลดภาระรัฐ หากยังเดินหน้าโดยให้รถไฟเดินรถ รัฐจะต้องรับภาระขาดทุนของโครงการอีก อย่างการบริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อระบุว่าจะขาดทุนใน 7 ปีแรก 600-700 ล้านบาท ให้รถไฟสรุปผลศึกษาเสนอมายังคมนาคมเสนอให้ คนร.พิจารณา คาดว่าในไตรมาส 2 ของปี 2564 จะเปิด PPP ได้” นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า ผลจากการปรับเดินรถใหม่และงานสัญญา 3 งานออกแบบและติดตั้งระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ สื่อสาร, ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และตู้รถโดยสาร ยังล่าช้า ซึ่งผู้รับจ้างขอขยายเวลาอีก 500 วัน ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต จากในปี 2564 เป็นในปี 2566 ไม่อยากให้เร่งเปิดบริการเพราะสถานีกลางบางซื่อ งานก่อสร้างและบริหารพื้นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการได้ อินไซด์ ปรับ-ย้าย “ขุนพลมหาดไทย” คุมฐานการเมือง ค้ำบัลลังก์ 3 ป. อวสานฮับค้าส่ง! จาก “จตุจักร” ถึง “แพลทินัม” ปิดแผง-ปิดป้ายเซ้งเกลื่อน บอร์ดไฟเขียว PPP เดินรถ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.เห็นชอบผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเดินรถสายสีแดง ระหว่างให้ ร.ฟ.ท.บริหารเองกับให้เอกชนดำเนินการ โดยบอร์ดอนุมัติให้เอกชนเดินรถรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ส่วนวงเงินอยู่ระหว่างสรุปบอร์ดมองว่าเปิด PPP เพื่อไม่ให้ ร.ฟ.ท.รับความเสี่ยงลงทุนก่อสร้างส่วนต่อขยายเพื่อเพิ่มภาระหนี้อีก ซึ่งหนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ มีเงินลงทุนส่วนต่อขยาย 4 เส้นทาง จ่ายค่าใช้สิทธิเดินรถ รวมแล้วประมาณ 90,000 ล้านบาท ยังไม่รวมกับภาระขาดทุนในช่วงเปิดบริการสถานีกลางบางซื่อ 7 ปีแรก ภายในเดือน ก.ค.นี้ จะเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมรับทราบก่อนเสนอ คนร.พิจารณาทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 และนำเสนอให้คณะกรรมการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) อนุมัติต่อไป “ขณะนี้การเปิดบริการยึดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายในปี 2566 ถ้าจะให้เปิดก่อน ร.ฟ.ท.ก็พร้อมเปิดได้ทันที โดยได้เตรียมพนักงานบางส่วนไว้แล้ว เพื่อทำการเดินรถช่วงแรก ระหว่างรอเปิด PPP เมื่อได้เอกชนรายใหม่จะให้มาสวมสิทธิการเดินรถภายหลัง” ดึงเอกชนลงทุน 1.7 แสนล้าน แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า บอร์ดอนุมัติเพียงรูปแบบเดินรถว่าจะเปิดให้เอกชน PPP เพื่อเสนอให้คมนาคมพิจารณา ยังต้องจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดแต่ละส่วน จะใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน จึงเสนอ คนร.อนุมัติเปลี่ยนมติเดิม ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ ร.ฟ.ท.เสนอเบื้องต้นจะให้เอกชนร่วมลงทุนสายสีแดงทั้งส่วนเก่าและต่อขยายใหม่กว่า 1.7 แสนล้านบาท ระยะเวลาสัมปทานเดินรถและพัฒนาสถานี 50 ปี โดยมีผลตอบแทนการลงทุน หรือ IRR อยู่ที่ 5-6% “เอกชนจะหาเงินมาชำระหนี้ค่าก่อสร้างช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้ประมาณ 1 แสนล้านบาท รัฐจะชำระคืนภายหลังเหมือนสายสีส้มและไฮสปีด 3 สนามบิน เอกชนจะรับภาระหนี้เฉพาะค่าลงทุนส่วนต่อขยาย ประมาณ 60,000 ล้านบาท ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วง Missing Link และจ่ายคืนค่างานระบบ 32,399 ล้านบาท” ทั้งนี้ แผนเดิมรถไฟจะแยกประมูลเป็นส่วน ๆ คือ ประมูลสร้างส่วนต่อขยาย หาเอกชนพัฒนาพื้นที่สถานีรายทางตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต ยกเว้นสถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง รังสิต ที่รถไฟจะดำเนินการเอง ต่อมานโยบายเปลี่ยนให้เอกชนรับความเสี่ยงแทน รวบเป็นแพ็กเกจเดียวกัน ให้คุ้มค่าการลงทุน เฉพาะรายได้ค่าโดยสารอย่างเดียว โครงการไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ “การเดินหน้าตามขั้นตอน PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2564 พอดีกับกลุ่ม ซี.พี.เข้าบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ มีแนวคิดจะโยกคนมาเดินรถสายสีแดงชั่วคราวระหว่างรอเอกชนรายใหม่ เนื่องจากโครงสร้างงานโยธาและขบวนรถมีพร้อมแล้ว แต่อาจจะเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย” บีทีเอส-ซิโน-ไทยฯสนใจ สำหรับเอกชนที่สนใจแหล่งข่าวกล่าวว่า มี 2 กลุ่ม คือ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว และ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และยังร่วมทุนกับกลุ่ม ซี.พี. ลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินและแอร์พอร์ตลิงก์ “สายสีแดงจะมีสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ซึ่งในระยะยาวเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดี หากมีการบริหารจัดการดี ๆ โดยเฉพาะสถานีกลางบางซื่อที่จะเป็นสถานีจอดของรถไฟชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง ที่จะเป็นจุดสนใจดึงเอกชนมาลงทุน” แหล่งข่าวกล่าว นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่รัฐจะเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุน PPP รถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งบีทีเอสมีความสนใจเพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รอนโยบายรัฐประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ สอดคล้องกับ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กล่าวว่า สนใจจะเข้าร่วมประมูล หากรัฐประกาศนโยบายออกมาชัดเจนจะเปิด PPP รูปแบบไหน ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-493787

จำนวนผู้อ่าน: 383

20 กรกฎาคม 2020

กรมอุตุฯเตือนตอนบนฝนเพิ่มขึ้น ตกหนักทาง”อีสาน-ตะวันออก”

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน ไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-493838

จำนวนผู้อ่าน: 379

20 กรกฎาคม 2020

ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว

+ ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำมันเบนซินที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังสหรัฐฯ ปรับลดลง แม้โรงกลั่นสหรัฐฯ จะเพิ่มกำลังการกลั่นบ้างแล้ว +/- การที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียประกาศยกเลิก Force majeure แหล่งผลิตน้ำมันดิบ Es Sider ทำให้ตลาดกังวลว่าลิเบียจะเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทออกมาระบุว่าจะยังไม่มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตนี้ – สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาร์เรล แตะระดับ 309 ล้านบาร์เรล ราคาน้ำมันเบนซิน ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ำมันดิบดูไบ เนื่องจากจีนมีแนวโน้มส่งออกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ราคาน้ำมันดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังตลาดกังวลว่าจีนและอินเดียจะส่งออกน้ำมันดีเซลมากขึ้น โดยเฉพาะหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488438

จำนวนผู้อ่าน: 436

09 กรกฎาคม 2020

ทั่วไทยฝนลดลง ยกเว้น 10 จังหวัดภาคใต้ยังตกหนัก กทม.วันนี้ ฝนแค่ 30% ของพื้นที่

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคกลาง เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครปฐม และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงน้อยกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-488435

จำนวนผู้อ่าน: 455

09 กรกฎาคม 2020

ค่าเงินบาท​แข็งค่า​ที่​ 31.14 บาท/ดอลลาร์​ คาด​กรอบวันนี้ 31.05-31.25 บาท

ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) เปิดเผย​ว่า​ ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้​ (9 ก.ค.)​ ที่ระดับ 31.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ​ แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.24 บาทต่อดอลลาร์ คาด​กรอบเงินบาทวันนี้ 31.05-31.25 บาทต่อดอลลาร์ ทั้งนี้​ ช่วงคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินฝั่งสหรัฐยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ โดยดัชนี S&P500 ขยับขึ้น 0.7% จากการรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สวนทางกับ Euro Stoxx 600​ ของ​ยุโรป​ ที่ย่อตัวลง 0.6% โดยในวันนี้ต้องจับตาตลาดหุ้นเอเชียซึ่งในช่วงเช้าก็มีทิศทางเป็นบวกเช่นกัน ประเด็นที่น่าสนใจของตลาด คือความผันผวนที่ทยอยปรับตัวลดลงเห็นได้จากล่าสุดดัชนีวัดความกลัว VIX Index ปรับตัวลงสู่ระดับ 28.1% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขยับตัวขึ้นยืนเหนือ 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแม้ล่าสุดสถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานของสหรัฐ (API) จะรายงานปริมาณน้ำมันดิบที่สูงขึ้นสะท้อนภาพการใช้น้ำมันที่ไม่ฟื้นตัว เช่นเดียวกันกับทองคำที่ปรับตัวขึ้น 0.8% ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเหนือระดับ 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนสภาพคล่องที่กลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่วนในฝั่งของตลาดเงิน ก็เคลื่อนไหวด้วยแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์เช่นเดิม โดยล่าสุด เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) และเงินยูโร (EUR) เป็นสองสกุลเงินหลักที่แข็งค่าขึ้น 0.5-0.8% บนความหวังว่านโยบายการคลังล่าสุดของอังกฤษจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันธนาคารกลางยุโรปก็มีมุมมองเชิงบวกกับเศรษฐกิจในภูมิภาคว่าอาจสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ด้วย “ส่วนในฝั่งของเงินบาท ก็ทยอยแข็งค่าบ้างตามสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ หลังนักค้าเงินลดสถานะการซื้อเงินบาทลงแล้วแทบทั้งหมด ส่วนความสัมพันธ์ของเงินบาทกับทองคำก็ลดลงอย่างมาก เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจับตาธุรกรรมนี้เป็นพิเศษ ระยะสั้นจึงอาจไม่ได้เห็นเงินบาทแข็งค่าเร็วแม้ราคาทองจะปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ในระยะยาว เชื่อว่าถ้าราคาทองคำยืนเหนือระดับบาทละ 2.8 หมื่นบาทได้ ก็จะมีแรงขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ” ดร.จิ​ติ​พล​กล่าว​ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488432

จำนวนผู้อ่าน: 474

09 กรกฎาคม 2020

คลังไฟเขียวโรงแรมนอกระบบ ร่วมโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’

(Photo by Jack TAYLOR / AFP) คลังรับลูก “สมคิด” เปิดกว้างธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่อนผัน 3 กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต เน้นกระจายเม็ดเงินสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ คาด “เราเที่ยวด้วยกัน” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สศค. และกรมสรรพากร เตรียมมาตรการท่องเที่ยวออกมาเสริมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ให้บริการที่พัก ด้วยการเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น จากเดิมเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 เข้ามาร่วมโครงการได้ โดยจะมีแนวทางผ่อนผันให้ผู้ประกอบการ อาทิ 1.กลุ่มที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 2.กลุ่มที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเพิ่งหมดอายุไปไม่เกิน 1 ปี ก็จะได้รับการผ่อนผันให้เข้าร่วมมาตรการได้ เนื่องจากช่วงโควิด-19 อาจจะไม่สะดวกในการไปต่อใบอนุญาต และ 3.กลุ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต เป็นโรงแรมขนาดเล็ก หรือบูติคโฮเต็ล ซึ่งยังไม่ผ่านคุณสมบัติการจดทะเบียนขึ้นเป็นโรงแรม แต่ได้มาตรฐานการเป็นบูติคโฮเต็ล โดย สศค.ได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าว โดยหารือกับผู้ประกอบการผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา เราเที่ยวด้วยกัน: เปิดขั้นตอนลงทะเบียนสำหรับ “โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร” นายลวรณกล่าวว่า การผ่อนผันกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามา จะขยายเป้าหมายห้องพักที่จำกัดไว้ 5 ล้านห้องหรือไม่นั้น คงต้องเข้าไปพิจารณาก่อน เนื่องจากเพิ่งเริ่มมาตรการจึงต้องรอดูกระแสตอบรับของประชาชนก่อน เนื่องจากขณะนี้มีเงินในส่วนของห้องพัก 1.5 หมื่นล้านบาท จำนวน 5 ล้านห้อง ซึ่งมาจากการคิดอัตราการชดเชย 3,000 บาททุกห้อง แต่ความเป็นจริงน่าจะใช้ไม่ถึง เพราะประชาชนไม่น่าจะเข้าพักโรงแรมห้องละ 7,500 บาท เพื่อมารับเงินชดเชย 3,000 บาทที่รัฐสนับสนุน ดังนั้นจะมีเงินเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งจะเข้าไปดูว่าสามารถทำอย่างไรต่อได้บ้าง โดยหากยังมีวงเงินที่เหลือใช้จากมาตรการจะนำไปต่อยอดการสร้างแรงจูงใจในการเที่ยววันธรรมดา เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น พัทยา หัวหิน ประชาชนมักจะไปท่องเที่ยวกันมากในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์อยู่แล้ว ทั้งนี้ การกระตุ้นให้เที่ยววันธรรมดาก็เพื่อสร้างรายรับให้กับธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะออกมาให้เร็วที่สุด มาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมจะเข้าไปเสริมมาตรการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ 0.2-0.3% อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ คือการกระจายของเม็ดเงินลงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยไม่กระจุกตัว เปิด 7 ขั้นตอนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” กรุงไทยมั่นใจระบบไม่ล่ม ปิดฉาก “เซ็นทรัลหาดใหญ่” สาขาแรกในภาคใต้ 24 สิงหาคมนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488278

จำนวนผู้อ่าน: 380

09 กรกฎาคม 2020

จีนคุมเข้ม “ฝาก-ถอน” เงินสด ผวาเกิด Bank Run ระลอก 2

File Photo AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo by WANG ZHAO / AFP) ภาคธนาคารของจีนเผชิญปัญหา “หนี้เสีย” ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยเฉพาะ “ธนาคารขนาดเล็ก” ที่มีขนาดเงินทุนไม่มาก อีกทั้งยังมีการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งได้สร้างความไม่มั่นใจกับประชาชนผู้ฝากเงิน จนธนาคารท้องถิ่นหลายแห่งต้องเจอเหตุการณ์ประชาชนแห่ไปถอนเงินฝาก (bank run) เมื่อปี 2019 เป็นเหตุให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินในช่วงนั้น เนื่องด้วยหากธนาคารขนาดเล็กล้มอาจลุกลามไปยังภาคธนาคารทั้งระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการลุกลามของวิกฤตการเงินเมื่อปี 2019 รัฐบาลจึงได้เข้าแทรกแซงโดยการเข้าควบคุม “ธนาคารเป่าซาง” รวมถึงการให้เงินอุดหนุนกับธนาคารแห่งจิงโจว และธนาคารเหิงเฟิง เป็นต้น ซึ่งการเข้าอุ้มแบงก์ที่มีปัญหาเหล่านั้นได้ระงับเหตุการณ์ความวุ่นวายลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้เสียของแบงก์ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยิ่งหนักหนากว่าเดิมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการกำกับและดูแลภาคธนาคารและประกันภัยของจีนระบุว่า ช่วงไตรมาส 1/2020 ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กตามท้องถิ่นของจีนมีอัตราหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 2.45% และมีแนวโน้มสูงขึ้นมากในปี 2020 จากผลกระทบของโควิด-19 โดยรายงานชี้ว่า ปัญหาหนี้เสียของแบงก์ขนาดเล็กยังคงอยู่และรอวันปะทุ ขณะที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและหนี้เสียพุ่งขึ้น จึงส่งผลแบงก์ขนาดเล็กของจีนเสี่ยงเผชิญสถานการณ์ bank run อีกระลอก และเมื่อกลางเดือน มิ.ย. 2020 เกิดเหตุการณ์ประชาชนจำนวนมากแห่ไปถอนเงินจาก “ธนาคารเป่าติ้ง” ในมณฑลเหอเป่ย์ และ “ธนาคารหยางฉวน” ในมณฑลส่านซี เนื่องจากมีกระแสข่าวธนาคารทั้งสองแห่งมีปัญหาเสี่ยงล้ม เพื่อป้องกันเหตุการณ์บานปลายเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งปิดธนาคารชั่วคราว พร้อมออกแถลงการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงประเด็นความมั่นคงของธนาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ที่ปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับธนาคารทั้งสอง เหตุการณ์ชาวจีนแห่ออกไปถอนเงินรอบล่าสุด สร้างความไม่มั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจจีนหลังโควิด-19 อย่างยิ่ง ทำให้ทางการจีนจึงต้องออกมาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดย “ไชน่า ซีเคียวริติ้ เจอร์นัล” สื่อด้านตลาดทุนของรัฐบาลจีนรายงานว่า รัฐบาลมณฑลเหอเป่ย์ได้ออกกฎควบคุมการ “ฝากและถอน” เงินสดสำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการทำธุรกรรมมากกว่า 100,000 หยวน และธุรกิจที่ทำธุรกรรมมากกว่า 500,000 หยวน นับตั้งแต่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ที่ต้องการฝากเงินต้องแจกแจงถึงแหล่งที่มาของเงิน ขณะที่ผู้ถอนเงินจะต้องแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการถอนเงินแก่ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และยังต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคาร และกฎใหม่นี้ยังจะมีการนำไปบังคับใช้ในมณฑลเจ้อเจียงและเมืองเสิ่นเจิ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2020 แม้ทางการจะให้เหตุผลว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทำผิดกฎหมาย เช่น ที่ “ผัง เหอหลิน” คณบดีสถาบันเศรษฐกิจดิจิทัลศึกษา จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์แห่งจงหนานกล่าวว่า “กฎดังกล่าวจะช่วยป้องกันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี” อย่างไรก็ตาม “เซาท์ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์” รายงานว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทางการจีนก็คือ การป้องกันเหตุการณ์ประชาชนแห่ถอนเงิน หรือ bank run ของธนาคารขนาดเล็ก จากปัญหาหนี้เสียและความเพียงพอของเงินทุนที่มีปัญหาสะสมมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ภาคธนาคารและสถาบันการเงินของจีนทั้งระบบมูลค่ากว่า 40 ล้านล้านหยวนต้องล้มลง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ถือว่ามีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจีนหลังโรคระบาด เนื่องจากเป็นผู้ปล่อยกู้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนอกจากมาตรการป้องกันการแห่กันถอนเงินแล้วนั้น “ทเวนตี้เฟิรสต์ เซ็นจูรี่บิสซิเนส เฮอราลด์” หนังสือพิมพ์ธุรกิจท้องถิ่นของจีนรายงานว่า หน่วยงานกำกับภาคธนาคารกำลังอยู่ระหว่างร่างแผนสนับสนุนการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กด้วยการออก พันธบัตรชนิดพิเศษมูลค่า 200,000 ล้านหยวน เพื่อช่วยเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเหล่านี้ ซึ่งปกติแล้วพันธบัตรชนิดนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ปัญหาของธนาคารขนาดเล็กเกิดขึ้นในเวลาที่รัฐบาลกลางจำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันเหล่านี้ จากความสามารถในการเข้าถึงธุรกิจขนาดย่อมอันเป็นรากของเศรษฐกิจ และเป็นความท้าทายของจีนที่จำเป็นต้องฟื้นเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดหนี้เสียของแบงก์เหล่านี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-488360

จำนวนผู้อ่าน: 409

09 กรกฎาคม 2020

“เมกาบางนา” ลุยครึ่งปีหลัง รีโนเวต-อัดโปรฯ ปลุกยอด

กระตุ้นยอด - เมกาบางนา จับมือไลน์แมน จัดแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับบริการสั่งอาหาร เพื่อขยายช่องทางการขายให้กับร้านค้าผู้เช่า “เมกาบางนา” รีวิวแผนครึ่งปีหลัง หลังห้างเซ็นทรัลช่วยต่อยอดธุรกิจ เดินหน้าเน้นกลยุทธ์ “มีตติ้งเพลซ” รีโนเวตศูนย์ เพิ่มแบรนด์ไทย-เทศอัดแคมเปญกระตุ้นจับจ่าย ก่อนทุ่มงบฯ1 พันล้าน สร้างอาคารจอดรถ-ฟู้ดวอล์กเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย ก่อนประเมินเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังธุรกิจปรับตัวรับมือสร้างการเติบโตระยะยาว นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อย ๆ ฟื้นตัว และภาคธุรกิจจะเริ่มปรับตัวรับเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น โดยหลังจากที่เมกาบางนาได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามนโยบายผ่อนคลายล็อกดาวน์ของภาครัฐ และได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวก ตามแบบวิถีนิวนอร์มอลซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้เช่าเป็นอย่างดี สำหรับแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังนี้เมกาบางนาได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด “มีตติ้งเพลซ” ของคนในกรุงเทพฯตะวันออก ที่เป็นมากกว่าสถานที่ช็อปปิ้ง แต่เป็นสถานที่พบปะของครอบครัวและเพื่อน โดยหลัก ๆ จะเน้น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนร้านค้า และบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ 2.เพิ่มพื้นที่จอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์การค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ 3.ส่งแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าภายในศูนย์ ที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการยึดครองใจลูกค้า (top of mind) เริ่มต้นจากชูแม็กเนตใหม่ห้างเซ็นทรัลที่เมกาบางนา ที่ได้ยกระดับจากเดิมที่เป็นห้างโรบินสัน มีจำนวน 3 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า13,000 ตร.ม. มีสินค้าทั้งแบรนด์ไทย-แบรนด์อินเตอร์, แบรนด์ Only@Centralรวมถึงแบรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมประมาณ 400 แบรนด์ ที่จะทยอยเข้ามารวมกว่า 1,000 แบรนด์ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งการเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเพียงเฟสแรก ก่อนจะทยอยปรับโฉมต่อเนื่องอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเตรียมขยายพื้นที่สาขาร่วมกับศูนย์การค้าเมกาบางนาอีกครั้งในปี 2565 อีกทั้งยังทุ่มงบฯ 1 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารจอดรถจำนวน 8 ชั้น เพิ่มที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี2564 และจะทำให้ศูนย์มีที่จอดรถรวมกว่า 12,000 คัน ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ด้านนอกของโซนเมกา ฟู้ดวอล์ก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ScandinavianPlayground สนามเด็กเล่นธรรมชาติขนาดใหญ่ พร้อมสายน้ำ และบ่อทราย(sand dune) ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปมากกว่า 50% โดยมีกำหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางช่องทางต่าง ๆและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า ตลอดจนการจับมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆอาทิ ไลน์แมน จัดแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับบริการสั่งอาหาร และยังเป็นแนวทางการขยายช่องทางการขายให้กับร้านค้าผู้เช่าในกลุ่มร้านอาหารได้อีกด้วย “อย่างไรก็ตาม การปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า จะต้องสอดคล้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย และหากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี ก็เชื่อมั่นว่าศูนย์การค้าจะช่วยดึงลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการ และจะยังกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศ บวกกับในปีที่ผ่านมานั้น ศูนย์การค้าเมกาบางนามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 50 ล้านคนและเป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ”นางสาวปพิตชญากล่าวเสริม ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/marketing/news-488355

จำนวนผู้อ่าน: 441

09 กรกฎาคม 2020

“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย วันที่ 8 กรกรฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,248 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป. ดังรายละเอียดข้างล่าง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/157/T_0001.PDF ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-488414

จำนวนผู้อ่าน: 413

09 กรกฎาคม 2020

เปิดใจ “ต้องใจ ธนะชานันท์” เหตุผลสมัครชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าแบงก์ชาติ”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงเหตุผลที่สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า เพราะอดีตเคยเป็นนักเรียนทุนแบงก์ชาติและเคยเป็นพนักงานของ ธปท. 4 ปี ซึ่งภายหลังออกมาทำงานข้างนอกถึง 20 ปี จึงลองสมัครดูว่า พอจะมีอะไรช่วยได้หรือไม่ ขณะที่ผู้สมัครท่านอื่นก็เป็นนักเรียนทุนเช่นเดียวกัน แต่โอกาสน่าจะ 10% เพราะมีการขยายเวลารับสมัคร ซึ่งกำลังจะปิดรับสมัครรอบสองในวันที่ 10 ก.ค.63 นี้ ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะขยายเวลาเปิดรับสมัครอีกรอบหรือไม่ ทั้งนี้ นางต้องใจ ธนะชานันท์ เป็นบุตรสาวของนายชวลิต ธนะชานันท์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในการเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รอบแรก มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามา 4 ราย เป็น คนใน 2คน คือ นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน และ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน และคนนอก2คนคือนางต้องใจ ธนะชานันท์ และนายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม บลจ. อยุธยา เจเอฟ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488380

จำนวนผู้อ่าน: 380

09 กรกฎาคม 2020

ช็อก “ฐากร” ประกาศลาออกจากแบงค์ “กรุงศรี” ปฏิเสธสมัครชิงผู้ว่า ธปท.

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงกระแสข่าวการยื่นใบลาออก โดยยอมรับว่า ได้แจ้งต่อคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา เรื่องขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรมแล้วจริง ซึ่งการลาออกจะมีผลในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ ยืนยันว่า สาเหตุการลาออกดังกล่าว เนื่องจากตนเองต้องการพักผ่อน ไม่ได้มีแรงกดดันจากการทำงาน พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้จะไปสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วย “ผมอยากพักผ่อน ทำงานมาเหนื่อยแล้ว ยังไม่ได้จะไปทำอะไร อยากพักก่อนสัก 3 เดือน อาจจะเป็นยูทูปเบอร์พาไปชิมอาหารก็ได้” นายฐากรกล่าว ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488374

จำนวนผู้อ่าน: 385

09 กรกฎาคม 2020

ธุรกิจกะทิ ระดมสมอแก้เกม PETA ยอดขาย “ชาวเกาะ” ในอังกฤษหด 30 %

จุรินทร์ ประชุมร่วมเอกชน หาแนวทางชี้แจงปัญหา ลิงเก็บมะพร้าว จุรินทร์ เผยภายหลังการประชุมร่วมเอกชน หาแนวทางชี้แจงปัญหา ลิงเก็บมะพร้าว กระทบสินค้าไทยในอังกฤษ เห็นชอบ จัดทำรหัสตรวจสอบย้อนกลับยันไม่มีการใช้ลิง ด้านกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ ชี้ 6 ปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนลิงเก็บมะพร้าว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่ได้จากมะพร้าว โดยเฉพาะกรณีที่ห้างสรรพสินค้าในอังกฤษ นำผลิตภัณฑ์กะทิของไทย เช่น แบรนด์กะทิชาวเกาะและแบรนด์กะทิอร่อยดี ออกจากชั้นวางสินค้า เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าได้มีการนำลิงมาเก็บมะพร้าวซึ่งเป็นการทารุณกรรมสัตว์นั้น ว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าสินค้าจากประเทศไทยไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์อย่างที่สงสัย ผู้ประกอบการ ผื้ผลิต และผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะกำหนดเรื่องของมาตรฐานในการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบที่ได้จากมะพร้าวมาจากสวนไหน ชาวสวนรายใด และไม่มีการนำลิงมาเก็บมะพร้าวอย่างแน่นอน โดยจะมีการติดรหัสลงในบรรจุภัณฑ์ในสินค้ากะทิของไทย เพื่อให้ให้ผู้นำเข้า ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าได้ นอกจากนี้ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นจะเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย รวมไปถึงองค์กรพิทักษ์สัตว์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดูขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การเก็บมะพร้าวจนกระทั่งการผลิตเพื่อสร้างความแน่ใจว่าประเทศไทยไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์ และหากสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น เปิดประเทศได้ กระทรวงพาณิชย์จะเชิยผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าเข้ามาลงพื้นที่ตรวจสอบขบวนการผลิตด้วยเช่นกัน โดยจะเร่งพาลงพื้นที่โดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ ทีมไทยแลนด์ที่อยู่ต่างประเทศตนได้มอบหมายให้เร่งชี้แจงเพื่อทำควมเข้าใจในประเด็นดังกล่าวด้วย จับพิรุธ PETA กีดกันไทยปม “ลิงเก็บมะพร้าว” สะเทือนส่งออก นายโรเจอร์ โลหะนันท์ ประธานอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) กล่าวว่า สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) จะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกกฎหมายจัดการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะในส่วนของลิงเข้าไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2547 ซึ่งประเทศไทยมีการออกกฏหมายเพื่อสัตว์สวัสดิภาพหลายชนิดเช่นสุนัข แมว ปางช้าง Pet Shop ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ยกร่างไปแล้ว แต่ยังไม่มีการออกกฏหมายเพื่อสวัสดิภาพของลิง ดังนั้น การที่มีองค์กรของต่างชาติ ออกมาให้ข่าวว่าประเทศไทยมีการใช้งานและทารุณลิงจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐของไทยปฎิเสธไม่ได้เพราะมีการใช้แรงงานลิงอยู่จริง ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมมะพร้าวการท่องเที่ยวการแสดงละครสัตว์ อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวตนเองมองว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวเป็นเพียงเหยื่อและจุดเริ่มต้นของการโจมตีขององค์กรด้านพิทักษ์สวัสดิการสัตว์ อื่น ๆ ต่อไปเชื่อว่าจะมีการนำประเด็นการทารุณสัตว์ออกมาเรื่อย ๆ หากประเทศไทยไม่มีการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะลิง หรือสัตว์อื่นที่มีการใช้แรงงาน “องค์กรพิทักษ์สัตว์ โดยเสนอให้มีการร่างกฏหมายเพื่อสวัสดิภาพ และคุณภาพของแรงงานลิงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องมองว่าควรให้ความสำคัญกับสุนัขและแมวก่อน จนทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาก่อนที่จะทำร่าง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรใช้โอกาสนี้เร่งออกกฎหมายลูกออกมาโดยเร็ว” นายโรเจอร์ กล่าว นายโรเจอร์ กล่าวอีกว่า การใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวของคนไทยถือเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีมานานซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะทำให้หมดไป ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการก็คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่คนนำมาใช้แรงงานและประกาศให้ทั่วโลกได้รับทราบและเข้าใจ แทนการออกมาแก้ตัวหรือกล่าวหาว่าประเทศไหนก็มีการใช้แรงงานสัตว์กันทั้งนั้น ซึ่งมองว่าเป็นการเถียงกันไม่จบไม่สิ้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ทั่วโลกเข้าใจว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่เรานำมาใช้แรงงานตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแบนสินค้ากะทิชาวเกาะ ที่ประเทศอังกฤษ และถูกถอดออกจากชั้นวางสินค้าในห้างขนาดใหญ่ 2-3 ห้าง กระทบยอดขายหายไป 30% นอกจากนี้ ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเองได้มีการสอบถามเข้ามาถึงปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่กระทบยอดขาย ซึ่งทางบริษัทได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วว่ามีการใช้แรงงานคน และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับชาวสวนที่เป็นซัพพลายเชนโดยกำหนดว่าจะต้องไม่มีการนำลิงมาเก็บมะพร้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบในการส่งเข้าดรงงานผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบสวนแล้วว่าไม่มีการนำลิงมาเก็บมะพร้าวอย่างแน่นอน พร้อมกับหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ เอกชนเองก็ต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจไม่เฉพาะตลาดอังกฤษแต่รวมไปถึงตลาดยุโรปด้วย ทั้งนี้ ยอมรับว่ากรณีที่เกิดขึ้น 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ถูกเป็นประเด็นในตลาดสหรัฐ ซึ่งก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปซึ่งก็ได้รับการยอมรับและไม่มีปัญหา เพราะสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ในตลาดจีน เอเชียเอง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้ากะทิ แม้ขณะนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แต่อนาคตก็ยังมั่นใจไม่ได้ซึ่งเอกชนก็ต้องจำเป็นทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เร็วนี้ทางเอกชนผู้ผลิตจะเชิญกลุ่มชาวสวนเข้าทำความเข้าใจและชี้แจงปัญหานี้ เพื่อดำเนินการจัดทำรหัสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ สำหรับคู่แข่งกะทิของไทย เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สัดส่วนการส่งออกกะทิไทยไปอังอังกฤษอยู่ที่ 80% นายแจ๊ค วัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดสิจำกัด กะทิ แบรนสุรีย์และเอกไทย กล่าวว่า บริษัทได้แสดงคลิปวิดีโอการเก็บมะพร้าวซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนสอยมะพร้าว อีกทั้ง บริษัทยังได้ทำเอ็มโอยูกับเกษตรกรผู้ส่งผลิต ตั้งแต่2 ปีที่แล้วว่าวัตถุดิบที่ส่งมานั้นจะต้องไม่มีการใช้ลิงในการเก็บมะพร้าว เนื่องจากมีลูกค้าจากบริษัทในเนเธอแลนด์เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานสัตว์ เพราะประเทศมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้แรงงานสัตว์ ซึ่งบริษัทรับซื้อผลผลิตภาคใต้เป็นหลักตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาครลงไป นอกจากนี้ บริษัทได้รั้งมูลนิธิเกี่ยวกับกาคุ้มครองสัตว์ เนื่องจากเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ นายธีรวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองการสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ และพบว่า 6 ปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยเฉพาะเรื่องของลิงเก็บมะพร้าวแต่อย่างไร นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกเฉพาะในเรื่องของสัตว์ด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำร่างเพื่อเสนอให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งออกะทิปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท “อังกฤษ” ตลาดใหญ่อันดับ 3 “มนัญญา” ท้าสื่อต่างชาติลงพื้นที่พิสูจน์ลิงเก็บมะพร้าว ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-488372

จำนวนผู้อ่าน: 392

09 กรกฎาคม 2020

ดอลลาร์แข็งค่า หลังกังวลโควิด หนุนแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย

ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ รายงานว่า ภาวะการเคลื่อนไหวตลาดปริวรรตเงินตราประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ (8/7) ที่ระดับ 31.30/31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าจากระดับปิดตลาดในวันอังคาร (7/7) ที่ระดับ 31.20/21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (่JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 401,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 5.4 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ส่วนอัตราการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.9% จากระดับ 3.7% ในเดือนเมษายน ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านตำแหน่ง สู่ระดับ 6.5 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเก็บข้อมูลดังกล่าวในปี 2543 ขณะที่อัตราการจ้างงานพุ่งขึ้นสู่ระดับ 4.9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากระดับ 3.1% ในเดือนเมษายนการเพิ่มขึ้นของตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และการจ้างงาน ได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐต่าง ๆ ในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้มีการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่มการจ้างงานครั้งใหม่ ส่วนตัวเลขการปลดออกจากงานลดลง 5.9 ล้านตำแหน่ง สู่ระดับ 1.8 ล้านตำแหน่ง ขณะที่อัตราการปลดออกจากงานลดลงสู่ระดับ 1.4% จากระดับ 5.9% ในเดือน เม.ย. ทั้งนี้ตัวเลข JOLTS นับเป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสนใจ โดยมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงิน และอัตราดอกเบี้ยของเฟด นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอีกครั้งของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.22-31.31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนปิดตลาดที่ระดับ 31.23/31.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรในวันนี้ (8/7) ค่าเงินยูโรเปิดตลาดที่ระดับ 1.1274/75 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ทรงตัวจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (7/7) ที่ระดับ 1.1271/72 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร อย่างไรก็ตาม ยูโรยังมีปัจจัยกดดัน จากการที่คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัวลงรุนแรงขึ้นในปีนี้ และจะดีดตัวขึ้นในปีหน้าในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ฝรั่งเศส, อิตาลี และสเปน เผชิญผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 EC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบริหารของสหภาพยุโรป (EU) คาดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะหดตัวลงรุนแรงเป็นประวัติการณ์ถึง 8.7% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัวขึ้น 6.1% ในปีหน้า หลังจากที่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา EC คาดไว้ว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนจะหดดัวลง 7.7% ในปีนี้ และฟื้นตัว 6.3% ในปีหน้า โดย EC ปรับลดการประเมินภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนครั้งใหม่ เนื่องจากวิตกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวลง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต่าง ๆ ต้องเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเปิดดำเนินการธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ EC ได้ทำการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน เนื่องจากการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในยูโรโซนดำเนินไปอย่างล่าช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ EC ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของฝรั่งเศส, อิตาลี และสเปน ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโรคระบาด โดยคาดว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศดังกล่าวจะหดตัวลงมากกว่า 10% ในปีนี้ คาดว่าเศรษฐกิจเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน จะหดตัวลง 6.3% ในปีนี้และจะฟื้นตัวขึ้นในปีหน้า โดยปรับคาดการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยจากเดิมที่คาดไว้ในเดือนพฤษภาคมว่าจะหดตัว 6.5% สำหรับระหว่างวันค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1263-1.1295 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และปิดตลาดที่ระดับ 1.1285/87 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนในวันนี้ (8/7) เปิดตลาดที่ระดับ 107.66/67 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (7/7) ที่ระดับ 107.71/73 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองสกุลเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 107.43-107.71 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 107.50/52 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐ (8/7), รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (8/7), ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีน เดือนมิถุนายน (9/7), ดัชนีราคาผู้ผลิตของจีน เดือนมิถุนายน (9/7), รายงานยอดดุลการค้าของเยอรมนี เดือนพฤษภาคม (9/7), จำนวนผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ (9/7), ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐ เดือนมิถุนายน (10/7) สำหรับอัตราป้องกันความเสี่ยง (Swap point) ภาคเช้า 1 เดือนในประเทศอยู่ที่ -0.15/0.00 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราป้องกันความเสี่ยง ภาคเช้า 1 เดือนต่างประเทศอยู่ที่ -1.65/-0.3 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488292

จำนวนผู้อ่าน: 425

09 กรกฎาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการภาษีสรรพสามิต เลื่อนเก็บภาษี “ยาสูบ” 40% อีก 1 ปี

มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการภาษีสรรพสามิตอุ้ม “สถานบริการ” รักษาการจ้างงาน เลื่อนเก็บภาษี “ยาสูบ” 40% อีก 1 ปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ สนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ รวมทั้งขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามที่นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง ระบุก่อนหน้านี้ว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตเยียวยาฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อรักษาการจ้างงาน โดยกรมสรรพสามิตได้ดำเนินมาตราการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้า ประกอบด้วย 1.เพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์นั่งสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการจ้างงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่า 2% (จากเดิม 4%) 2.ปรับปรุงการเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น โดยแก้ไขอัตราส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจาก 20% เป็น 10% เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม โดยคำนึงถึงนวัตกรรมในปัจจุบัน และผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3.สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน สถานบริการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีปริมาณการจ้างงานเท่ากับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 0% ของรายรับของบริการจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว 4.ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 และเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและยาเส้นและเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและยาเส้น จากปัญหาการขาดสภาพคล่อง และ 5.ขยายเวลาในการส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรจากเดิมภายใน 15 วันและขยายได้อีก 15 วันรวมทั้งหมดไม่เกิน 30 วัน เปลี่ยนเป็นภายใน 30 วันและขยายได้อีก 30 วันรวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วันรวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน และขยายเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานจากเดิมภายใน 60 วันและขยายได้อีก 60 วันรวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วันเปลี่ยนเป็นภายใน 90 วันและขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วันรวมทั้งหมดไม่เกิน 150 วัน ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้กรมสรรพสามิตขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป โดยบุหรี่ซิกาแรตที่มีราคาขายปลีกซองละไม่เกิน 60 บาท คงอัตราจัดเก็บที่ 20% ส่วนบุหรี่ซิกาแรตที่มีราคาขายปลีกซองละมากกว่า 60 บาทขึ้นไปจัดเก็บที่ 40% จากเดิมที่ต้องจัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียวกันที่ 40% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นการเลื่อนออกไปอีก 1 ปี โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและยาเส้นและเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและยาเส้น จากปัญหาการขาดสภาพคล่อง ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488365

จำนวนผู้อ่าน: 416

09 กรกฎาคม 2020

ส่องแปลน “ที่พักคนชราครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย”

กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หนึ่งในมาตรการนั้นคือ สร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex มี “กรมธนารักษ์” เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ และเมื่อปี 2560 ได้เซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร บนที่ดินราชพัสดุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 72 ไร่ อ่านข่าว เปิดอาณาจักรบ้านพักคนชรา 72 ไร่ “ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์” บางพลี ผู้สื่อข่าวรวบรวมภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณาของโครงการดังกล่าว ซึ่งมี บจ.สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดจองสิ้นปีนี้     ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-488205

จำนวนผู้อ่าน: 529

09 กรกฎาคม 2020

“บ๊วย” อัดคลิปแจง “ช่องส่องผี” โบกมืออำลาช่อง 8

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก ช่องส่องผี Fanpage วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ข่าวสด รายงานว่า รายการ “ช่องส่องผี” ซึ่งมี “บ๊วย” เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, “อาจารย์เรนนี่” สุระประภาคำขจร และ “เจมส์” ศราวุฒิ วรพัทธ์ทีวีโชติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้ออกจากผังรายการของช่อง 8 แล้ว หลังจากเกิดดราม่ากรณีบิดเบือนประวัติ “นางสาวบุญเหลือ” ลูกบุญธรรม “ย่าโม” โดยมีการอ้างว่า นางสาวบุญเหลือ แท้จริงแล้วเป็นภรรยาน้อยของพระยาปลัดทองคำ ระหว่างการบันทึกเทปรายการที่วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี หรือย่าโม ที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือ ผู้สื่อข่าวติดต่อไปทาง “บ๊วย” เพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าว แต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ กล่าวเพียงว่า “ทางรายการจะขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยได้ปรึกษากับทางช่อง และทางช่อง 8 เข้าใจและเห็นใจ จึงอนุญาตให้นำรายการออกจากผังรายการของช่อง 8 ต่อไปนี้จะไม่มีรายการนี้ในทีวีแล้ว โดยจะนำรายการไปเผยแพร่ทางช่องยูทูบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น” ล่าสุด “บ๊วย” ได้อัดคลิปเปิดใจผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ช่องส่องผี Fanpage ถึงกรณีนี้ว่า หากได้ดูเนื้อหาทั้งหมดของรายการ พวกเราทั้งหมดทุกคนทำรายการด้วยความเคารพทุกดวงวิญญาณ เคารพทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเทปวันนั้น เราไปเพื่อทำให้คนมั่นใจว่า “ย่าโม” มีจริง “ย่าโม” อยากสื่อสารหรืออยากบอกอะไรลูกหลาน ซึ่งผมเองก็เป็นลูกหลานของย่าโมเช่นเดียวกับครับ เราทุกคนเป็นลูกหลานของย่าโมเช่นเดียวกัน ในเมื่อเกิดความสะเทือนใจกับพี่น้องชาวนครราชสีมา ไม่ว่าจะจำนวนเท่าใดก็ตาม ผมในฐานะผู้บริหารขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการแจ้งความจำนงไปทางผู้บริหารช่อง 8 เพื่อถอนรายการช่องส่องผีออกจากช่อง 8 เพื่อเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราได้กระทำกัน ขอโทษพี่น้องชาวนครราชสีมานะครับ เหตุการณ์วันนี้มันด่วนจริง เลยส่งคลิปไป พี่น้องชาวนครราชสีมาที่ได้ร่วมกันดูเบื้องหลังในวันนั้นก็คงทราบดีว่า ผมเองได้ทำรายการผ่านความเคารพเจตนาดี เพื่อให้พี่น้องชาวโคราชได้ภาคภูมิใจว่าท่านยังมีย่าโม ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยให้เคารพ ที่คอยดูแลปกปักรักษาท่าน ส่วนกระแสดราม่าเรื่องอาจารย์เรนนี่ เท่าที่ผมรู้จักน้องมาเกือบ 2 ปี ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับ แต่พอได้พิสูจน์จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมก็เชื่อหมดใจว่าอาจารย์เรนนี่สามารถสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณได้ หรือแม้กระทั่งดราม่าที่เรนนี่ตาย 49 วัน อันนี้เท่าที่ผมรับทราบข้อมูลมาหรือไปดูเทปย้อนหลัง ผมยังไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์เรนนี่พูดว่าตายมาแล้ว 49 วัน ถ้าเป็นไปได้อาจเป็นความเข้าใจผิดตอนถ่ายอีพีสุสานรถรามอินทรา ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าวิญญาณหรือคนตายที่ตายมาแล้ว 3 วัน 7 วัน หรือ 49 วัน ถึงจะพูดภาษาผีได้ ข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะ ผมใช้ความรู้สึกพูดเอา เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดู การที่อาจารย์เรนนี่บอกว่าคนที่ตายแล้ว 49 วัน ถึงพูดภาษาผีได้ ไม่ได้หมายความว่าตัวอาจารย์เรนนี่ตายมาแล้ว 49 วัน ถึงพูดภาษาผีได้ อาจารย์เรนนี่พูดว่าตัวเองตายมาแล้ว 1 วัน แล้วไปฟื้นในห้องดับจิต ประเด็นนี้เป็นข้อมูลเป็นเท็จ ยิ่งคนเอาเรื่องราวข้อมูลเป็นเท็จไปวิจารณ์ ผมว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผม ผมได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการถอนรายการช่องส่องผีออกจากช่อง 8 เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ผมก็เลยถามกลับไปว่าสื่อต่างๆ หรือใครก็แล้วแต่ที่ทำให้ทุกวันนี้ผมต้องถอยกลับไปอยู่กับที่ ทั้งๆ ที่ผมมีเจตนารมย์อันดี ทุกคนรับผิดชอบอะไรผมได้บ้าง อันนี้ผมถามเฉยๆ ถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไร แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้ผมพบบางอย่าง ผมพบว่าสิ่งที่สำคัญสุดในชีวิตผมคือ “ลมหายใจ” หมดลมหายใจก็คือเสียชีวิต เรื่องราวต่างๆ ผมมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว สิ่งที่สำคัญสำหรับผมตอนนี้ก็คือลมหายใจ ผมยังมีชีวิตอยู่ แล้วรายการช่องส่องผีทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเอง มุ่งมั่นในความดี วันนี้ครับ ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าผมมั่นใจมาก ในการตั้งมั่นมุ่งมั่นในความดี เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ ผมแสดงความรับผิดชอบแล้ว ผมมุ่งมั่นในความดี ผมคิดว่าใดๆ ก็ตามที่แสดงความไม่พอใจกับใครก็ตาม ผมขอโทษอีกครั้ง ผมขอโทษแทนอาจารย์เรนนี่ อาจารย์เจมส์ ผมก็ไม่ได้อยากนั่งแถลงข่าวก็เลยส่งเสียงเป็นคลิปมาให้ทุกคนรับรู้ เพื่อเข้าใจตรงกันในมุมมองของผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อย่างไรก็แล้วแต่ได้โปรดให้ความเป็นธรรมผมด้วย ขอบพระคุณครับ   คลิปจาก เพจเฟซบุ๊ก ช่องส่องผี Fanpage ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/marketing/news-488275

จำนวนผู้อ่าน: 387

09 กรกฎาคม 2020

หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ (8 ก.ค.) -10.76 จุด ซื้อขายทะลัก 66,275 ล้าน

สรุปการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ (8 ก.ค.) ดัชนี SET Index ปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,362.46 จุด ปรับลง -10.76 จุด หรือคิดเป็น -0.78% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 66,275 ล้านบาท โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,361.24-1,379.71 จุด โดย STGT AOT และ PTT มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดตลอดวันนี้ ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับลง -9.45 จุด หรือ -1.04% อยู่ที่ 898.45 จุด โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 33,373 ล้านบาท (คิดเป็นราว 50.36% ของ SET) 10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อ-ขายสูงสุดสุดประจำวันนี้ 1. STGT ซื้อขาย 5,233.49 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.50 (-0.72%) 2. AOT ซื้อขาย 3,769.92 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.00 (-3.36%) 3. PTT ซื้อขาย 2,990.16 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.75 (-1.86%) 4. STA ซื้อขาย 2,153.14 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.75 (-5.79%) 5. EA ซื้อขาย 1,741.10 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.50 (-5.21%) 6. ADVANC ซื้อขาย 1,432.49 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.50 (+0.80%) 7. PTTEP ซื้อขาย 1,360.77 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.75 (-2.88%) 8. KBANK ซื้อขาย 1,353.56 ล้านบาท ราคาหุ้น +2.00 (+2.20%) 9. CPALL ซื้อขาย 1,285.55 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.75 (-1.11%) 10. TOP ซื้อขาย 1,105.85 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.50 (-5.32%) ส่วนตลาด mai ปรับขึ้น +2.31 จุด หรือ +0.76 สวนทางกับ SET อยู่ที่ระดับ 305.18 จุด มูลค่าซื้อขาย 1655.57 ล้านบาท ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488264

จำนวนผู้อ่าน: 389

09 กรกฎาคม 2020

“อังกฤษใช้ม้าลากคน” ที่ปรึกษา รมว.เกษตรโต้ PETA ไทยไม่ทารุณ “ลิง”

Photo by PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีที่ห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศแบนกะทิและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวหลังองค์การพิทักษ์สัตว์จากต่างประเทศ (PETA) อ้างว่ามีการทรมานสัตว์จากการใช้แรงงานลิง นั้น กระทรวงเกษตรฯได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรที่ปรึกษาต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เร่งเจรจาทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรณีวิถีชีวิตของไทย และยืนยันว่าไทยมีพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ห้างอังกฤษโละสินค้า “มะพร้าวไทย” อ้างใช้แรงงานลิง เอกชนยันไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว หลังห้างอังกฤษอ้างทารุณลิง ดังนั้น การออกมาให้ข้อมูลของ PETA อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะการใช้ลิงเพื่อเก็บมะพร้าวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ไม่เคยทารุณกรรม และการใช้ลิงเก็บมะพร้าวตอนนี้ลดลงแล้ว เนื่องจากไทยได้ปรับเปลี่ยนใช้พันธุ์มะพร้าวต้นสูงไม่เกิน 12 เมตร อีกทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคิดค้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์จัดเก็บมะพร้าว คาดว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยพัฒนามากยิ่งขึ้น “พีตา” เปิดศึก “ไทย” ทารุณลิง สะเทือนตลาดโลกแบน “กะทิไทย” จับพิรุธ PETA กีดกันไทยปม “ลิงเก็บมะพร้าว” สะเทือนส่งออก “วิถีชีวิตแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน อังกฤษก็ใช้ม้าลากรถ มีบางประเทศเชือดวัวกระทิงโชว์ อีกมากมายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม กรณี PETA ก็ทำหน้าที่คือไม่ต้องการให้ใช้แรงงานสัตว์ใดๆเลย เรื่องนี่ก็ต้องความเข้าใจด้วยเช่นกัน” ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-488259

จำนวนผู้อ่าน: 387

09 กรกฎาคม 2020

“บิ๊กแดง” ไม่ต่ออายุราชการ “ผบ.ทบ.” เปิดใจทำเต็มที่ปกป้องสถาบันฯ

ภาพ : มติชนออนไลน์ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ยืนยันว่า “จะต้องเกษียณอายุราชการ” ไม่ต่ออายุตำแหน่ง ผบ.ทบ. พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวก่อนหน้านี้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่หมวดบิน C หน่วยบินเดโชชัย 3 ภายในพื้นที่กองบิน 6 (บน.6 ดอนเมือง) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าอาจมีการต่ออายุราชการให้ตนดำรงตำแหน่งต่อไป พล.อ.อภิรัชต์ หัวเราะในลำคอ ก่อนจะตอบว่า “จากใจผม ถามตัวเองอยู่เสมอ ว่าอย่างแรกเราเป็นทหารอาชีพ และ แนวทางการรับราชการถูกกำหนดไว้ชัดเจน ว่าจะต้องเกษียณอายุราชการ บางคนพยายามไปขุดคุ้ยว่ามีอยู่ 2 คน ประสบความสำเร็จในการต่ออายุราชการ ซึ่งไม่ใช่ ดังนั้น อย่าไปสร้างกระแส ในส่วนของตนปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมและระเบียบในการเกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกคน พี่จะเกษียณอายุราชการ” เปิดประวัติ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ “ว่าที่ ผบ.ทบ.” คนใหม่ ถอดรหัส “ต่ออายุราชการ” ผู้บัญชาการทหารบก 4 ยุค ค้ำอำนาจการเมือง “เราก็มีการคุยกันในการประชุม ผบ.เหล่าทัพเราก็หารือกันว่าข่าวพวกนี้ ไม่ใช่ข่าวเชิงสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดความขัดแย้ง ผมมองแล้วไม่มีสาระและไม่มีข้อเท็จจริงใด ๆ ทั้งสิ้นเลย และวันที่ 30 กันยายน 2563 ผมก็ส่งธงตำแหน่ง ผบ.ทบ. และถือว่าหมดภาระหน้าที่ก็จบภารกิจในการเป็น ผบ.ทบ.” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าว เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องต่ออายุราชการใช่หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ ได้ย้อนถามว่า “มีความจำเป็นอะไร ที่ต้องต่ออายุราชการ เพราะบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อย มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเอง อยากให้เอาความจริงมาสู้กัน อย่าพูดเพียงท่อนเดียวแล้วเอาไปขยายความ ซึ่งตนก็เคยพูดไปแล้วเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์” เมื่อถามว่า ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจอะไรหรือไม่ในช่วงใกล้เกษียณอายุราชการพลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า “ยืนยันว่า ไม่มี เพราะในช่วงรับราชการได้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คิดว่าดีที่สุดกับกองทัพ และประเทศชาติ และที่สำคัญการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องมารับหน้าที่ต่อ ที่จะต้องทำหน้าที่นี้สืบสานต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพใด” แถลงผลงาน ส.ค. นี้ ในส่วนของกองทัพบกมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติ รวมถึงหลักนิยมในการสื่อสารและการดำเนินการหลายอย่าง โดยในเดือนสิงหาคม ตนจะแถลงผลงานในหลายเรื่อง ซึ่งบางคนยังเอามาโจมตีว่า สายตรง ผบ.ทบ. เป็นอย่างไรตนจะสรุปให้ฟังว่ากองทัพบกได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว “ไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งรายงาน เราเป็นองค์กรที่มีระเบียบวินัย เมื่อพูดคำพูดคือนาย เมื่อพูดไปแล้ว ก็ต้องทำ กำลังพลเมื่อได้รับคำสั่งก็ต้องปฏิบัติ ใครผิด ต้องลงโทษใครไม่ดี ก็ลงโทษ ย้าย ปลด” ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาทุกอย่างของกองทัพบกมีความคืบหน้าไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทำใน โซเชียล และผู้ที่ยังไม่เข้าใจพยายามสร้างความขัดแย้งหรือความแตกแยกพยายามนำมาเป็นประเด็น เมื่อถามถึงความคืบหน้าการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหาร พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ขณะนี้บัญชีโยกย้ายนายทหารอยู่ที่ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) แต่หารือกันในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ในวันนี้ (8 ก.ค.) ยังไม่ได้กำหนดวัน-เวลา ที่จะส่งรายชื่อ แต่เชื่อว่าทุกเหล่าทัพจะมองบุคคลที่มีความเหมาะสมมาทำงานต่อในทุกตำแหน่ง ไม่ใช่เพียงตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพอย่างเดียว เรามีแนวทางอยู่แล้วที่ชัดเจน เมื่อถามว่า แต่ละเหล่าทัพได้หารือร่วมกันหรือไม่ ว่าแต่ละเหล่าทัพ จะให้ใครขึ้นมา พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ในแต่ละเหล่าทัพ ต้องพิจารณาและเสนอ ซึ่งยังผ่านคณะกรรมการกองทัพไทย ก่อนจัดต้องไปที่กลาโหมสำนักปลัดยังเหลืออีกหลายขั้นตอน เมื่อถามว่า มีการจับตามองท่านหลังเกษียณจะไปทำอะไร พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ขอให้จ้องต่อไป ว่าจะไปทำอะไร เชื่อบ้านเมืองไม่วุ่นวาย เมื่อถามว่า ผบ.ทบ.คนใหม่ จะดูแลสถานการณ์ต่อจากนี้ได้หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ตนจะไปรู้แทนคนที่จะมาเป็น ผบ.ทบ. หรือไม่ ขอให้ไปรอถามในวันที่ 1 ตุลาคม ก็แล้วกัน ส่วนสถานการณ์ในอนาคตจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่นั้นตนยังมองไม่เห็นว่าจะเกิดความวุ่นวายอย่างไร หรือมีอะไร “นายกรัฐมนตรีก็บริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมและที่สำคัญมีความเด็ดขาดในการบริหาร โดยเฉพาะในสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งพวกเราควรชื่นชม ในขณะทั่วทั้งโลกชื่นชมทีมแพทย์ ความมีวินัยของคนไทยในชาติ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น” ดังนั้น หากถามตนว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้คือสถานการณ์ทุกอย่างเป็นลักษณะวันต่อวันและเดือนต่อเดือน ไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์ได้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคนที่จะมาเป็น ผบ.ทบ. จะทำอะไรอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่โดยส่วนตัวตนเมื่อจบภารกิจบทบาทตนก็ เซ็ตซีโร่ ตัวเอง เมื่อถามว่าหากนายกฯ ขอให้มาช่วยงาน พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า นายกฯ คงไม่ทำ อย่างนั้น และตนคงไม่เข้ามามีบทบาทอะไร และอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันบริหารราชการบ้านเมืองและมาจากการเลือกตั้ง ที่มาโดยรัฐธรรมนูญ การจะเลือกสรรบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำงาน คงไม่ใช่ตน ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-488246

จำนวนผู้อ่าน: 412

09 กรกฎาคม 2020

พุ่งไม่หยุด! ราคาทองทะลุ 1,800 เหรียญ สูงสุดรอบ 8 ปี

แฟ้มภาพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำต่างประเทศ (Gold Spot) ปรับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดที่ 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้นมาอยู่ที่ 26,550 บาท/บาททองคำ นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง เปิดเผยว่า ราคาทองคำต่างประเทศปรับขึ้นทะลุ 1,800 เหรียญ สูงสุดในรอบ 8 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 โดยล่าสุดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 5 แสนราย นอกจากนี้ ปัจจัยการพัฒนาวัคซีนป้องกันที่อาจล่าช้าไปถึงช่วงกลางปีหน้า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ เหล่านี้เป็นอีกแรงหนุนที่ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่อง “องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่าโควิดในทวีปอเมริกายังไม่ถึงจุดสูงสุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เราจึงมีมุมมองว่าราคาทองคำจะยังเป็นขาขึ้น หากยืนเหนือ 1,800 เหรียญได้ก็ให้แนวต้านถัดไปที่ 1,830 และ 1,850 เหรียญตามลำดับ” นายธนรัชต์ กล่าว ทั้งนี้ ราคาทองคำในประเทศประเมินแนวต้านที่ 26,800 บาท/บาททองคำ และแนวรับที่ 26,100 บาท/บาททองคำ ขณะที่กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับที่ให้ไว้ทั้งในส่วนของทองคำ Gold Spot และทองคำในประเทศ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-488240

จำนวนผู้อ่าน: 385

09 กรกฎาคม 2020

ห้ามขายเหล้า-เบียร์ออนไลน์ งัดกฎหมายคุมเข้มรายย่อยระส่ำ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชงห้ามขายเหล้าเบียร์ออนไลน์ หลังผลพวงโควิด-19 หนุนเทรนด์ขายผ่านออนไลน์พุ่งกระฉูด วงการลุ้นระทึก คาดประชุมนัดแรก 22 มิถุนายนนี้ หวั่นผู้ประกอบการรายย่อย-ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์กระทบหนัก หาช่องทางแจ้งเกิดยาก ฝ่าฝืนโทษหนักทั้งปรับ-จำคุก นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการเหล้าเบียร์จำนวนหนึ่งที่หันมาทำการตลาดโดยใช้วิธีการโฆษณาและขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลง บวกกับมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่องทางหรือร้านจำหน่ายเหล้าเบียร์ถูกปิดลง ซึ่งทำให้การบริโภคเหล้าเบียร์ลดลงโดยสภาพ ผู้ประกอบการจึงต้องดิ้นและพยายามหาช่องทางใหม่ ๆ มาช่วยเพื่อจะได้ขายสินค้าให้มากขึ้น โดยความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เรื่องการห้ามการโฆษณา ตามมาตรา 32 โดยผู้กระทำผิดหลัก ๆ จะเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก รวมถึงเจ้าของเพจที่มีคนนำเข้าสินค้าไปฝากลงโฆษณา รีวิวเวอร์ ซึ่งการโฆษณามีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างมาก เพราะการโฆษณาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากดื่มและจะมีผลกระทบตามมาในหลาย ๆ เรื่อง กฎหมายจึงมีการควบคุมด้วยการห้ามโฆษณา เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับขั้นตอนก่อนที่เรื่องจะมาถึงสำนักงาน จะต้องมีผู้ร้องเรียนเข้ามาในระบบ จากนั้นสำนักงานก็จะมีการตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าเข้าข่ายว่ามีความผิดเรื่องการโฆษณา สำนักงานก็จะทำหนังสือไปเชิญผู้ประกอบการรายนั้น ๆ มาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และดำเนินการตามขบวนการ จริง ๆ มีหลายเรื่องที่สำนักงานอยากจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อจะได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นบรรทัดฐาน เพราะหากไม่มีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานก็มักจะมีการกล่าวอ้างกันได้ว่า เป็นการใช้ดุลพิจารณาของเจ้าหน้าที่ “โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนหลังจากที่มีโควิด-19 มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามามากกว่า 100 เคส ตอนนี้สำนักงานเรียกมาชี้แจงทุกวัน หลายรายยอมจำนนและยอมเสียค่าปรับ อย่างไรก็ตาม หลัก ๆ เราจะดูจากเจตนารมณ์ของคนทำเป็นหลัก หรือหากกังวลว่าอะไรที่ทำได้หรือไม่ได้ โทร.เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้” ชงห้ามขายเหล้าเบียร์ออนไลน์ ต่อคำถามที่ว่า นอกจากการโฆษณาผ่านสื่อที่ไม่สามารถทำได้ และผิด พ.ร.บ.ควบคุมฯ ดีลิเวอรี่ทำได้หรือไม่ นายแพทย์นิพนธ์กล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามขายเหล้าเบียร์ออนไลน์ บริการดีลิเวอรี่จึงยังทำได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้กำลังมีการหารือกันว่าจะออกกฎเพื่อห้ามการขายเหล้า-เบียร์ในช่องทางออนไลน์ โดยหลักการเบื้องต้นจะเป็นห้ามเฉพาะการขายจากผู้จำหน่ายถึงผู้บริโภค ไม่ห้ามระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้จำหน่าย เมื่อมีข้อห้ามนี้ก็จะทำให้ไม่มีการโฆษณาออนไลน์ไปโดยปริยาย แต่ทั้งนี้ก็จะมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น เข้าไปที่ร้าน แล้วทางร้านมีระบบการสั่งอาหารเครื่องดื่มแบบออนไลน์ ประกาศนี้ก็จะอนุโลม เพราะเป็นการขายออนไลน์ในสถานที่ขายที่มีใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง และต้องดูระดับนโยบายว่าจะเห็นชอบกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร แต่ในส่วนสำนักงานได้มีการเตรียมร่างประกาศนี้ไว้แล้ว โดยเป็นการปรับประยุกต์มาจากการห้ามขายบุหรี่ออนไลน์ที่มีการบังคับใช้มานานแล้ว โดยจะออกมาเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายเล็ก-คราฟต์เบียร์อ่วม แหล่งข่าวจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์รายใหญ่แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า หากมีประกาศดังกล่าวออกมา ในทางปฏิบัติน่าจะส่งผลกระทบกับบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายเล็กรายน้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ที่เกิดเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่คงไม่มีผลกระทบอะไร เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีช่องทางจำหน่ายหลัก ๆ ของตัวเองอยู่แล้ว ทั้งเอเย่นต์ และโมเดิร์นเทรด ส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลน์ปัจจุบันก็มีตัวเลขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แหล่งขาวระดับสูงจากวงการเหล้าเบียร์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว และเบื้องต้นจะร้องเรียนผ่านสื่อ แต่หากประกาศเป็นกฎหมายเมื่อไหร่ จะใช้ช่องทางทางกฎหมายในการเรียกร้องอีกครั้ง โดยจะอาศัยข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรค 1 ระบุว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” แหล่งข่าวจากบริษัทผู้ผลิตคราฟต์เบียร์รายหนึ่งกล่าวว่า ได้รับทราบถึงร่างกฎหมายดังกล่าวมาสักระยะแล้ว และล่าสุดมีกระแสข่าวที่สำนักงานกำลังจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณา ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ หากมีมติเห็นชอบก็จะถูกเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาต่อไป และหากคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบก็จะมีผลบังคับใช้ หากเป็นไปตามร่างดังกล่าวก็จะบังคับใช้เมื่อครบ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 40 เปิดสถานที่ต้องห้าม “ขาย-ดื่ม” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ได้กำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ “ห้ามขาย” อาทิ วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สถานบริหารสาธารณสุขของรัฐ สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร, หอพัก, สถานศึกษา, ปั๊มน้ำมัน, สวนสาธารณะของราชการ หรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศ และกำหนดสถานที่ที่ “ห้ามบริโภค” อาทิ วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สถานบริหารสาธารณสุขของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่พักส่วนบุคคล, สถานที่ราชการ ยกเว้นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี, สถานศึกษา ยกเว้นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี, ปั๊มน้ำมัน. สวนสาธารณะของราชการ หรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศ หลังจากนั้น ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในปี 2555 ห้ามขายหรือห้ามบริโภคในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน, ในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ, ห้ามบริโภคขณะขับขี่ หรือโดยสารอยู่ในรถ ปี 2556 ห้ามขายหรือบริโภคในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ปี 2558 ห้ามขายหรือบริโภคในสถานีขนส่ง, บนทาง, บนทางรถไฟ, ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และห้ามขายรอบสถานศึกษา ตลอดจนการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายในร้านค้าปลอดอากรในสนามบินนานาชาติ ไปจนถึงการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ขายได้แค่เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. และในปี 2561 ห้ามขายด้วยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อ หลังจากมีเคสของการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/marketing/news-479409

จำนวนผู้อ่าน: 541

19 มิถุนายน 2020

2 นคราอสังหาฯ บิ๊กแบรนด์เมืองกรุง ปะทะ ทุนเจ้าถิ่นต่างจังหวัด

Photo by Mladen ANTONOV/AFP ดีเวลอปเปอร์แข่งขันกันเอง ผลประโยชน์ย่อมตกกับผู้ซื้อปฏิบัติการมาราธอนบนช่องทางออนไลน์ นำเสนอผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 26 จังหวัดของ “REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ลากยาว 4-11 มิถุนายน 2563 ปิดฉากลง รายละเอียดดีมานด์-ซัพพลาย ณ ครึ่งปีหลัง 2562 ไม่มีอะไรพลิกโผในเมื่อตลาดใหญ่คือเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 6 จังหวัดเป็นช่วงขาลง อีกตลาดที่มัดรวม 20 จังหวัดจำแนกได้เป็น 6 ภูมิภาคย่อมไม่อาจฝืนแรงโน้มถ่วงไปได้ ผลกระทบในปี 2562 นอกจากสารพัดปัจจัยลบจากเทรดวอร์ เงินบาทแข็งค่า กำลังซื้อตกต่ำแล้ว ยังมีมาตรการ LTV-loan to value แบงก์ชาติบังคับเงินดาวน์ 20% ในการขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เพราะต้องการตอนนักเก็งกำไร ปรากฏว่าเดี้ยงไปทั้งตลาด ทั้งนี้ “ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” เจ้าของผลงาน “สองนคราประชาธิปไตย” วิเคราะห์แง่มุมทางรัฐศาสตร์การเมืองที่มีคนอยู่ 2 นครก็คือ กลุ่มนครเมืองหลวง กับกลุ่มนครจังหวัดในภูมิภาค บทสรุปสุดท้ายบอกว่า คนต่างจังหวัดเลือกตั้งรัฐบาล คนกรุงโค่นรัฐบาล วันนี้หยิบโมเดลความเป็น “สองนคราฯ” ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานำเสนอ เพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าใครกันแน่ที่ควบคุมตลาดในหัวเมืองภูมิภาค ระหว่างทุนเมืองกรุงกับเจ้าถิ่นประจำจังหวัด บิ๊กดาต้าเมืองกรุง+6 ภูมิภาค “ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์” ผู้ตรวจการ ธอส. และรักษาการผู้อำนวยการ REIC เปิดเวทีด้วยบิ๊กดาต้าก้อนใหญ่ ภาพรวมซัพพลายบ้านจัดสรรและอาคารชุด ณ ครึ่งปีหลัง 2562 มีซัพพลายสะสมรวมกัน 355,145 หน่วย อันดับ 1 ของประเทศคือ 6 จังหวัดของกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) ครองส่วนแบ่งตลาด 59.1% จำนวน 209,868 หน่วย อันดับ 2 เป็นสถิติของพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัดที่เรียกว่าโซน EEC (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) สัดส่วน 22.2% ซัพพลายรวม 78,780 หน่วย อันดับ 3-4 ส่วนแบ่งตลาดเท่ากันคือ 5% ต่างกันที่ซัพพลาย โดยอันดับ 3 ภาคใต้ 4 จังหวัด (ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) มีซัพพลาย 17,928 หน่วย อันดับ 4 ภาคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก) ซัพพลายรวมกัน 17,843 หน่วย อันดับ 5 ภาคอีสาน 5 จังหวัด (นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม) ครองส่วนแบ่งตลาด 4.2% ซัพพลายรวม 14,853 หน่วย อันดับ 6 ภาคกลาง 2 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) สัดส่วน 2.6% ซัพพลายรวม 9,078 หน่วย อันดับ 7 ภาคตะวันตก มีส่วนแบ่งตลาด 1.9% ซัพพลายรวม 6,795 หน่วย ทั้งนี้ จับสถิติมาเรียงใหม่พบว่า ส่วนแบ่งตลาด 20 จังหวัดอยู่ในมือของผู้ประกอบการท้องถิ่นสัดส่วน 73-100% ในขณะที่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯสัดส่วน 0-27% (ดูตารางประกอบ) ส่งออกหดทุบชลบุรีเดี้ยงหนัก บิ๊กดาต้ารัว ๆ โฟกัสโซน EEC “ชลบุรี” มีบ้านและคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างขาย 675 โครงการ รวม 50,655 หน่วย มูลค่า 176,116 ล้านบาท เทียบกับช่วงครึ่งปีแรก 2562 เพิ่มขึ้น 1.8% มีโครงการเปิดขายใหม่เพียง 6,593 หน่วย มียอดขายใหม่ 6,270 หน่วย ลดลงจากครึ่งปีแรก -27.5% มีหน่วยเหลือขาย 44,385 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก 8% มูลค่ารวม 155,838 ล้านบาท ในด้านอัตราดูดซับหรืออัตราขายได้ลดต่ำลงอยู่ที่ 2.1% คาดว่าปี 2563 จะสาละวันเตี้ยลงเหลือ 1.1-1.3% “ภาพรวมอสังหาฯชลบุรีได้รับผลกระทบมากกว่ากรุงเทพฯ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจพึ่งพิงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโควิดค่อนข้างรุนแรง ความมั่นใจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในชลบุรีลดลง เช่น มีการปิดโรงงานอุตสาหกรรม หรือลดโอทีพนักงาน” ภูเก็ตอัตราขายเหลือ 1.1-1.8% “ภูเก็ต” มีซัพพลาย 133 โครงการ รวม 9,291 หน่วย ลดลง -13.5% จากครึ่งปีแรก 2562 อัตราดูดซับลดเหลือ 2.8% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่มีอัตราดูดซับเฉลี่ย 4.4% รวมทั้งต่ำกว่าสถิติครึ่งปีแรก 2562 ที่มีอัตราดูดซับ 3.5% แนวโน้มปี 2563 คาดว่ามีที่อยู่อาศัยเหลือขาย 8,966 หน่วย มีโครงการเปิดขายใหม่ 2,700 หน่วย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีที่มีการเปิดขายปีละ 4,800 หน่วย ทำให้คาดว่าปีนี้อัตราดูดซับจะลดทุกกลุ่มสินค้าเหลือ 1.1-1.8% 3 จังหวัดใต้ทาวน์เฮาส์รอดตัว “สงขลา” มีซัพพลาย 127 โครงการ รวม 3,822 หน่วย มีหน่วยขายได้ใหม่ 768 หน่วย เหลือขาย 3,054 หน่วย มูลค่า 11,739 ล้านบาท หน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 599 หน่วย มูลค่า 2,262 ล้านบาท อัตราดูดซับเพิ่มขึ้น 3.3% เทียบกับครึ่งปีแรก 2562 แนวโน้มปี 2563 คาดว่าอัตราดูดซับจะลดต่ำลงทั้งคอนโดฯและบ้านจัดสรร แต่สถานการณ์ไม่น่ากังวลเพราะ inventory มีไม่มากนัก “สุราษฎร์ธานี” มีซัพพลาย 89 โครงการ รวม 3,188 หน่วย มีหน่วยขายได้ใหม่ 237 หน่วย หน่วยเหลือขายมี 2,951 หน่วย มูลค่า 9,334 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 2,767 หน่วย มูลค่า 8,743 ล้านบาท อาคารชุด 184 หน่วย มูลค่า 591 ล้านบาท แนวโน้มปี 2563 คาดว่าอัตราดูดซับจะทรงตัว หน่วยเหลือขาย 3,421 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 3,259 หน่วย โดยทาวน์เฮาส์-บ้านแฝดทำยอดขายได้ดีกว่าบ้านเดี่ยว “นครศรีธรรมราช” มีซัพพลาย 35 โครงการ รวม 1,627 หน่วย ขายได้ใหม่ 86 หน่วย เหลือขาย 1,541 หน่วย มูลค่า 6,164 ล้านบาท แนวโน้มปี 2563 คาดว่าอัตราดูดซับทรงตัวที่ 1,620 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมี 1,601 หน่วย เทรนด์ตลาดจะสอดคล้องกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวคือ สินค้าทาวน์เฮาส์กับบ้านแฝดขายดีกว่าบ้านเดี่ยว โคราช-ขอนแก่นซัพพลายท่วม “นครราชสีมา” มีซัพพลาย 129 โครงการ รวม 6,876 หน่วย มูลค่า 24,805 ล้านบาท ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก -0.9% โดยมีโครงการเปิดขายใหม่เพียง 1,291 หน่วย แบ่งเป็นอาคารชุด 104 หน่วย บ้านจัดสรร 1,187 หน่วย มีซัพพลายสร้างเสร็จพร้อมโอน 1,442 หน่วย มูลค่า 5,552 ล้านบาท แนวโน้มปี 2563 คาดว่ามีการเปิดขายใหม่ 1,100 หน่วย ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร และคาดว่าเหลือขาย 6,755 หน่วย คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมาอยู่ที่ 5,942 หน่วย มูลค่า 11,293 ล้านบาท หน่วยลดลง -7.5% มูลค่าเพิ่มขึ้น 2.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีมูลค่า 10,152 ล้านบาท “ขอนแก่น” มีซัพพลาย 79 โครงการ รวม 4,031 หน่วย ขายได้ใหม่ 435 หน่วย มูลค่า 1,268 ล้านบาท ลดลง -41.1% เทียบกับครึ่งปีแรก 2562 แต่เพิ่มขึ้น 10.4% เทียบกับครึ่งปีหลัง 2561 ในด้านอัตราดูดซับ 1.8% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี และต่ำลงต่อเนื่องเทียบกับครึ่งปีแรก 2562 ที่มีอัตราดูดซับ 3.1% แนวโน้มปี 2563 คาดว่าเหลือไม่เกิน 1.0 % โครงการเปิดใหม่ไม่เกิน 600 หน่วย แต่มีซัพพลายคงค้างทำให้ตลาดรวมชะลอตัว อุดร-อุบล-สารคามประคองตัว “อุดรธานี” มีซัพพลาย 44 โครงการ รวม 1,727 หน่วย ขายได้ใหม่ 177 หน่วย เหลือขาย 1,550 หน่วย มูลค่า 6,092 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 1,410 หน่วย มูลค่า 5,792 ล้านบาท, อาคารชุด 140 หน่วย มูลค่า 300 ล้านบาท แนวโน้มปี 2563 ภาพรวมทรงตัวโดยมีอาคารพาณิชย์ประเภทเดียวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 2.3% ในขณะที่หน่วยเหลือขายทุกประเภทจะมีจำนวน 1,587 หน่วย “อุบลราชธานี” มีซัพพลาย 42 โครงการ รวม 1,464 หน่วย ขายได้ใหม่ 201 หน่วย เหลือขาย 1,263 หน่วย มูลค่า 3,727 ล้านบาท อัตราดูดซับลดเหลือ 2.3% เทียบกับช่วงครึ่งปีแรก 2562 ที่มีอัตราดูดซับ 3.3% แนวโน้มปี 2563 คาดว่าเหลือขาย 1,343 หน่วย คาดว่าโอน 1,992 หน่วย มูลค่า 3,303 ล้านบาท “มหาสารคาม” มีซัพพลาย 21 โครงการ รวม 755 หน่วย ขายได้ใหม่ 88 หน่วย เหลือขาย 667 หน่วย มูลค่า 1,786 ล้านบาท อัตราดูดซับแม้เพิ่มสูงจากปี 2561 อยู่ที่ 1.9% แต่ภาพรวมยังทรงตัว แนวโน้มปี 2563 คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเหลือขาย 688 หน่วย เชียงใหม่สต๊อก 3.5 หมื่นล้าน “เชียงใหม่” มีซัพพลาย 11,465 หน่วย เพิ่มขึ้น 7% จากครึ่งปีแรก 2562 และลดลง -0.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นอาคารชุด 2,582 หน่วย สัดส่วน 22.5% บ้านจัดสรร 8,883 หน่วย สัดส่วน 78.5% เป็นซัพพลายใหม่ 1,554 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก 22.7% แต่ลดลง -43.5% จากครึ่งปีหลัง 2561 มีหน่วยขายได้ใหม่ 2,316 หน่วย มูลค่า 7,394 ล้านบาท หน่วยเหลือขายสะสมมี 9,149 หน่วย มูลค่า 35,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากครึ่งปีแรก 2562 และเพิ่ม 2.7% เทียบกับครึ่งปีหลัง 2561 เป็นอาคารชุด 1,935 หน่วย มูลค่า 6,468 ล้านบาท บ้านจัดสรร 7,214 หน่วย มูลค่า 28,958 ล้านบาท เชียงรายอัตราดูดซับเหลือ 0.4% “เชียงราย” มีซัพพลาย 3,009 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก 2562 อยู่ที่ 56.1% และเพิ่มขึ้น 115.7% เทียบกับครึ่งปีหลัง 2561 หน่วยสร้างเสร็จเหลือขายมีจำนวน 2,710 หน่วย อัตราดูดซับปี 2563 เทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2561-2562 อาคารชุดแนวโน้มลดเหลือ 0.4% จากค่าเฉลี่ย 1%, ทาวน์เฮาส์ลดเหลือ 0.8% จากค่าเฉลี่ย 1.7%, บ้านเดี่ยวลดเหลือ 0.5% จากค่าเฉลี่ย 0.7%, บ้านแฝดลดเหลือ 0.5% จากค่าเฉลี่ย 0.9% พิษณุโลก-ตากกำลังซื้อวูบ “พิษณุโลก” มีซัพพลาย 2,595 หน่วย ลดลงจากครึ่งปีแรก 2562 อยู่ที่ -0.8% และเพิ่มขึ้น 17.6% เทียบกับครึ่งปีหลัง 2561 หน่วยสร้างเสร็จเหลือขายมี 2,461 หน่วย เป็นบ้านจัดสรร 2,093 หน่วย มูลค่า 6,084 ล้านบาท อาคารชุด 368 หน่วย มูลค่า 551.1 ล้านบาท “ตาก” มีซัพพลาย 774 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก 2562 อยู่ที่ 62.6% และเพิ่มขึ้น 81.3% เทียบกับครึ่งปีหลัง 2561 ในด้านหน่วยสร้างเสร็จเหลือขายมีจำนวน 736 หน่วย แนวโน้มการโอนปี 2563 คาดว่ามี 751 หน่วย หดตัว -11.6% จากปี 2562 มูลค่าการโอน 1,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% จากปี 2562 “ภาพรวม 4 จังหวัดภาคเหนือเศรษฐกิจหลักอิงกับธุรกิจท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ทำให้รับผลกระทบจากโควิดชัดเจน มีหน่วยเหลือขายค่อนข้างมาก ขณะที่ยอดขายไม่เข้าเป้าแรงกระตุ้นจากคนนอกพื้นที่ และลูกค้าต่างชาติก็หายไป” ดร.วิชัยกล่าวสรุป ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-479118

จำนวนผู้อ่าน: 500

19 มิถุนายน 2020

ไฟเขียว…ลูกค้า “นั่งดริงก์” ร้านอาหารคึกคักรับขาขึ้น

คอลัมน์ จับกระแสตลาด จะเรียกว่าคึกคักขึ้นทันตาเห็นเลยทันทีก็คงไม่ผิดนัก สำหรับบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่เริ่มมีลูกค้าทยอยเข้าไปใช้บริการอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 มิถุนายน) และยังต่อเนื่องมาถึงช่วงเย็นย่ำค่ำวันเสาร์-อาทิตย์ หลังจากที่ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ว่า ศบค. การอนุญาตให้กิจกรรมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ให้ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม และร้านอาหาร สามารถจำหน่ายสุราและนั่งดื่มในร้านได้ ส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตเปิดบริการ ถัดมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รองรับการผ่อนปรนในระยะที่ 4 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยในส่วนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหารทั่วไป สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น. และไม่อนุญาตให้แสดงดนตรีสด ขณะที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า ทั้งนี้ ร้านอาหารก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหน้ากาก จัดจุดล้างมือ ทำความสะอาดบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง และการไม่ให้แออัด โดยจำกัดจำนวนบุคคลภายในร้าน โดยพิจารณาว่าร้านสามารถรองรับคนได้เท่าไร และผู้เข้ารับบริการต้องไม่เกินตามจำนวนที่กำหนดไว้ และต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ อย่างไรก็ตาม ศบค.ยังให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่นลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เบียร์โฆษณา และให้งดการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ ปลดล็อก…”ตัวช่วย” ร้านอาหาร” ธนิวรรณ กุลมงคล” นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การปลดล็อกเฟส 4 ที่อนุญาตให้ลูกค้านั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร้านอาหารน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า-เบียร์ จะเป็นสัดส่วนรายได้เพียง 15-20% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับผับบาร์ นอกจากนี้ ยกเลิกเคอร์ฟิว ที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ ยังจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ร้านอาหารต่าง ๆ สามารถจะขยายเวลาบริการได้นานขึ้น ลูกค้านั่งทานในร้านได้นานขึ้น นอกจากร้านจะมีรายได้เพิ่มแล้ว ขณะเดียวกันก็จะทำให้ซัพพลายเชน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหารค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้น สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่รายหนึ่ง ที่แสดงความเห็นหลังจากทราบข่าวว่า ทางการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ว่า จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงให้คนออกมาใช้จ่ายเพิ่มได้บ้าง และเบื้องต้นรายได้หรือยอดขายของร้านจะมีเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง และคงไม่เท่ากับหรือไม่เหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้ เนื่องจากยังมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของความกังวลกับโควิด-19 เวลาการให้บริการ รวมถึงการระมัดระวังการจับจ่ายจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว และกำลังซื้อที่ไม่ดีนัก “การปลดล็อกดังกล่าวจะส่งผลในแง่ของการทำให้ซัพพลายเชนของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเริ่มมีการขยับตัว เริ่มมีความเคลื่อนไหว และจะช่วยให้วงจรเศรษฐกิจเริ่มค่อย ๆ กลับมาหมุนได้อีก และคาดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ” เหล้า-เบียร์ ค่อย ๆ ฟื้นตัว แหล่งข่าวจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ แสดงความเห็นว่า การอนุญาตให้ร้านอาหารที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับมาขายเหล้าเบียร์ได้ และอนุญาตให้ลูกค้านั่งดื่มกินในร้านได้ สำหรับบริษัทเหล้า-เบียร์ ในแง่ของยอดขายคงเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด ประกอบกับยอดขายจากช่องทางดังกล่าวยังถือเป็นสัดส่วนรายได้ที่ไม่มากนัก หรือประมาณ 10-15% เท่านั้น จึงเชื่อว่าทุกคนคงจะยังไม่นำตัวเลขนี้มาใช้ประกอบแผนการผลิต แผนการตลาด ในภาพรวม และจะต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะจนกว่าจะมั่นใจ “มาตรการนี้จะช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม ๆ ดูดีขึ้น มีความคึกคักมากขึ้น ที่สำคัญคือ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ซัพพลายเชนของธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหารมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่ซัพพลายเชนสะดุดไปและหลาย ๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก” ด้านผู้บริหารระดับสูงบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายสุราต่างประเทศรายใหญ่ กล่าวในเรื่องนี้ว่า การที่ภาครัฐยังไม่ปลดล็อก สถานบันเทิง ผับบาร์ ย่อมมีผลกระทบกับตลาดเหล้านอกเป็นธรรมดา เนื่องจากช่องทางนี้ถือเป็นช่องทางหลักของสุราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หวังว่าหลังจากนี้ไปทางการคงจะพิจารณาปลดล็อกกิจการที่มีความเสี่ยง หรือกิจการที่อยู่ในโซนแดง “การปลดล็อกในเฟส 4 ดังกล่าวจะเป็นผลในเชิงจิตวิทยาที่กระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายดื่มกินมากขึ้น ร้านอาหารจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เหล้าเบียร์จะมีตัวเลขที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็คงไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีโควิด-19” การปลดล็อกเฟส 4 ที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ทำให้รายได้หรือยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนัก แต่อีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้บรรยากาศโดยรวมดีขึ้น จากนี้ไป ซัพพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ จะค่อย ๆ ฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น และคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้านี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/marketing/news-479326

จำนวนผู้อ่าน: 502

19 มิถุนายน 2020

ADB หั่นเป้าจีดีปีไทยปี’63 เหลือ -6.5%

Shipping containers are seen at the cargo terminal area of Tokyo port on October 6, 2015. Japanese Prime Minister Shinzo Abe hailed a deal to create the world's largest free trade area October 6 as the start of a "new century" for Asia, and expressed hope China might one day join the historic accord. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI “เอดีบี แบงก์” ชี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาเอเชียโตเพียง 0.1% ต่ำสุดในรอบเกือบ 60 ปี จากผลกระทบกิจกรรมเศรษฐกิจชะลอช่วงโควิดระบาด ฟากเศรษฐกิจไทยมีโอกาสทรุดหนัก -6.5% จากเดิมคาด -4.8% ในเดือน เม.ย. เหตุบริโภค/ลงทุนต่ำ-ส่งออกหดตัวรุนแรง ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี รายงานว่า ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเติบโตไม่มากนักในปี 2563 เนื่องจากมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทำให้ความต้องการจากภายนอกลดลง โดยในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (Asian Development Outlook: ADO) ฉบับเพิ่มเติมล่าสุด (Supplement) เผยแพร่ในวันที่ 18 มิ.ย.63 ระบุว่า ในปี 2563 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเติบโตเพียง 0.1% ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% ในเดือนเมษายน และตัวเลขนี้คาดว่าจะเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดสำหรับภูมิภาคตั้งแต่ปี 2504 สำหรับการเติบโตในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะหดตัวที่ 2.7% ในปีนี้ ก่อนที่จะกลับมาเติบโต 5.2% ในปี 2564 โดยการหดตัวดังกล่าวเกิดจากประเทศเศรษฐกิจหลักในอนุภูมิภาคได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศ สำหรับไทยคาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวที่ 6.5% ซึ่งหดตัวเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 4.8% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคและการลงทุนที่ลดต่ำอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กอรปกับแนวโน้มอุปทานภายนอกที่อ่อนแอส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของไทยคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นที่ 3.5% ในปี 2564 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2563 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเติบโตเพียง 0.1% (ตารางที่ 1) ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% ในเดือนเมษายน และตัวเลขนี้คาดว่าจะเป็นการเติบโตที่ช้ที่สุดสำหรับภูมิภาคตั้งแต่ปี 2504 สำหรับการเติบโตในปี 2564 คาคว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% เช่นที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนเมษายน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คาดว่าจะยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และต่ำกว่าแนวโน้มก่อนเกิดวิกฤติ ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย (ไม่รวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ของฮ่องกง จีน เกาหลี สิงคโปร์ และไทเป) คาดว่าจะเติบโตที่ 0.4% ในปีนี้ และ 6.6% ในปี 2564 “เศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิกจะยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปีนี้ แม้ว่าการปลดล็อคจะค่อยๆ คลี่คลายและมีการผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบ ‘ปกติใหม่’ “ นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอดีบี กล่าว นายยาซูยูกิ กล่าวอีกว่า ในขณะที่เราเห็นแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นสำหรับภูมิภาคในปี 2564 แต่นั่นเป็นเพราะตัวเลขที่อ่อนแอในปีนี้และจะไม่ใช่การฟื้นตัวในรูปแบบตัววี (V-shaped recovery) รัฐบาลควรดำเนินมาตรการเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 และทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ แนวโน้มทางเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยขาลงจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นหลายระลอกในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง บวกกับหนี้ฐบาลและวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสียงจากการเพิ่มระดับความตึงเครียดทางการคำที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอีกด้วย เอเชียตะวันออกคาคว่าจะเติบโต 1.3% ในปี 2563 ซึ่งเป็นอนุภูมิภาคเดียวที่ยังมีการเติบโตในปีนี้ ในขณะที่การเติบโตในปี 2564 คาคว่าจะฟื้นตัวอยู่ที่ 68% การเติบโตของจีนคาดว่าจะอยู่ที่ 1.8% ในปีนี้ และ 7.4% ในปี 2564 เมื่อเทียบกับประมาณการเมื่อเดือนเมษายนที่ 2.3% และ 7.3% ตามลำดับ เศรษฐกิจของเอเชียใต้คาคว่าจะหดตัว 3.0% เมื่อเทียบกับการเติบโต 4.1% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนเมษายน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอนุภูมิภาค ส่วนแนวโน้มการเติบโตในปี 2564 ถูกปรับลดลงเหลือ 4.9% จาก 6.0% เศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะหดตัว 4.0% ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก่อนจะกลับมาเติบโตที่ 5.0% ในปีงบประมาณถัดไป กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะหดตัวที่ 2.7% ในปีนี้ ก่อนที่จะกลับมาเติบโต 5.2% ในปี 2564 การหดตัวดังกล่าวเกิดจากประเทศเศรษฐกิจหลักในอนุภูมิภาคได้ดำเนินมาตรการต่งๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศ โดยคาดว่าเศรษฐกิจอินโดนีเชียจะหดตัวที่ 10% ฟิลิปปินส์หดตัว 3.8% และไทยจะหดตัวที่ 6.5% ตามลำดับ ในขณะที่เวียดนามคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 4.1% ในปี 2563 ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายน 0.7 จุด แต่ยังคงเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจของเอเชียกลางคาคว่าจะหดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ 2.8% เนื่องจากการหยุดชะงักทางการคและการตกต่ำของราคาน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวที่ 4.2% ในปี 2564 มาตรการจำกัดการค้าและจำนวนการท่องเที่ยวที่ลดลงส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคแปซิฟิก โดยคาดว่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคจะหดตัวที่ 4.3% ในปี 2563 ก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น 1.6% ในปี 2564 อัตราเงินเฟ้อของประเทศกำลังพัฒนาในอเชียคาคว่ำจะอยู่ที่ 2.9% ในปี 2563 ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% ในเดือนมษายนซึ่งสะท้อนถึงอุปสงศ์และราคาน้ำมันที่ลดลง ส่วนในปี 2564 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 2.4% ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-479375

จำนวนผู้อ่าน: 454

19 มิถุนายน 2020

ดราม่า สวม-ไม่สวม “หน้ากากอนามัย” บนเครื่องบิน

REUTERS/Joshua Roberts/File Photo วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ข่าวสดรายงานอ้างข้อมูลจากบีบีซี ว่า สายการบินอเมริกันแอร์ไลนส์ ของสหรัฐฯ ได้ เชิญผู้โดยสาร ที่ปฏิเสธสวมหน้ากากอนามัย ออกจากเที่ยวบิน อ้างเป็นนโยบายป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้โดยสารคนดังกล่าว คือ นายแบรนดอน สตรากา อดีตนักแสดงและนักออกแบบทรงผม ซึ่งได้รับการขอร้องให้สวมหน้ากากอนามัย บนเที่ยวบิน 1263 เส้นทางการบินนิวยอร์ก-ดัลลัส รัฐเท็กซัส เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน แต่เจ้าตัวปฏิเสธ จึงถูกเชิญออกจากเที่ยวบิน เขาจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก “ผมไม่สวมหน้ากากก็ถูกเชิญออกจากเที่ยวบิน เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้ นี่ไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลกลางสักหน่อย” นายสตรากา ทวีตข้อความจากสนามบินลากวาร์เดียของนิวยอร์ก Brandon Straka✔@BrandonStraka I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed. 25K 23:43 - 17 มิ.ย. 2563 ข้อมูลโฆษณาของทวิตเตอร์และความเป็นส่วนตัว 17.2K คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้   นอกจากนี้ นายสตรากา ยังอัดคลิปตัวเองและโพสต์ลงทวิตเตอร์ ระบุข้อความว่า นโยบายการสวมหน้ากากอนามัย “สุดบ้าคลั่ง” และ “เราไม่มีทางเลือกอีกต่อไป” เผยด้วยว่า ลูกเรือแจ้งข้อมูลอย่างผิดๆ แก่ตน ว่า การสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบิน “เป็นกฎหมาย” “เมื่อผมบอกว่า นี่ไม่ใช่ความจริง ลูกเรือยังบอกใช่ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องและพูดว่า นี่เป็นนโยบายของเรา หากคุณไม่ทำตาม จะไม่สามารถเดินทางไปกับเราได้ ผมบอกไปว่า ไม่มีใครถามผมว่ามีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ แต่ลูกเรือทั้งหมดยืนรอบๆ และข่มขู่ผม” นายสตราการะบุ Brandon Straka✔@BrandonStraka https://www.pscp.tv/w/cbjwdDF4ZUtXWE5acWJOalB8MWdxeHZhZVhuWGVKQjGmxLO-fUmbFV1wUYQXcd4BwA2TVnPMagRTvo08Y01i … Brandon Straka @BrandonStraka BrandonStraka was LIVE pscp.tv 2,548 23:53 - 17 มิ.ย. 2563 ข้อมูลโฆษณาของทวิตเตอร์และความเป็นส่วนตัว 3,347 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวพอดี จึงได้ใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปเหตุการณ์ ระหว่างที่ นายสตรากา โต้เถียงกับลูกเรือ ซึ่งต่อมาถาม นายสตรากา ว่า มีโรคประจำตัวหรือไม่ และมีเอกสารยืนยันหรือไม่ จากนั้น ลูกเรืออีกคนตะโกนใส่ว่า “คุณสวมหน้ากากอนามัยได้ไหมหรือจะลงไป” Steadman™✔@AsteadWesley  · 17 มิ.ย. 2563 กำลังตอบกลับถึง @AsteadWesley he just got off the plane and ppl applauded lmaooo Steadman™✔@AsteadWesley   23.3K 23:35 - 17 มิ.ย. 2563 ข้อมูลโฆษณาของทวิตเตอร์และความเป็นส่วนตัว 2,239 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้   ขณะที่ อเมริกันแอร์ไลนส์ชี้แจงว่า กฎการสวมหน้ากากอนามัยจะยกเว้นสำหรับเด็กและผู้โดยสารเวลากินหรือดื่ม และผู้มีโรคประจำตัว ส่วนกรณีของนายสตรากา ต่อมาได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายการสวมหน้ากากอนามัยของสายการบิน และจองเที่ยวบินใหม่ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม นายสตรากา ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ตนได้สวมหน้ากากอนามัยที่สายการบินจัดมาให้ก่อนจะขึ้นเที่ยวบิน แต่ถอดออกไปเมื่ออยู่บนเครื่องบิน เมื่อซีเอ็นเอ็น สอบถามเพิ่มเติมว่า นายสตรากามีโรคประจำตัวหรือไม่ เขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว บอกแต่เพียว่า รู้สึกเป็นการยากที่จะห้ามสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ แม้ว่าสหรัฐฯ จะไม่ออกกฎหมายรัฐบาลกลาง บังคับให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากบนเครื่องบิน แต่เกือบทุกสายการบินของสหรัฐฯ บังคับใช้กฎการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับอเมริกันแอร์ไลนส์ ได้ประกาศนโยบายเพิ่มความเข้มงวดในการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ว่า ผู้โดยสารที่ปฏิเสธสวมหน้ากากอนามัยจะไม่ได้รับอนุญาตขึ้นเครื่องบิน และถูกห้ามการเดินทางกับสายการบินในอนาคต มติชนรายงานอีกดราม่าที่เกี่ยวกับการบังคับสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบิน โดยอ้างข้อมูลจากจาการ์ต้าโพสต์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ระบุว่า สายการบินการูดา สายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียเตรียมยกเลิกมาตรการให้พนักงานต้อนรับสวมหน้ากากอนามัย โดยให้เหตุผลว่าถูกผู้โดยสารหลายรายร้องเรียนว่ามองไม่เห็นหน้า เลยไม่รู้ว่ายิ้มอยู่หรือไม่ ภาพจากเว็บไซต์ www.garuda-indonesia.com สายการบินการูดา กลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากต้องหยุดบินไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของสายการบิน อย่างไรก็ตาม นายอิร์ฟาน เซเตียปุตรา ประธานอำนวยการของสายการบินการูดา เผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารจำนวนมากว่า มองไม่เห็นหน้าของพนักงานต้อนรับ ทำให้ไม่เห็นว่าพนักงานต้อนรับกำลังยิ้มหรือทำหน้าบึ้งอยู่ อิร์ฟาน ระบุว่า สายการบินจะค่อยๆ ลดการให้พนักงานต้อนรับใช้หน้ากากอนามัยลง และจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้เฟซชิลด์ แทน แต่ในเวลานี้จะยังคงให้พนักงานต้อนรับใช้หน้ากากอนามัยไปก่อน โดยกรอบเวลาสำหรับนโยบายใหม่นั้น จะมีการประกาศต่อไป ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/world-news/news-479519

จำนวนผู้อ่าน: 441

19 มิถุนายน 2020

พ้นโควิด! แห่ขนที่ดินปั้นยีลด์ กสิกร ปักธง ‘แลนด์โลน’ ปีนี้หมื่นล.

“กสิกรไทย” เผยเทรนด์เศรษฐีที่ดิน “เสิร์ชฟอร์ยีลด์” แห่นำที่ดินให้แบงก์บริหารจัดการลงทุน รับคลายล็อกดาวน์ “โควิด” ภาวะการลงทุน “หุ้น-บอนด์” เริ่มกระเตื้อง ชี้รัฐลดภาระภาษีที่ดิน 90% ไม่มีผล ประเมินเฉพาะครึ่งปีหลังยอดสินเชื่อ “แลนด์โลน” พุ่ง 5 พันล้านบาท ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้ทั้งปี 1 หมื่นล้านบาท จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทลง 90% โดยจะเริ่มเก็บในเดือน ส.ค.ปีนี้ ในมุมผลกระทบต่อลูกค้าที่นำที่ดินมาให้ธนาคารบริหารจัดการ (land loan for investment) นั้น ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใด โดยปัจจุบันลูกค้านำที่ดินเข้ามาให้ธนาคารบริหารอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการชะลอตัวลงไปบ้างในช่วงต้นปี 2563 ที่เจอผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หลังมีการคลายล็อกดาวน์ทำให้ลูกค้าเริ่มมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่สัญญาณการลงทุนก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น ทำให้ลูกค้าที่มีที่ดินต้องการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและสร้างกระแสเงินสด โดยนำที่ดินมาเป็นหลักประกัน ซึ่งแบงก์จะให้วงเงินสินเชื่อ พร้อมนำวงเงินดังกล่าวไปลงทุนสร้างผลตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2563 นี้ทั้งปีแบงก์ตั้งเป้าหมายสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มียอดสินเชื่ออยู่ที่ 5,000 ล้านบาท “คาดว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะมียอดสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาท และภายในครึ่งปีหลังจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้รวม 5,000 ล้านบาทคือ ตอนนี้ตลาดการลงทุนปรับดีขึ้น และลูกค้าหลายคนมองว่าในวิกฤตยังมีโอกาส ซึ่งหลายคนเห็นโอกาสในการนำที่ดินมาลงทุน จากเดิมลูกค้า land loan จะสนใจเอามาให้ธนาคารบริหาร เพราะประเด็นเรื่องภาษีที่ดิน แต่ปัจจุบันแม้ว่าภาษีที่ดินปรับลดลง แต่ลูกค้าก็ยังนำที่ดินมาให้เราบริหาร เพราะส่วนหนึ่งต้องการสร้าง cash flow (กระแสเงินสด) ซึ่งในช่วงดอกเบี้ยต่ำเราจึงเห็นมีลูกค้าเข้าเรื่อย ๆ ช่วงนี้จากที่ต้นปีชะงักไป” นายจิรวัฒน์กล่าว สำหรับที่ดินที่ลูกค้านำมาให้ธนาคารบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะมีมูลค่าตั้งแต่ 300-800 ล้านบาท ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการประเมินหลักประกันและจำนองที่ดินประมาณ 2-3 สัปดาห์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ดินบางแห่งอาจจะมีเจ้าของหลายรายจึงต้องบริหารให้มีความชัดเจน นายจิรวัฒน์กล่าวว่า การนำเงินไปลงทุนจะพิจารณา 3 รูปแบบคือ 1.ปิดความเสี่ยงระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และผลตอบแทน โดยเน้นลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน และมีส่วนต่างผลตอบแทนเหลือเฉลี่ย 1% เช่น ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.5% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.2-2.5% และ 2.ลงทุนในกองทุนผสม เพื่อสร้างสมดุลพอร์ตการลงทุน โดยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5-8% และ 3.ลงทุนในกองหุ้น ซึ่งความเสี่ยงจะค่อนข้างสูง โดยในยามสถานการณ์ปกติจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประมาณ 5-8% แต่ปัจจุบันจะเห็นตลาดหุ้นค่อนข้างตึงตัวและย่อลงมาเล็กน้อย โดยจะเห็นผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า 7-8% จากปกติจะสูงกว่า 7-8% ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณ 50% จะเน้นลงทุนแบบปิดความเสี่ยงและให้ส่วนต่างผลตอบแทนประมาณ 1% ซึ่งโดยเฉลี่ยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราว 3.5-4 ปี “ในช่วงที่คนตื่นตระหนก ทิ้งตราสารหนี้ดี ๆ กันหมด ตอนนี้กองทุนรวมระยะสั้น 1 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 1.6-1.8% หากอยากลงทุนให้คุ้มกับดอกเบี้ยกู้ที่เป็นแบบลดต้นลดดอก effective rate ที่อยู่ตั้งแต่ 2.2-2.5% จะต้องถืออย่างน้อย 3.5-4 ปี โดยตอนนี้ลูกค้าหันมาลงทุนมากขึ้น เพราะมองว่ามีที่ดินก็ถือโอกาสนำมาสร้างประโยชน์ หรือกิจการถูกดิสรัปชั่นก็นำมาทำ land loan เพื่อหาผลตอบแทน” นายจิรวัฒน์กล่าว ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-479281

จำนวนผู้อ่าน: 442

19 มิถุนายน 2020

สะพัด! ปรับใหญ่ ครม. หลัง “บิ๊กป้อม” ขึ้นหัวหน้าพลังประชารัฐ

มีข่าวสะพัด! จากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คาดว่าจะมีการปรับใหญ่ ครม. หลัง “บิ๊กป้อม” ขึ้นเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการหัวหน้าพรรค ได้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชุดรักษาการทั้ง 34 คน ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ทำการพรรค อาคารปานศรี ถนนรัชดา สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย วาระที่ 1 การเตรียมการประชุมใหญ่พรรค ซึ่งต้องตกลงร่วมกันให้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม การเชิญสมาชิกเข้าร่วม แหล่งข่าวในกรรมการบริหารรายหนึ่งระบุว่า วาระการประชุมใหญ่ กำหนดให้มีวาระสำคัญ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งรองหัวหน้าพรรครักษาการ จะเสนอให้นัดประชุมในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ที่เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการเลื่อนให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โดยที่ประชุมวันดังกล่าว มีการบรรจุวาระ และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าพรรคจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นหัวหน้าพรรค โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแข่ง สำหรับตำแหน่งเลขาธิการพรรค กรรมการบริหารและผู้มีอิทธิพลในพรรค สรุปให้ส่งชื่อ “นายอนุชา นาคาศัย” ส.ส.ชัยนาท ผู้เป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวของ “กลุ่มสามมิตร” และผลักดันให้ “นายสันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการพรรค คาดว่าหลังจากนี้ จะมีการเคลื่อนไหวให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีตำแหน่งที่อยู่ในการข่ายที่ต้องปรับ-เปลี่ยน สลับตำแหน่ง ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการคลัง,กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-479436

จำนวนผู้อ่าน: 468

19 มิถุนายน 2020

โรงแรมเกาะสมุยโคม่า! ประกาศขายกิจการเพียบ เข้าไม่ถึงซอฟต์โลน

ซมหนัก - ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักหายกว่า 90%ผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนเริ่มประกาศขายกิจการ เช่น เกาะสมุย เป็นต้น ผู้ประกอบการโรงแรม “เกาะสมุย” คาดอีก 2 เดือนเล็งประกาศขายกิจการอีกเพียบ เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ซอฟต์โลน “ออมสิน-แบงก์เอสเอ็มอี” เหตุไร้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พึ่งรายได้จากต่างชาติกว่า 90% นายวิทยา หวังพัฒนธน กรรมการผู้จัดการ เฉวงรีเจนท์ บีชรีสอร์ท เกาะสมุย ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้หลายโรงแรมเริ่มเปิดบริการ แต่หลายโรงแรมยังเลื่อนการเปิดดำเนินการออกไปอีก เพื่อรอดูสถานการณ์อีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยว และผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยังไม่ฟื้นกลับคืนมาได้ เนื่องจากตลาดหลักกว่า 90% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย และจีน โดยเฉพาะตลาดยุโรปโควิดยังมีแพร่ระบาดการเปิดน่านฟ้ายังทำไม่ได้ ดังนั้น หลายโรงแรมมีการเลิกจ้างพนักงาน เพราะสถานการณ์ไม่ชัดเจน และอาจยืดเยื้อ จึงอยากขอให้ภาครัฐช่วยเพิ่ม 1.ให้รัฐงดเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ 2.เรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน การจ่ายซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม ให้สามารถนำไปเคลมเป็นส่วนลดได้ วิทยา หวังพัฒนธน นอกจากนี้ บนเกาะสมุยมีเรื่องข้อพิพาทระหว่างโรงแรมกับกรมที่ดิน โดยเฉพาะบนหาดเฉวง โรงแรม 77 แห่ง รวมกว่า 2,000 ห้อง ยังมีข้อพิพาทอยู่ถึง 55 โรงแรม ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถไปกู้เงิน หรือได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากภาครัฐ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และยืดเยื้อมานานถึง 5-6 ปีแล้ว หลายโรงแรมประกอบธุรกิจมา 30 ปี ไม่เคยมีปัญหา จนเมื่อ 5 ปีก่อน ที่การขอใบอนุญาตโรงแรมแล้วเกิดมีข้อพิพาทว่า โรงแรมไปสร้างทับที่ทางสาธารณะ โดยมีการนำภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศจากฝ่ายทหารมาเปรียบเทียบ พบว่าไม่ได้เป็นที่สาธารณะ แต่ในเอกสารของกรมที่ดินยังระบุว่าเป็นที่ทางสาธารณะ ทำให้ภาครัฐไม่สามารถออกใบอนุญาตโรงแรมได้ ทำให้มีปัญหาเรื่องการกู้เงิน การประกันภัย และการออกไปทำตลาดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร ส่วนเรื่องการขายกิจการโรงแรมขณะนี้ ไม่ได้มีเฉพาะที่เกาะสมุย แต่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ ทั้งเชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ ก็เริ่มมีการบอกขายกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ โดยมีนักธุรกิจทั้งจากเมืองจีน หรือจากกรุงเทพฯเริ่มเข้ามาดูในกิจการที่ค่อนข้างดี และราคาไม่สูง “สำหรับเฉวงรีเจนท์เองรอดูสถานการณ์อีกระยะ โดยเฉวงรีเจนท์ เรามีเงินสำรองระดับหนึ่งสามารถอยู่ได้ถึงสิ้นปี แต่คาดหวังว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สถานการณ์ระบาดของโรคโควิดจะเริ่มนิ่ง และในช่วงปลายปีช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูหนาวของยุโรป น่าจะมีการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้” ด้านนายปัญญา แสงสุริยันต์ เจ้าของโรงแรมร้อยเกาะ กล่าวว่า การขายกิจการโรงแรม เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับสถานการณ์เฉพาะหน้า 1.รัฐต้องหาเงินมาจ่ายให้ผู้ประกันตน ไม่ว่าจะถูกปิดกิจการ หรือปิดกิจการเอง อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน 2.หยุดดอกเบี้ยทุกประเภท อย่างน้อย 1 ปี โดยรัฐอาจเข้าไป subsidize ให้ธนาคารโดยตรง 3.เรื่องภาษีค้างจ่าย เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้ระงับไว้ก่อน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ แม้ช่วยผู้ประกอบการได้เพียงระดับหนึ่ง แต่รัฐต้องทำเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดในเรื่องปากท้องให้ได้ก่อน ปัจจุบันคนเดินทางน้อยลง และจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง โรงแรมต่าง ๆ ขายห้องพักได้ไม่เกิน 20 ห้องต่อวัน ซึ่งวิเคราะห์จากแขกที่เข้าพักโรงแรม 6 กลุ่ม คือ 1.คนที่พักแรมระหว่างเดินทาง 2.เซลส์ 3.นักลงทุนมาติดต่อราชการ เช่น โอนที่ดิน ขออนุญาตต่าง ๆ 4.นักท่องเที่ยวคนไทย 5.นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในไทย และ 6.คนมาอบรมสัมมนา สำหรับโรงแรมร้อยเกาะ ทุกวันนี้มีแขกเข้าพักประมาณ 4-8 ห้อง สถานการณ์ปัจจุบันดำเนินการอยู่ได้ไม่เกิน 2 เดือน เนื่องจากยังมีเงินเก็บอยู่บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่หาก 2 เดือนข้างหน้า สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น คงต้องปิดกิจการต่อไปอีก ซึ่งหมายความว่า พนักงานยังไม่มีงานทำ และไม่มีรายได้ต่อไปอีก ต้องยอมรับว่า วันนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะมีรายได้เข้ามาจากทางไหน สถานการณ์ขาลงของการท่องเที่ยว เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนานแล้ว ตั้งแต่นักท่องเที่ยวยุโรปไม่เข้ามา ต่อมานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแทน เคยขายห้องพักให้นักท่องเที่ยวยุโรปคืนละ 5,000 ถึงหลักหมื่นบาท แต่พอจีนเข้ามาขายได้เพียง 1,500-2,500 บาท “ตอนนี้ยอมรับว่า มองไม่เห็นว่าจะไปต่อในทิศทางไหน อย่างไร สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ เราต้องเริ่มทำแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากระดับจังหวัดก่อน” ด้าน นายสมเชาว์ โกศล นายกสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าของเขาสกคาบาน่ารีสอร์ท เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีปัญหา อุปสรรคอีกหลายประเด็นที่อยากเรียกร้องให้รัฐดำเนินการแก้ไข คือ 1.เรื่องการทำประกันภัยนักท่องเที่ยว ที่มีความซับซ้อน ไม่เอื้อให้นักท่องเที่ยวเข้ามา 2.ให้รัฐทบทวนมติของคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่มีมติให้การจัดโปรแกรมนำเที่ยว 50 คน ใช้มัคคุเทศก์ 1 คน และนักท่องเที่ยวไม่เกิน 15 คน ไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์ ซึ่งมติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมัคคุเทศก์อาชีพโดยตรง โดยในความเป็นจริง นักท่องเที่ยวเพียง 1 คนสามารถใช้บริการมัคคุเทศก์ได้ และนักท่องเที่ยว 50 คนใช้มัคคุเทศก์เพียงคนเดียวนั้นไม่เพียงพอ นอกจากนั้น ทางสมาพันธ์ยังเสนอให้มัคคุเทศก์รับงานเองโดยตรงได้ โดยไม่ต้องมีใบสั่งงาน และผลักดันให้มีการจัดตั้งสภามัคคุเทศก์แห่งประเทศไทยด้วย ด้าน นายอเนก นุรักษ์ รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังมีปัญหาอีกมากมายหลายประเด็น โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ที่รัฐบาลอนุมัติวงเงินผ่านธนาคารออมสิน 10,000 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้เงินดังกล่าวประมาณ 2,000 รายได้รับการอนุมัติเพียง 36 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขการกู้เงินไม่ได้แตกต่างจากช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น SMEs นั้น ทางสมาพันธ์ได้เข้าเจรจาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายได้รับอนุมัติวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปบ้างแล้ว ส่วนที่ยังกู้ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตโรงแรม ซึ่งรัฐต้องช่วยปลดล็อก 2 เรื่อง คือ 1.ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นนิติบุคคล และ 2.ผู้ประกอบการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวงเงินกู้ หรือมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก่อนภาคส่วนอื่น ๆ หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านไป เนื่องจากภาคท่องเที่ยวไม่ต้องสร้างอาคาร หรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพราะทั้งแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเรามีพร้อมอยู่แล้ว และการท่องเที่ยวไม่ต้องรอฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ทั้งนี้ต้องประคับประคองให้ผู้ประกอบการยืนอยู่ได้จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องวางแผนการทำงาน การทำตลาดควบคู่กันไปด้วย เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นจะเดินหน้าได้ทันที ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-479111

จำนวนผู้อ่าน: 464

19 มิถุนายน 2020

สินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนทิศทางเศรษฐกิจ

ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ รายงานว่า ภาวะการเคลื่อนไหวตลาดปริวรรตเงินตราประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/6) ที่ระดับ 31.17/19 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจากระดับปิดตลาดในวันพุธ (17/6) ที่รดับ 31.23/25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินบาทยังคงผันผวนในกรอบตามแรงซื้อ-ขายของผู้ประกอบการและนักลงทุน แม้เย็นวานนี้ (17/6) ค่าเงินบาทวิ่งอ่อนค่าเหนือ 31.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทได้รับแรงหนุนจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับเป็นเงินบาทจากผู้ส่งออกและนักลงทุน ทำให้ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าต่ำกว่า 31.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง  31.08-31.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนปิดตลาดที่ระดับ 31.09/11 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นปรับตัวแข็งค่าเทียบค่าเงินสกุลหลัก โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐ สำนักข่าวรายงานว่ารัฐอริโซน่า ฟลอริดา โอกลาโฮมา และเท็กซัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ในวันอังคารที่ผ่านมา (16/6) ขณะที่ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในรัฐเท็กซัส เนวาดา และฟลอริดา ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน โดยสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้พุ่งแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ใน 6 รัฐ ทั้งนี้ เท็กซัสเป็นหนึ่งในรัฐแรก ๆ ที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยมีการอนุญาตให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการพุ่งขึ้นของผู้ป่วยโรคโควิด-119 ในเท็กซัสจะเป็นหลักฐานเน้นย้ำให้รัฐต่าง ๆ ไม่คลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไป สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนนั้น กรุงปักกิ่งได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กรุงปักกิ่งประกาศยกระดับเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดจากระดับ 3 สู่ระดับ 2 และสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเมื่อวานี้ (17/6) หลังจากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อีกทั้ง สายการบินจีนหลายแห่งประกอบด้วย แอร์ไชน่า, ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เซาเทิร์น แอร์ไลน์ ยังได้ระงับเที่ยวบินเส้นทางเข้าและออกกรุงปักกิ่งด้วย นอกจากนั้นความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบของคาบสมุทรเกาหลีที่ยังไม่มีการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศ รวมถึงเหตุปะทะที่บริเวณชายแดนประเทศอินเดียและประเทศจีน จนส่งผลให้ทหารอินเดียเสียชีวิตกว่า 20 นาย นั้นเป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้นักลงทุนกลับเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนั้น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในเดือนพฤษภาคม สู่ระดับ 974,000 ยูนิต หลังจากลดลงร้อยละ 26.4 ในเดือนเมษายน โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง ร้อยละ 23.2 ในเดือนพฤษภาคม สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโร ค่าเงินยูโรเปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/6) ที่ระดับ 1.1231/35 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ทรงตัวจากระดับปิดตลาดเมื่อวันพุธ (16/6) ที่ระดับ 1.1234/38 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ค่าเงินยูโรทรงตัวขณะที่ตลาดฝั่งยุโรปรอดูผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหราชอาณาจักรเย็นวันนี้ (18/6) โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1230-1.1252 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และปิดตลาดที่ระดับ 1.1246/49 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน ค่าเงินเยนเปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/6) ที่ระดับ 106.73/76 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันพุธ (16/6) ที่ระดับ 107.37/40 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินเยนแข็งค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทนกังวลกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดูจะกลับมารุนแรงอีกครั้งในประเทศมหาอำนาจ และสถานการณ์ความไม่สงบในแถบภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 106.70-107.01 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 106.96/99 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหราชอาณาจักร (BOE) (18/6), จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ (18/6), รายงานดัชนีการผลิตรัฐฟิลาเดเฟีย สหรัฐ เดือนมิถุนายน (18/6), ดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม (19/6) และ ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคม (19/6) สำหรับอัตราป้องกันความเสี่ยง (Swap point) ภาคเช้า 1 เดือนในประเทศอยู่ที่ -0.40/-0.20 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราป้องกันความเสี่ยง ภาคเช้า 1 เดือนต่างประเทศอยู่ที่ -0.50/+1.20 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-479390

จำนวนผู้อ่าน: 443

19 มิถุนายน 2020

ม้ามืด-ตัวหลอก! ศึกชิงผู้นำ วังบางขุนพรหม กุนซือชั้นใน ตึกไทยคู่ฟ้าชี้ขาด

ชื่อผู้ท้าชิง-ผู้นำหมายเลข 1 แห่งวังบางขุนพรหม แทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะสิ้นวาระในเดือนกันยายนปีนี้ มีทั้งคนใน-คนนอก ประธานกรรมการสรรหา จะนัดประชุมในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อเปิดรายชื่อและคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด “ประชาชาติธุรกิจ” แง้มแฟ้มรายชื่อผู้สมัคร พบว่ามีผู้สมัคร 4 ราย มีคนในที่ถูกอ้างว่าเป็นแคนดิเดต มี 2 ราย นายเมธี สุภาพงษ์ และ นายรณดล นุ่มนนท์ ส่วนคนนอกตามโผ มีทั้ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการนโยบายการเงิน “ไม่มีอยู่ในใบสมัคร” เสียงก้องจากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดังถึงวังบางขุนพรหม แซดว่า อาจขยายเวลาพิจารณาคัดสรร “ผู้ว่าการแบงก์ชาติ” ออกไป เพื่อให้ “ลงตัว” กับจังหวะการปรับคณะรัฐมนตรี แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อจากนายวิรไท ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระในสิ้นเดือน กันยายนนี้ ซึ่งหลังจากเริ่มเปิดให้ยื่นใบสมัครมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า มีผู้ส่งใบสมัครกันในช่วง 2 วันสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน มียื่นเข้ามา 3 ราย และวันที่ 16 มิถุนายน ยื่นเข้ามาอีก 1 ราย รวมมีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.ทั้งสิ้น 4 ราย ผู้ที่ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. มีคนในยื่น 2 ราย และอีก 2 รายเป็นคนนอก สำหรับคนในนั้น เป็น นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน และ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ร่วมชิงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.ในรอบนี้ รายชื่อใบสมัคร บุคคลภายนอก ยื่นสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รายหนึ่งที่เป็นผู้หญิง ก็คือ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รายที่สอง คือ นายสุชาติ  เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม ของบลจ.อยูธยา เจเอฟอีกราย ใบสมัครทั้ง 4 ราย มีทั้ง “ตัวจริง-ตัวหลอก” หรืออาจจะเป็น “ม้ามืด” ส่วนที่กล่าวขวัญกันว่า มีชื่อในโผตั้งแต่ไก่โห่-แต่อาจพลิกผัน คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ที่มีเสียงสนับสนุนจากทีมอำมาตย์ใหญ่ใน-นอกตึกไทยคู่ฟ้า ตัดสินใจไม่ลงสมัคร รวมถึง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 1 ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และเพิ่งครบวาระจากบอร์ด ธปท.ไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ก็ไม่ได้ลงสมัครตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. ระบุขั้นตอนว่า หลังจากปิดรับสมัครแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อเปิดซองและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะนัดสัมภาษณ์ช่วงปลายเดือนมิถุนายน จากนั้นจะเร่งสรุปเลือกอย่างน้อย 2 รายชื่อ เสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 “คณะกรรมการคัดเลือกคงต้องมาพิจารณาว่า จากผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งหมดนี้ เพียงพอหรือยัง หากดูแล้วยังไม่เพียงพอ หรือยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็อาจจะขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกได้ ซึ่งสามารถทำได้ แม้จะเกินกรอบ 90 วันที่ก่อนที่ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบันจะครบวาระก็ตาม” แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาล วิเคราะห์ว่า ปัจจัยชี้ขาดในการเลือกผู้ว่าการแบงก์ชาติในยุคนี้ จำเป็นต้องได้ฉันทานุมัติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และทีมที่ปรึกษา “ชั้นในสุด” บนตึกไทยคู่ฟ้า สนธิกำลัง-ดับเบิลเช็กกับทีมกุนซือเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยนักธุรกิจ-อำมาตย์ใหญ่ ไว้วางใจ เห็นได้จากการที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. จากผู้ที่มีความใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจ อย่างนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ที่ร่วมหัว-จมท้ายกันมาตั้งแต่เป็นคณะกรรมการธนาคารทหารไทย และเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียุค คสช. ตระหง่านอยู่ในทำเนียบรัฐบาลมานานหลายปี “ด้วยกลไกการสรรหา ก็ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการ ธปท. ต้องได้รับไฟเขียว-สายตรงจากนายกฯและทีมที่ปรึกษา เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนว่าเลือกผู้ที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูง จะค่อนข้างมีผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในภาวะการบริหารเศรษฐกิจ ที่ต้องการการประสานงานกันระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเป็นอย่างดี” แหล่งข่าวกล่าว จังหวะก้าวที่จะต้องเปลี่ยนผู้กุมบังเหียนนโยบายการเงิน คู่ขนานการปฏิบัติการใช้เงินกู้ตามนโยบายการคลังคาบเกี่ยวกับการปรับทีมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นไปได้ว่า นายกรัฐมนตรีจะใช้ช่วงเวลานี้พิจารณาวางตัวบุคคลที่ร่วมงานกันทั้ง 3 ฝ่าย อย่างไร้รอยต่อ การขยายเวลารับสมัครผู้ว่าการแบงก์ชาติออกไป จึงมีเหตุ-มีผล ผู้ลงสมัครท้าชิง จึงต้องดูทิศทางลมทั้งจากทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงการคลัง บุคคลที่เห็นในโผวันนี้ จึงอาจไม่ใช่ตัวจริง-เสียงจริง จนกว่าจะถึงวันเปิดแฟ้มประวัติ ของกรรมการสรรหา วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เปิดอีกชื่อ “ต้องใจ” ลูกสาวอดีตผู้ว่าฯแบงก์ชาติ โดดชิงเก้าอี้ผู้นำวังบางขุนพรหม ชิงผู้​ว่าฯ แบงก์​ชาติ​ 4​ ราย​ คนนอก-ใน​ ฝ่ายละ​ 2​ คน ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-479340

จำนวนผู้อ่าน: 459

19 มิถุนายน 2020

AREA ย้ำเทรนด์บ้าน-คอนโดปี 2563 ตลาดหดตัว -39%

ภาพ Pixabay ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 5 เดือนแรกปี 2563 พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 สถานการณ์เริ่มฟื้นตัว มีการเปิดตัวบ้าน-คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ 32 โครงการ รวม 44,71 หน่วย รวมมูลค่า 24,330 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 5.442 ล้านบาท คาดการณ์ 7 เดือนหลังมีแนวโน้มดีกว่าช่วง 5 เดือนแรก 20% เท่ากับแนวโน้มมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ปีนี้ 357 โครงการ ต่ำกว่าปี 2562 ที่เปิดตัว 480 โครงการ ลดลง -26% จำนวนหน่วยลดลง -39% ที่ 72,875 หน่วย เทียบกับปี 2562 ที่เปิดตัวใหม่ 118,975 หน่วย และมูลค่าการพัฒนาคาดว่าลดลง -36% เหลือ 305,096 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วลดลงกว่าปี 2562 ที่เปิดตัวมูลค่าโอเคยังไม่รู้เลยปิดอะไรเลย 476,911 ล้านบาท ข้อสังเกตราคาขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะลดการผลิตที่อยู่อาศัยราคาถูก เพราะผู้มีรายได้น้อยไม่มีอำนาจการซื้อเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามหากภายในปี 2563 นี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้น จำนวนการเปิดตัวโครงการก็อาจลดลงต่ำกว่านี้อีก เพราะอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะดี แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไปก็ไร้ประโยชน์ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-479425

จำนวนผู้อ่าน: 451

19 มิถุนายน 2020

รื้อ 79 สัญญาการบินไทย ยึดสิทธิพิเศษ-เร่งแฮร์คัตหนี้

Photo by SAEED KHAN / AFP การบินไทยเร่งแก้ 79 สัญญาหลังพ้นรัฐวิสาหกิจ จับตาสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการกับ AOT อาจต้องแปลงเป็น “สัญญาร่วมลงทุน” พร้อมส่งทรัพย์สินบางส่วนคืนให้ธนารักษ์ ก่อนศาลไต่สวน 17 ส.ค. นี้ ดึงแบงก์กรุงไทยปล่อยกู้ระยะสั้นเติมสภาพคล่อง เร่งเจรจาเจ้าหนี้ “แฮร์คัต” กางแผน “ลดทุน” ก่อนหาผู้ลงทุนใหม่ ด้าน ทอท.ชี้ประชุมบอร์ด 17 มิ.ย. ถกนโยบายการทำธุรกิจร่วมกับการบินไทย แก้สัญญาติดเงื่อน “รัฐวิสาหกิจ” นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทยว่า คณะกรรมการติดตามฯ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน จะมีการนัดประชุมกับทางการบินไทยถึงปัญหาข้อสัญญาต่าง ๆจากที่การบินไทยได้ทำไว้ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเมื่อพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว ก็ต้องดำเนินการปรับแก้สัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ รวมถึงต้องทบทวนบทบาทของการบินไทยที่มีตัวแทนเข้าไปร่วมใน “คณะกรรมการ” หรือ “คณะทำงาน” ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเมื่อไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว เป็นเพียงบริษัทมหาชนก็อยู่ในกรรมการไม่ได้ เพราะจะกลายเป็น conflict of interest ที่มีความได้เปรียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลในการเจรจาทำความตกลงการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ “ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯแก้ไขปัญหาการบินไทยก็จะให้การบินไทยมานำเสนอว่ามีสัญญาอะไรบ้างที่จะต้องปรับแก้ ตอนนี้ทีมกฎหมายของการบินไทยกำลังรวบรวม โดยการแก้สัญญาต่าง ๆ ก็ควรทำให้เรียบร้อยก่อนวันที่ศาลนัดไต่สวน (17 ส.ค. 2563) เพราะหากยังไม่แก้ให้สมบูรณ์อาจมีปัญหาในช่วงการทำแผนฟื้นฟู ก็จะต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการฟื้นฟู ทุกคนก็รับทราบและรับโจทย์นี้แล้ว” นายประภาศกล่าวและว่า สำหรับสัญญาเช่าเครื่องบิน เท่าที่สอบถาม การทำสัญญาไม่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด รวมทั้งสิทธิการบินและเส้นทางบินที่การบินไทยเคยได้รับอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ รื้อสัญญาการบินไทย-AOT นายประภาศอธิบายว่า ข้อสัญญาที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษน่าจะเป็นสัญญากับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT เพราะมีจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็น “สัญญาร่วมลงทุน” ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนรัฐ-เอกชนแทน “ทีมที่ปรึกษากฎหมายของการบินไทยได้เตรียมดูข้อกฎหมายไว้แล้ว ถ้าต้องแก้ในส่วนไหน คณะกรรมการติดตามฯก็จะเรียกหน่วยงานนั้นมาเลย จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเจรจา” อย่างไรก็ตามการแก้สัญญาจะไม่ให้กระทบถึงสิทธิของคู่สัญญา เป็นการปรับแก้สัญญาเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสัญญาเดินมาถึงจุดไหนก็มาต่อเชื่อมได้ใน พ.ร.บ.ร่วมลงทุน นายประภาศกล่าวว่า หลังจากที่การบินไทยพ้นสถานะจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังก็ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแล โดยกระทรวงการคลังมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (49%) และเจ้าหนี้ และถ้าศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ อำนาจก็จะหมดไป ซึ่งอำนาจจะไปอยู่กับผู้ทำแผน บอร์ดก็มีหน้าที่แค่ติดตามการทำงานของผู้ทำแผน เปิด 79 สัญญาที่มีปัญหา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาของ บมจ.การบินไทย เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 ระบุว่า เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของการบินไทยมีความเกี่ยวพันกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐค่อนข้างมาก เช่น การใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน การกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง การแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ของการบินไทย เป็นต้น การพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของการบินไทย ที่เดิมมีการใช้ทรัพย์สินของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในบางกรณีจำเป็นต้องส่งคืนทรัพย์สินให้กับกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และบางกรณีจะต้องเจรจากับหน่วยงานรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ หรืออาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการบินไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมสัญญาทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องมีการทบทวนประมาณ 79 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานกับธนาคารของรัฐจำนวน 5 สัญญา, สัญญาให้สิทธิประกอบกิจการกับ ทอท.จำนวน 47 สัญญา, สัญญาเช่าที่ดินและสถานที่กับกรมท่าอากาศยาน 17 สัญญา และสัญญาอื่น ๆ 10 สัญญา เกมเจรจา “แฮร์คัตหนี้” นายประภาศกล่าวว่า ในส่วนการเจรจากับเจ้าหนี้ ทีมกฎหมายการบินไทยกำลังเร่งเจรจา โดยเฉพาะเจ้าหนี้ให้เช่าเครื่องบิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อให้เห็นชอบกับการฟื้นฟูและผู้ทำแผนที่บริษัทเสนอ ซึ่งเป็นการเจรจาแบบไม่เป็นทางการ ก่อนวันที่ศาลนัดไต่สวน (17 ส.ค. 63) ถ้าเจ้าหนี้ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือมีข้อโต้แย้งน้อยที่สุด จะทำให้กระบวนการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้ถือว่าสำคัญมาก อย่างไรก็ตามจะเกิดผลอย่างเป็นทางการได้เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งคณะผู้ทำแผน โดยศาลจะพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ มีเหตุที่จะฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และผู้ทำแผนที่ลูกหนี้เสนอ เจ้าหนี้คัดค้านหรือไม่ ซึ่งเหตุที่จะฟื้นฟูกิจการคิดว่าจะไม่มีประเด็นโต้แย้ง เนื่องจากเข้าข้อกฎหมายทุกอย่างที่จำเป็นต้องฟื้นฟู และหากสุดท้ายเจ้าหนี้ไม่มีข้อโต้แย้งเรื่อง “ผู้ทำแผน” ศาลก็อาจจะไม่ต้องไต่สวน นายประภาศกล่าวว่า โอกาสการเจรจาเจ้าหนี้สำเร็จน่าจะเป็นไปได้สูง ในภาวะที่อุตสาหกรรมการบินประสบปัญหาทั่วโลก ซึ่งถ้าเจ้าหนี้จะขอรับหนี้เท่าเดิมก็คงเป็นไปได้ยาก ซึ่งในหลักการเจ้าหนี้ก็รับรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการ “แฮร์คัตหนี้” ซึ่งการเจรจานอกรอบก็จำเป็นต้องพูดถึงกรอบดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะเห็นชอบคำร้องและตั้งผู้ทำแผน ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าหนี้แต่ละราย ทั้งนี้หากเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของการบินไทย ก็อาจร่วมกันเพื่อคัดค้านและเสนอผู้ทำแผนขึ้นแข่งได้ โดยเจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านต้องมีหนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้ 2.5 ล้านรายเป็นใคร “เจ้าหนี้หลัก ๆ จะมีอยู่ประมาณ 100-200 รายเท่านั้น จากจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมดราว 2.5 ล้านราย เหตุที่เจ้าหนี้การบินไทยมีจำนวนมากเพราะมีกลุ่มสมาชิกรอยัล ออคิด พลัส (ROP) ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายด้วย เนื่องจากมีสิทธิในการเรียกร้อง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหนี้กลุ่มผู้ซื้อตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้เดินทางอีกจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้” โดยการบินไทยต้องส่งคำร้องขอฟื้นฟูให้เจ้าหนี้ทั้งหมด 2.5 ล้านราย ซึ่งถือเป็นปัญหายุ่งยากในการจัดการ โดยประมาณ 80% เป็นกลุ่ม ROP อย่างไรก็ตามก่อนที่การบินไทยจะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูฯ ศาลได้แก้ข้อบังคับให้ลูกหนี้สามารถส่งสำเนาคำร้องให้เจ้าหนี้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ได้ จึงทำให้กระบวนการต่าง ๆ สะดวกคล่องตัวขึ้น และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับคำร้องครบถ้วนเพื่อไม่ให้มีข้อโต้แย้ง ก็จะมีการแจ้งผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วย เปิดเจ้าหนี้ 3.5 แสนล้าน นายประภาศกล่าวว่า โดยหนี้ที่ยื่นคำร้องศาลฯมูลหนี้ 352,484 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศ 65% และเจ้าหนี้ในประเทศ 35% โดยเจ้าหนี้หลัก ๆ จะเป็นเจ้าหนี้การค้า อย่างผู้ให้เช่าเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีมูลหนี้สูงสุด และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งแบงก์พาณิชย์และแบงก์รัฐ รวมถึงกระทรวงการคลังก็เป็นเจ้าหนี้ 1.3 หมื่นล้านบาท เพราะในอดีตกระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อมาให้การบินไทยกู้ต่อเพื่อลดต้นทุนเรื่องดอกเบี้ย ทำให้ตอนนี้กระทรวงการคลังนอกจากเป็นผู้ถือหุ้นการบินไทยก็มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดของหนี้ ประกอบด้วยหนี้ตามสัญญาเช่าเครื่องบิน (42 ลำ) 97,449 ล้านบาท, หนี้สัญญาเช่าทางการเงิน (32 ลำ) 47,797 ล้านบาท, หุ้นกู้ 74,180 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้า 13,642 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,010 ล้านบาท, เงินกู้สถาบันการเงิน 12,511 ล้านบาท, เงินกู้กิจการที่เกี่ยวข้อง 26,583 ล้านบาท, รายรับล่วงหน้า (ขายตั๋ว) 18,093 ล้านบาท, หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 32,049 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ 15,236 ล้านบาท ดึงกรุงไทยเติมสภาพคล่อง นายประภาศกล่าวถึงสภาพคล่องของการบินไทยว่า จากที่ผู้บริหารการบินไทยรายงานสภาพคล่องบริษัทน่าจะอยู่ได้ถึงเดือน ส.ค. แต่จะปล่อยให้ถึงเวลานั้นไม่ได้ จะต้องมีเงินสำรอง เพราะถ้าศาลรับทำแผนฟื้นฟู ตั้งคณะผู้ทำแผนแล้วจะได้ไม่มีปัญหา ดังนั้นตอนนี้จึงพยายามทำทุกอย่างไม่ให้ขัดข้อง จึงต้องมีการหาสภาพคล่องระยะสั้นเข้าไปเพื่อให้การบินไทยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้การบินไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแบงก์รัฐ ตอนนี้ก็มีการหารือเพื่อที่ธนาคารกรุงไทยจะช่วยปล่อยเงินกู้เสริมสภาพคล่องระยะสั้น แม้ว่าแบงก์ที่ใส่เงินให้ช่วงก่อนที่ศาลฯจะเห็นชอบตั้งผู้ทำแผน แบงก์จะไม่ได้บุริมสิทธิ (สิทธิเหนือเจ้าหนี้อื่น) แต่เพื่อให้แบงก์กล้าใส่เงิน ก็จะต้องมีเงื่อนไขพิเศษคือต้องไม่ถูกแฮร์คัตเหมือนเจ้าหนี้เดิม ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องมีการเจรจาทำความตกลงกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ให้รับรู้ว่าการบินไทยจะมีการใส่เงินเข้าไปใหม่แลกกับเงื่อนไข ซึ่งโดยภาวะขณะนี้เชื่อว่าเจ้าหนี้เก่าไม่คัดค้าน เพื่อให้การบินไทยมีเงินหมุนเวียนเพื่อสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ สำหรับในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟู นายประภาศกล่าวว่า ตามหลักการหลังจากที่มีการ “แฮร์คัตหนี้” และ “ลดทุน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งก็ต้องดูว่าผู้ทำแผนจะเสนอให้ลดทุนเหลือศูนย์หรือไม่ และหลังจากนั้นกระทรวงการคลังหรือภาครัฐจะกลับเข้ามาเพิ่มทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลต้องการให้สถานะของการบินไทยหลังการฟื้นฟูฯเป็นอย่างไร รวมถึงความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรร่วมทุนใหม่ ยื่นคุ้มครองรายประเทศ นายประภาศกล่าวเพิ่มเติมถึงการปกป้องทรัพย์สินของการบินไทยในต่างประเทศว่า ปัจจุบันการบินไทยได้ยื่นขอรับรองการฟื้นฟูกิจการของไทยในต่างประเทศ (recognition) โดยเป็นการยื่นขอรับรองต่อศาลประเทศนั้น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรียบร้อยแล้ว 2 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายประเทศ ทั้งฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ส่วนกรณีมีคำถามว่า จะต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ Chapter 11 ในศาลสหรัฐหรือไม่ เท่าที่ทีมกฎหมายพิจารณาขณะนี้ไม่จำเป็นแล้ว เพราะเป้าหมายต้องการคุ้มครองเครื่องบินเป็นหลัก เมื่อเปิดทำการบินไปต่างประเทศ จึงเลือกการยื่นศาลประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ต่างประเทศรับรองถึงการยื่นฟื้นฟูที่ศาลในประเทศไทย และถ้าดึงเจ้าหนี้มาฟื้นฟูในศาลไทยได้ทั้งหมด และไม่ใช้สิทธิในต่างประเทศ ก็ไม่จำเป็นต้องยื่น Chapter 11 ศาลสหรัฐ ทอท.รอ สคร.เคาะสิทธิบินไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 17 มิ.ย.จะมีประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. จะมีวาระเรื่องการบินไทยคู่สัญญาเช่าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลจะนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.นี้ โดยให้บอร์ดพิจารณาเร่งด่วนว่า ทอท.จะมีจุดยืนอย่างไร เช่น เรื่องการเงิน เรื่องความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเรื่องความต่อเนื่องในการปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนก่อนที่ศาลจะนัดไต่สวน “ปัจจุบันการบินไทยมีสัญญาเช่ากับ ทอท.จำนวนมากในการเช่าพื้นที่อาคาร โรงซ่อมอากาศยาน ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายคลังสินค้า เคาน์เตอร์เช็กอิน จนถึงพื้นที่เลานจ์ ทั้งสัญญาระยะสั้นและระยะยาว ใน 6 สนามบินอยู่ในความดูแลของ ทอท. ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง หาดใหญ่” นายนิตินัยกล่าวอีกว่า ทอท.ยังได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง สคร.ถึงแนวทางการดำเนินการหลังจากที่การบินไทยเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนแล้ว จะยังคงสัญญาเช่าต่อตามเดิมหรือต้องเริ่มต้นใหม่ตามกฎหมายร่วมทุน รอคำตอบจาก สคร.อยู่ เปิดไทม์ไลน์แผนฟื้นฟู “การบินไทย” ลุ้น 7 ปีพ้นบ่วงหนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-479377

จำนวนผู้อ่าน: 565

19 มิถุนายน 2020

ทำน้อยได้มาก “สถาบันปิดทองหลังพระ” ใช้ปัญญา หาน้ำปลูกผักหลงฤดู

สถาบันปิดทองหลังพระ ใช้ปัญญาทุกวิถีทาง ช่วยเกษตรกรปลูกผักใช้น้ำน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก ด้วยการอาศัยความรู้จาก “ปัญญาภิวัตน์” ใช้เทคโนโลยีตัดวงจรปัญหา “น้ำแล้ง” สร้างอาชีพเสริม นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาวิจัยระบบการปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้น้ำน้อย เพื่อหาความเหมาะสมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่แห้งแล้ง และหารูปแบบ แนวทางในการขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับให้กับเกษตรกร และผู้ต้องการมีอาชีพเสริม   สถาบันปิดทองหลังพระ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ให้กับเกษตรกรต้นแบบ 10 ราย ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พื้นที่ต้นแบบที่ปิดทองหลังพระทำงานในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งที่ผ่านมากการปลูกผักในโรงเรือนสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรต้นแบบประมาณเดือนละ 3,000 บาทต่อราย ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ กล่าวว่า “ผลที่ได้จากการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อทำการศึกษาและวิจัยโครงการปลูกผักโรงเรือนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นโมเดลที่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปขยายผลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทั้งในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่อื่นที่มีปัญหาภัยแล้ง” ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จะนำไปถ่ายทอดต่อ ทั้งวิธีการทำ รูปแบบการปลูกผักในโรงเรือนที่เหมาะสม เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการการเจริญเติบโตของผักในโรงเรือนแต่ละฤดูกาล การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักที่ปลูกได้ ให้ได้มูลค่าสูงขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด และโมเดิร์นเทรด ตลอดจนการลงทุนที่เหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุน นายมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการปลูกผักในโรงเรือนครั้งนี้ ปัญญาภิวัฒน์จะนำความรู้ทั้งด้านนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนาอย่างครบวงจร เกิดความน่าเชื่อถือ ให้เกษตรกรขยายการผลิตได้ นำไปสู่ภาพใหม่ของเกษตรกรคือการทำการเกษตรและการค้าที่ให้รายได้ดีขึ้น เช่น การทำ Home delivery ที่จะส่งสินค้าอย่างไรให้ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-479328

จำนวนผู้อ่าน: 458

19 มิถุนายน 2020

มีกิน 3 มื้อ…โชคดีแล้ว

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย สมปอง แจ่มเกาะ คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นคืนแรกที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยกเลิก “เคอร์ฟิว” ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หลังจากที่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมานานกว่า 2 เดือน ทบทวนความจำกันนิดหนึ่ง เริ่มแรก ศบค.ประกาศใช้เคอร์ฟิวเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. จากนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ค่อย ๆ คลี่คลาย จึงได้มีการปรับลดเคอร์ฟิวมาเป็น 23.00-04.00 น. และลดลงอีกครั้งเมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็น 23.00-03.00 น. ทันทีที่ ศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิว บรรยากาศโดยรวมก็เริ่มคึกคักขึ้นมาเลยทีเดียว บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าบริการต่างขานรับกันถ้วนหน้า เริ่มจากร้านสะดวกซื้อที่ประกาศกลับมาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม ขณะที่ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ทยอยประกาศขยายเวลาการให้บริการ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าบนดิน-ใต้ดิน ที่ต่างก็กลับมาขยายเวลาการเดินรถ ตั้งแต่ประมาณ 05.30 น.จนถึง 24.00 น. รวมถึงรถเมล์ ขสมก ที่กลับมาให้บริการตามเวลาปกติ เพื่อรองรับการเดินทางของคนเมืองกรุงที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ใครจะคิดอย่างไรไม่รู้ แต่โดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะมีเคอร์ฟิวหรือไม่มีเคอร์ฟิว การดำเนินชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนัก แต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นและสัมผัสได้ในช่วง 2 เดือนเศษ ๆ ที่มีเคอร์ฟิว คือคนไทยมีความสุขมากขึ้น ทุกคนกลับบ้านเร็วขึ้น ไม่เถลไถล ได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ-แม่-ลูก ได้กินข้าวพร้อมกัน ได้พูดคุยสั่งสอน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เสาร์-อาทิตย์ ได้หยุดอยู่กับบ้าน บางครอบครัวอาจจะทำสวนหย่อม บางครอบครัวปลูกต้นหมากรากไม้ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ บางคนอาจจะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น ประโยชน์ของโควิด-19 และการมีเคอร์ฟิวอีกอย่างหนึ่งคือ คนไทยหันมาใส่ใจกับสุขภาพ หลาย ๆ คนหันมาเริ่มออกกำลังกาย เดินบ้าง วิ่งบ้าง หลายคนลดละเลิกของมึนเมา ดื่มเหล้าเบียร์น้อยลง ทำให้ประหยัดมากขึ้น มีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น หรือหลาย ๆ คนก็หาอาหารเสริม ยาบำรุงมากินบำรุงร่างกายเพื่อป้องกันและสู้กับไวรัสร้าย จะเรียกว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็คงไม่ผิดนัก และที่ชัดเจนมากอีกประการหนึ่งคือ สถิติตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ จากเหตุเมาแล้วขับ เด็กแว้น ฯลฯ ที่ลดลงทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็นการช่วยลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายเลยทีเดียว นี่พอประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว จากนี้ไปคุณหมอ-คุณพยาบาล ห้องฉุกเฉิน คงต้องเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึก เพื่อรับมือกับตัวเลขอุบัติเหตุที่จะดีดกลับมาใหม่ ไม่มีเคอร์ฟิวแล้ว ก็อย่าเพิ่งหลงระเริง เพราะบ้านนี้เมืองนี้ยังมีอะไรให้ปวดหัวอีกมากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง อย่าลืมว่า ผลพวงจากพิษร้ายของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทำให้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า ธุรกิจการค้าการทำมาค้าขายฝืดเคือง หลายบริษัทต้องปิดกิจการ ต้องเลิกจ้าง ปลดคนงานระลอกแล้วระลอกเล่า จากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพัน คนตกงานมีเพิ่มไม่เว้นแต่ละวัน ไหนจะผ่อนบ้านผ่อนรถ ไหนจะหนี้สิน คนทุกข์ยากลำบากมากมาย ปากท้องลูกเมียต้องกินทุกวัน ต้องคิดให้หนักไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ ฟันธงไว้ ณ ตรงนี้เลยว่า กว่าที่การทำมาค้าขายจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ คงใช้เวลาอีกหลายปี หรือหากพลิกฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็คงไม่เหมือนเดิม นาทีนี้ต้องพยายามประคับประคองตัวให้รอด ตนย่อมเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปยืมจมูกรัฐบาลมาหายใจ ขอเพียงสู้และอดทน ท่องให้ขึ้นใจ อดทน ขยัน ประหยัด มีกินครบ 3 มื้อ ถือว่าโชคดีแล้ว ครม. เห็นชอบ “เที่ยวปันสุข” รัฐจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40% ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/columns/news-479311

จำนวนผู้อ่าน: 444

19 มิถุนายน 2020

2 นายกประกัน สแกนธุรกิจปี 63 “วิกฤตโควิด-ภาวะ ดอกเบี้ยต่ำ”

ลำพังไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธุรกิจประกันปีนี้ก็ยากลำบากอยู่แล้วทั้งผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และกำลังซื้อที่ชะลอตามเศรษฐกิจ ยิ่งเมื่อเจอวิกฤตโควิดเข้าไปด้วยก็ยิ่งกระทบหนัก ล่าสุด 2 นายกจาก “สมาคมประกันชีวิตไทย-สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ได้มาสะท้อนภาพธุรกิจปีนี้ การพยายามปรับตัวของผู้ประกอบการ ตลอดจนมองข้ามชอตไปถึงปีหน้า 4 เดือนประกันชีวิต -1.24% เริ่มจาก “นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์” นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากโควิดกดดันให้ช่วง 4 เดือนแรก อุตสาหกรรมประกันชีวิตติดลบไป 1.24% โดยสมาคมได้ปรับลดเป้าหมายเบี้ยรับรวมใหม่ คาดว่าสิ้นปี 2563 จะติดลบในระดับ 3-5% จากที่เมื่อต้นปีคาดการณ์ว่าจะติดลบ 0-2% “ความกดดันมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนลดลงมาก ทั้งจากตราสารหนี้ หุ้นกู้ เกิดการด้อยค่าลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วย กลายเป็น high risk low yield (ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ำ) ทำให้ประกันออมทรัพย์ที่เคยเป็นพระเอกขายยากขึ้นหลายบริษัทต้องปรับตัวไปขายสินค้าความคุ้มครองและสุขภาพที่มีขนาดเบี้ยที่เล็ก” “โควิด” ทุบกำลังซื้อวูบหนัก นอกจากนี้ ในแง่รายได้และความสามารถในการซื้อประกันของประชาชน ก็อาจจะชะลอตัวไปอีกในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้ แม้เดือน เม.ย.จะเริ่มเห็นสัญญาณเบี้ยรับรายใหม่กลับมาเติบโตดีขึ้น ขณะที่เบี้ยชำระครั้งเดียว (ซิงเกิลพรีเมี่ยม) ยังคงติดลบ ดิ้นปรับตัวลดต้นทุน นายกสมาคมประกันชีวิตไทยคาดหวังว่าปี 2564 เบี้ยจะกลับมาเป็นบวกได้ โดยหลังพ้นโควิด ประชาชนน่าจะให้ความสนใจกับการทำประกันสุขภาพมากขึ้น และคาดว่าผู้บริโภคจะปรับไปใช้ช่องทางดิจิทัลกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทได้มาก ประกันวินาศภัยปีนี้พลิก -5% ฟาก “อานนท์ วังวสุ” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบโควิด-19 จะกดดันอัตราเติบโตของตลาดประกันวินาศภัยปีนี้ติดลบ 5% หรือเบี้ยหายไปจากระบบราว 1.2 หมื่นล้านบาทของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 2.4 แสนล้านบาท แม้ว่าช่วง 4 เดือนแรกเบี้ยรวมจะยังเติบโตเป็นบวก 5.4% แต่หากไม่รวมเบี้ยโควิดที่เข้ามา 4 พันล้านบาทแล้ว จะโตแค่ 2.5% ส่วนประกันรถยนต์เบี้ยติดลบถึง 1.2% โดยผลกระทบหลักมาจากตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัว อย่างในเดือน เม.ย.ยอดขายหดตัวกว่า 60% ประกันโควิดช่วยพยุงธุรกิจ “สินค้าที่โตแรงคือประกันสุขภาพ โดยเบี้ยประกันโควิดช่วยอุตสาหกรรมให้โตได้ระดับหนึ่ง แต่หลังจากนี้การระบาดน้อยลง ยอดขายคงลดลงไป” นอกจากเศรษฐกิจที่ชะลอ ยังมีการยกเลิกความคุ้มครองความเสี่ยง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหลายกลุ่มธุรกิจ ที่ทำให้เบี้ยหายไปกว่า 50% โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ที่ทุนประกันสูง ที่ขอยกเลิกหรือทำประกันคุ้มครองเฉพาะภัยธรรมชาติและอัคคีภัย เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการจากการไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ไม่มีการขยายการลงทุนใหม่ และผลกระทบจากการด้อยค่าจากการลงทุนทั้งพันธบัตรและตลาดหุ้น “ตัวเลขที่คาดการณ์แม้ดูจะเลวร้าย แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนักเพราะการเคลมประกันก็หายไปด้วย โดยเฉพาะรถยนต์ในต่างจังหวัดยอดเคลมลดลงตั้งแต่ปลาย มี.ค. และลดลงแรงสุดในเดือน เม.ย.ไม่มีเคลมกว่า20 วัน หรือลดลงเกือบ 10% จากยอดเคลมรถยนต์ (loss ratio) ทั้งระบบเฉลี่ยที่ 60% และยังมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ ในช่วงที่เหลือของปีจากการใช้รถที่ยังไม่กลับมาเต็มที่ ทำให้น่าจะถัวเฉลี่ยกับเบี้ยที่หายไปได้ เพราะแม้รายได้ลดลงแต่รายจ่ายก็ลดตามไปด้วย” นายอานนท์กล่าว เทรนด์ประกัน New Normal ทั้งนี้ ปีนี้ยังดีที่พอมีเบี้ยใหม่จากยอดขายประกันโควิดเข้ามา ส่วนปีหน้าประเมินเบื้องต้นตลาดประกันวินาศภัยคงจะกลับมาเติบโตเป็นบวกได้ตามภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวและจากฐานต่ำ “คาดว่าเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพกลุ่มไมโครอินชัวรันซ์จะเป็น new normal ของธุรกิจในอนาคตที่จะเฉพาะเจาะจงโรคมากขึ้นทำให้เบี้ยถูกซื้อง่ายผ่านออนไลน์ได้ รวมไปถึงกลุ่มเปิด-ปิด หรือคุ้มครองระยะสั้น ก็คงได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย” ปีนี้คงเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกธุรกิจ สิ่งที่ทำได้ก็คือ พยายามประคองตัว ปรับตัวกันไป และหวังว่าปีหน้าอะไร ๆ คงจะดีขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-479268

จำนวนผู้อ่าน: 510

19 มิถุนายน 2020